• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Privat pensionssparande

Vanliga frågor

Hur stor är avdragsrätten i en IPS/Pensionsförsäkring?

Sedan avdragsrätten för privat pensionssparande avskaffades år 2016 är det inte längre fördelaktigt att spara privat i detta konto.

Notera att du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har kvar möjligheten att göra avdrag enligt tilläggsregeln, d.v.s upp till 35 % av inkomsten, på ett privat pensionssparande så som IPS eller privat pensionsförsäkring. Det avdraget kan uppgå till högst 10 prisbasbelopp (vilket motsvarar 443 000 kr för år 2016).

Kan jag flytta mitt privata pensionssparande till Avanza Bank?

Ja, du har alltid rätt att flytta ditt IPS-sparande, även under pågående utbetalning.

Du kan även flytta pensionsförsäkring men det förutsätter att du har flytträtt på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran bör du därför ta reda på vad som gäller för din nuvarande försäkring. Det tar du reda på genom att kontakta ditt försäkringsbolag.

Vad är skillnaden mellan IPS och Pensionsförsäkring?

Skillnaderna mellan en IPS och en privat pensionsförsäkring är inte så stora.

På både IPS och pensionsförsäkring slipper man reavinstskatt och deklarera sina affärer.

Avdragsgillt sparande
Sedan avdragsrätten för privat pensionssparande avskaffades år 2016 är det inte längre fördelaktigt att spara privat i detta konto.

Notera att du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har kvar möjligheten att göra avdrag enligt tilläggsregeln, d.v.s upp till 35 % av inkomsten, på ett privat pensionssparande så som IPS eller privat pensionsförsäkring. Det avdraget kan uppgå till högst 10 prisbasbelopp (vilket motsvarar 443 000 kr för år 2016). Pengarna som du sätter in är avdragsgilla i deklarationen, vilket innebär att de inte beskattas med inkomstskatt. Däremot får du betala skatt på pengarna när du tar ut dem.

OBS! Avdragsrätten gäller totala insättningarna i både IPS och pensionsförsäkring. Dvs avdragsrätten ökar ej med antal sparanden.

Arvsregler
På en privat pensionsförsäkring väljer man med eller utan återbetalningsskydd. Med återbetalningsskyd innebär att make/maka sambo eller barn ärver (ej dödsbo). Utan återbetalningsskydd innebär att så kallad arvsvinst tilldelas övriga sparare.

För IPS är det automatiskt make/maka/sambo eller barn (ordningen kan ändras) som ärver. Och man kan även välja ut särskilda förmånstagare inom denna krets. Finns ingen förmånstagare tillfaller IPS tillgodohavandet dödsboet.

Courtage
Ingen skillnad mellan IPS och Pensionsförsäkring. Prislistan gäller för båda kontotyper. 

Flytt
Flytt av IPS kan bara ske till IPS liksom pensionsförsäkring enbart kan flyttas till en annan pensionsförsäkring.

Förmånstagarförordnande
Om giltiga förmånstagare (make/maka/sambo/registrerad partner/barn är valbara) för en pensionsförsäkring saknas tillfaller pengarna Avanza Pension. Om giltiga förmånstagare för en IPS saknas sker utbetalning till dödsboet.

Utbetalning
Vid utbetalning blir en pensionsförsäkring alltid automatiskt en fondförsäkring, vilket innebär att endast investeringar i fonder är tillåtna. För fondförsäkringen betalas lika eller stigande procentsatser, under fem första åren, 1-20 % per år. Utbetalningstid 5-20 år gäller för båda typerna.

IPS är ingen försäkring, vilket innebär att du kan fortsätta investera i både aktier och fonder även under utbetalning.

Placeringsregler
I en IPS kan man inte placera i aktier på First North och Aktietorget eller andra onoterade aktier. Det kan man göra i en pensionsförsäkring. Se hemsidan för mer information om vilka värdepapper som går att handla i.

Registrera sitt innehav och gå på bolagsstämma?
IPS - Ja. Pensionsförsäkring - Nej.

Räntor
Inlåningsräntan följer Avanzas räntetrappa. Det är ingen skillnad mellan IPS och pensionsförsäkring.

Vad kostar det att flytta en privatpension?

Flyttavgifter för IPS brukar oftast inte kosta mer än 500 kronor. Avgiften för att flytta en pensionsförsäkring kan variera och du behöver höra med ditt försäkringsbolag om exakt kostnad.

Vi bjuder på den eventuella flyttavgiften ditt nuvarande pensionssparinstitut tar ut, upp till 1000 kronor. Detta gäller för varje pension du väljer att flytta.

Hur lång tid tar det att flytta en IPS/Pensionsförsäkring?

Normalt sett tar det upp till fyra veckor att flytta en IPS.

En pensionsförsäkring tar lite längre tid, upp till 3 månader.

Privat pensionssparande

Din totala pension består av flera delar. I grunden har man den allmänna pensionen och genom sin arbetsgivare kan man även ha tjänstepension. Utöver detta har många även ett frivilligt privat pensionssparande. Man kan med andra ord utöka sin totala pension genom att spara extra.

Tidigare har det varit avdragsgillt att spara upp till ett visst belopp på ett privat pensionssparande men från och med år 2016 har Regeringen fattat beslut om att slopa avdragsrätten. Läs mer om det på vår informationssida om avdragsrätten.

Observera att du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har kvar möjligheten att göra avdrag enligt tilläggsregeln, d.v.s upp till 35 % av inkomsten, på ett privat pensionssparande så som IPS eller privat pensionsförsäkring. Det avdraget kan uppgå till högst 10 prisbasbelopp (vilket motsvarar 443 000 kr för år 2016).

När du handlar inom ett privat pensionssparkonto betalar du ingen skatt på eventuella vinster. I stället dras det en årlig avkastningsskatt på ditt pensionssparande. Det är Avanza som betalar in skatten till Skatteverket och detta belopp dras automatiskt från ditt pensionskonto en gång per år. Med andra ord behöver du inte deklarera för de affärer du gör på pensionskontot.

Välja IPS eller pensionsförsäkring?

Avanza Bank erbjuder två alternativ för privat pensionssparande: individuellt pensionssparkonto (IPS) och privat pensionsförsäkring. De båda pensionstyperna liknar varandra på många sätt.

Gemensamt för både IPS och pensionsförsäkring:

  • Du betalar en årlig schablonskatt.
  • Du deklarerar inte för de affärer du gör på kontot
  • Pengarna betalas inte ut förrän du fyllt 55 år och utbetalningarna ska pågå i minst 5 år.

Relaterat