• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Privat pensionsförsäkring

Vanliga frågor

Vad innebär det att avdragsrätten försvinner?

Avdragsrätten för privat pensionssparande i privat pensionsförsäkring är sedan årsskiftet 2015/2016 0 kr. Det innebär att du inte längre kan göra av avdrag för ditt sparande i deklarationen.

Om du redan har en privat pensionsförsäkring hos Avanza kommer den att ligga kvar som den är och pengar som redan är inbetalda kommer inte att beröras. Pengarna är bundna till den dag du fyller 55 år. Därefter kan du välja när och under hur lång tid du vill få din pensionsförsäkring utbetald.

För att fortsätta spara till din pension kan du göra det i ISKKapitalförsäkring eller Aktie- och fondkonto.

Om du har en privat pensionsförsäkring i annan bank kan du flytta den till Avanza.

Vad innebär den slopade avdragsrätten för mitt befintliga sparande?

Om du redan har en privat pensionsförsäkring hos Avanza kommer den att ligga kvar som den är och pengar som redan är inbetalda kommer inte att beröras av den sänkta avdragsrätten.

Du som har ett månadssparande riskerar att dubbelbeskattas om du inte avslutar ditt månadssparande vid årsskiftet. Du kommer inte längre att få göra avdrag för summan du sparar och vid utbetalning av pension beskattas du med inkomstskatt. Då har du med andra ord satt in skattade pengar och skattar sedan igen när pengarna betalas ut. Avsluta ditt månadssparande här.

Hur ska jag fortsätta spara till min privata pension?

Självklart är det viktigt att du fortsätter spara till din pension så att du kan få ut så mycket av din slutlön som möjligt. Det konto som det flesta väljer att fortsätta spara i till pensionen är Investeringssparkonto (ISK).

Andra kontotyper du kan spara i till pensionen är Kapitalförsäkring eller Aktie- och fondkonto.

Vad händer om jag inte gör något inför att avdraget slopas?

Om du inte gör någonting riskerar du att dubbelbeskattas om du fortsätter att spara pengar i din pensionsförsäkring. Du kommer inte få göra avdrag för det du sparar och vid utbetalning av pension beskattas utbetalt belopp med inkomstskatt.

Det är då bättre att fortsätta ditt sparande i ISK, Kapitalförsäkring eller Aktie- och fondkonto.

Vad gäller för mig som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i min anställning?

Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har kvar möjligheten att göra avdrag enligt tilläggsregeln, d.v.s upp till 35 % av inkomsten. Det avdraget kan uppgå till högst 10 prisbasbelopp.

Kan jag avsluta min privata pensionsförsäkring som jag redan börjat spara i, trots att jag inte ännu fyllt 55 år?

Det är möjligt att avsluta en privata pensionsförsäkring i förtid under förutsättning att värdet på försäkringen är mindre 1 prisbasbelopp (44 300 kr år 2016) samt att utbetalning av försäkringen ej påbörjats.

För att avsluta försäkringen i förtid behöver du skicka ett meddelande i inloggat läge där det framgår vilket konto som ska avslutas samt till vilket konto utbetalning ska ske. Då utbetalning av pensionsförsäkring inkomstbeskattas kommer Avanza att dra 30 % i preliminär skatt på beloppet före utbetalning.

Om kraven ovan inte uppfylls är det inte möjligt att avsluta din pensionsförsäkring i förtid.

Vad får jag placera i respektive inte placera i i min privata pensionsförsäkring?

Du hittar information om vilka värdepapper som du kan spara i en privat pensionsförsäkring i avsnittet Regler & Priser på vår informationssida om pensionsförsäkring.

Vad kan jag ha för utbetalningsplan på en privat pensionsförsäkring?

Du kan påbörja din utbetalning tidigast vid 55 års ålder och den kan då pågå mellan 5-20 år. Periodiciteten du kan välja mellan är månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvis. 

Storleken på pensionsutbetalningen beror på försäkringens värde, och fördelas enligt den utbetalningsplan som du väljer. Under spartiden är försäkringen en depåförsäkring. Inför utbetalning omvandlas den till en fondförsäkring. I en fondförsäkring är det bara tillåtet att placera och handla i fonder.

Hur lägger jag upp en utbetalningsplan på min pensionsförsäkring?

Du skapar en utbetalningsplan under Mina sidor > Kontoöversikt > Välj fliken Konton > Gå in på pensionsförsäkringen > Om min Pensionsförsäkring. Vid rubriken Utbetalning/Uttag kan du skapa din utbetalningsplan. Glöm inte att trycka på Spara när du har skapat din utbetalningsplan!

Vad är förmåntagarförordnandet på en privat pensionsförsäkring?

Vid tecknande av en Pensionsförsäkring med återbetalningsskydd gäller automatiskt ett generellt förmånstagarförordnande som finns definierat i villkoren. Detta gäller till dess att du skriftligen ändrar det. Det generella förmånstagarförordnandet är:

I första hand till maka/make/registrerad partner/sambo, i andra hand till barn.

Du kan när som helst ändra ett förmånstagarförordnande och det går även att skriva ett specialförordnande.

Om du vill ändra förmånstagarförordnandet ska du göra det skriftligen till Avanza. Fyll i, och skicka in, blanketten Ändring av förmånstagarförordnande. Glöm inte din underskrift!

Kan ni ägarregistrera mina aktier i min privata pensionsförsäkring så
jag kan gå på bolagsstämma?

Nej, då dina värdepapper finns i en försäkring står försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som ägare för värdepapperna och du kan därför inte rösta på bolagsstämmor.

Skillnaden mellan privat pensionsförsäkring och IPS

IPS

Privat pensionsförsäkring
Typ av pensionssparande
Rent sparande, utan försäkringsinslag. Erbjuds av en bank eller ett värdepappersinstitut.
Sparande som är en försäkring. Erbjuds av ett försäkringsbolag.
Detta får du inte placera i
Du får inte placera i värdepapper som handlas på First North, Aktietorget eller Nordic MTF.
Du får inte placera i aktier, tecknings-, inlösen- eller utdelningsrätter och dylikt som har sitt ursprung i bolag i Avanza Bankkoncernen såsom aktier i Avanza Bank Holding AB.
Det händer om du dör
Utbetalning sker till insatt förmånstagare. Saknas förmånstagare vid din bortgång, betalas pensionskapitalet ut till ditt dödsbo.
Om du valt återbetalningsskydd sker utbetalning till insatt förmånstagare. Saknas förmånstagare vid din bortgång, så sker ingen utbetalning. Har du valt bort återbetalningsskydd får du däremot så kallade arvsvinster utbetalade under försäkringstiden.
Möjlighet att flytta sparandet
Du kan alltid flytta pensionssparandet, även under utbetalning.
Om utbetalning pågår kan pensionssparandet flyttas först efter fem års utbetalning. Efter en flytt kommer du att få utbetalning i ytterligare minst fem år, innan du kan avsluta försäkringen.
Så gör du vid utbetalning
Du säljer själv av hela det kommande årets utbetalningsbelopp, som sedan flyttas till ett separat utbetalningskonto. Medan pengarna finns där är de låsta. Under tiden får du ränta enligt gällande prislista. Resterande pensionskapital kan fortfarande vara placerat i aktier, fonder, likvida medel m.m.
Du säljer själv av aktuellt utbetalningsbelopp inför varje utbetalningstillfälle. Vid utbetalning blir försäkringen en fondförsäkring. Kapitalet får alltså finnas i fonder inte i andra värdepapper.