• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

IPS

Vanliga frågor

Vad innebär det att avdragsrätten försvinner?

Avdragsrätten för privat pensionssparande i IPS är sedan årsskiftet 2015/2016 0 kr. Det innebär att du inte längre kan göra av avdrag för ditt sparande i deklarationen.

Om du redan har en IPS hos Avanza kommer den att ligga kvar som den är och pengar som redan är inbetalda kommer inte att beröras. Pengarna är bundna till den dag du fyller 55 år. Därefter kan du välja när och under hur lång tid du vill ha pengarna.

För att fortsätta spara till din pension kan du göra det i ISK, Kapitalförsäkring eller Aktie- och fondkonto.

Om du har en IPS i annan bank kan du flytta den till Avanza.

Observera att du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har kvar möjligheten att göra avdrag enligt tilläggsregeln, d.v.s upp till 35 % av inkomsten, på ett privat pensionssparande så som IPS eller pensionsförsäkring. Det avdraget kan uppgå till högst 10 prisbasbelopp (vilket motsvarar 443 000 kr för år 2016).

Vad innebär den slopade avdragsrätten för mitt befintliga sparande?

Om du redan har en IPS hos Avanza kommer den att ligga kvar som den är och pengar som redan är inbetalda kommer inte att beröras av den sänkta avdragsrätten.

Du som har ett månadssparande riskerar att dubbelbeskattas om du inte avslutar ditt månadssparande vid årsskiftet. Du kommer inte längre att få göra avdrag för summan du sparar och vid utbetalning av pension beskattas du med inkomstskatt. Då har du med andra ord satt in skattade pengar och skattar sedan igen när pengarna betalas ut. Avsluta ditt månadssparande här.

Hur ska jag fortsätta spara till min privata pension?

Självklart är det viktigt att du fortsätter spara till din privata pension så du kan få ut så mycket av din slutlön som möjligt. Det kontot som de flesta väljer att fortsätta spara till pensionen i är Investeringssparkonto (ISK).

Andra kontoformer du kan spara i till pensionen är Kapitalförsäkring eller Aktie- och fondkonto.

Vad händer om jag inte gör något inför att avdraget slopas?

Om du inte gör någonting riskerar du att dubbelbeskattas om du fortsätter att spara pengar i din pensionsförsäkring. Du kommer inte få göra avdrag för det du sparar och vid utbetalning av pension beskattas utbetalt belopp med inkomstskatt.

Det är då bättre att fortsätta ditt sparande i ISK, Kapitalförsäkring eller Aktie- och fondkonto.

Vad gäller för mig som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i min anställning?

Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har kvar möjligheten att göra avdrag enligt tilläggsregeln, d.v.s upp till 35 % av inkomsten, på ett privat pensionssparande så som en IPS eller pensionsförsäkring. Det avdraget kan uppgå till högst 10 prisbasbelopp (vilket motsvarar 443 000 kr för år 2016).

Kan jag avsluta min IPS som jag redan börjat spara i, trots att jag inte ännu fyllt 55 år?

Det är möjligt att avsluta en IPS i förtid under förutsättning att värdet på kontot är mindre än 1 prisbasbelopp (44 300 kr år 2016) samt att utbetalning av IPS:en ej påbörjats.

För att avsluta IPS:en i förtid behöver du skicka ett meddelande i inloggat läge där det framgår vilket konto som ska avslutas samt till vilket konto utbetalning ska ske. Då utbetalning av IPS inkomstbeskattas kommer Avanza att dra 30 % i preliminär skatt på beloppet före utbetalning.

Om kraven ovan inte uppfylls är det inte möjligt att avsluta IPS i förtid.

Hur flyttar jag min IPS till Avanza och hur lång tid tar det?

Börja med att Öppna en IPS hos oss om du inte redan har det. Här kan du se hur du går tillväga för att Flytta din IPS till Avanza.  

Observera att vissa bolag säljer dina värdepapper och fonder innan en flytt. Du kan alltid kontakta den bank eller det institut där innehavet finns idag för att få reda på hur de går tillväga. En flytt av IPS tar ca tre till fyra veckor.

Vad kostar det att flytta min IPS till Avanza?

Flyttavgifter för IPS brukar oftast inte kosta mer än 500 kronor. Avgiften för att flytta en pensionsförsäkring kan variera och du behöver höra med ditt försäkringsbolag om exakt kostnad. Vi bjuder på en eventuell flyttavgift upp till 1000 kr. Det gäller för varje pension du väljer att flytta. 

Vad får jag placera respektive inte placera i min IPS?

Du hittar information om vilka värdepapper som du kan spara i en IPS i avsnittet Regler & Priser på vår informationssida om IPS.

Vad kan jag ha för typ av utbetalningsplan på min IPS?

Du kan påbörja din utbetalning tidigast vid 55 års ålder och den kan då pågå mellan 5-20 år. Periodiciteten du kan välja mellan är månads-, kvartals-, tertials-, halvårs- eller årsvis.  

Hur lägger jag upp en utbetalningsplan på min IPS?

Det gör du genom att skicka oss ett meddelande med svar på följande frågor så ordnar vi det åt dig.

  1. När vill du starta din utbetalning? Dvs. vilken månad?
  2. Under hur många år vill du ha den utbetald? (Minst 5 år)
  3. Till vilket kontonummer vill du ha den utbetald?
  4. Under vilken frekvens vill du ha den utbetald? Månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis.  
Du kan även skicka in blanketten Ändring av pensionssparavtal för att ändra utbetalningsplanen.

Vad är förmånstagarförordnandet på en IPS?

När du tecknar din IPS gäller automatiskt ett generellt förmånstagarförordnande, vilket är till maka/make/registrerad partner/sambo i första hand, till barn i andra hand och till dödsboet i tredje hand.

Kan jag ändra förmånstagarförordnandet på min IPS?

Ja, du kan välja förmånstagare i enlighet med inkomstskattelagen, vilket är: 

  • Make/maka/registrerad partner eller tidigare make/maka/registrerad partner
  • Sambo eller tidigare sambo
  • Barn och fosterbarn
  • Barn till nuvarande eller före detta make/maka/registrerad partner/sambo
Du ändrar ditt förmånstagarförordnande genom att fylla i och skicka in blanketten Ändring av förmånstagarförordnande.

Hur ägarregistrerar jag aktier på min IPS?

Vi omregistrerar dina svenska aktier som du har på en IPS automatiskt inför bolagsstämmor så du behöver inte höra av dig till oss för att vi ska göra det. Du behöver däremot meddela bolaget att du avser att komma på stämman. 

Skillnaden mellan IPS och Pensionsförsäkring

IPS

Privat pensionsförsäkring
Typ av pensionssparande
Rent sparande, utan försäkringsinslag. Erbjuds av en bank eller ett värdepappersinstitut.
Sparande som är en försäkring. Erbjuds av ett försäkringsbolag.
Detta får du inte placera i
Du får inte placera i värdepapper som handlas på First North, Aktietorget eller Nordic MTF.
Du får inte placera i aktier, tecknings-, inlösen- eller utdelningsrätter och dylikt som har sitt ursprung i bolag i Avanza Bankkoncernen såsom aktier i Avanza Bank Holding AB.
Det händer om du dör
Utbetalning sker till insatt förmånstagare. Saknas förmånstagare vid din bortgång, betalas pensionskapitalet ut till ditt dödsbo.
Om du valt återbetalningsskydd sker utbetalning till insatt förmånstagare. Saknas förmånstagare vid din bortgång, så sker ingen utbetalning. Har du valt bort återbetalningsskydd får du däremot så kallade arvsvinster utbetalade under försäkringstiden.
Möjlighet att flytta sparandet
Du kan alltid flytta pensionssparandet, även under utbetalning.
Om utbetalning pågår kan pensionssparandet flyttas först efter fem års utbetalning. Efter en flytt kommer du att få utbetalning i ytterligare minst fem år, innan du kan avsluta försäkringen.
Så gör du vid utbetalning
Du säljer själv av hela det kommande årets utbetalningsbelopp, som sedan flyttas till ett separat utbetalningskonto. Medan pengarna finns där är de låsta. Under tiden får du ränta enligt gällande prislista. Resterande pensionskapital kan fortfarande vara placerat i aktier, fonder, likvida medel m.m.
Du säljer själv av aktuellt utbetalningsbelopp inför varje utbetalningstillfälle. Vid utbetalning blir försäkringen en fondförsäkring. Kapitalet får alltså finnas i fonder inte i andra värdepapper.

Relaterat