• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Avtalspension

Vanliga frågor

Varför är Avanza inte valbara för SAF-LO, KAP-KL, PA 03 eller ITP/ITPK?

Vårt kundlöfte till våra kunder är att de alltid ska få ut mer pengar hos oss än hos något annat försäkringsbolag. Av denna anledning har vi tagit bort alla onödiga avgifter. Vi har betydligt lägre intäkter men också lägre kostnader jämfört med övriga bolag, vilket är möjligt genom att vi alltid gör tuffa prioriteringar i vårt utvecklingsarbete. 

Inom avtalspensionsområdet kommer löpande nya krav både tekniskt och på andra sätt. Vi bedömer att för att hålla vårt kundlöfte till den stora majoriteten kunder är avtalspensionsaffären något vi måste välja bort.

Kan jag välja Avanza Pension som försäkringsbolag för min avtalspension KAP-KL?

Du som omfattas av avtalsområdet KAP-KL kan inte välja Avanza from 2015 då vi inte längre kommer ingå i kollektivavtalet KAP-KL. Det går därför inte att flytta sin KAP-KL till oss. Du kan vända dig till valcentralerna Pensionsvalet och Valcentralen för information om dina olika alternativ.

Om du redan har din avtalspension hos oss, kan du även i fortsättningen glädja dig åt ett pensionssparande utan försäkringsavgifter.

Kan jag välja Avanza Pension som försäkringsbolag för min avtalspension PA03?

Du som omfattas av avtalsområdet PA03 kan inte välja Avanza from 2015 då vi inte längre kommer ingå i kollektivavtalet PA03. Det går därför inte att flytta sin PA03 till oss. Du kan vända dig till din valcentral SPV för information om dina olika alternativ.

Om du redan har din avtalspension hos oss, kan du även i fortsättningen glädja dig åt ett pensionssparande utan försäkringsavgifter.

Kan jag välja Avanza Pension som försäkringsbolag för min avtalspension SAF-LO?

Avanza är inte valbara för avtalspensionsförsäkringen SAF-LO då vi ej längre är med inom kollektivavtalet SAF-LO. Det går därför inte att flytta sin SAF-LO till oss. Du kan kontakta din valcentral Fora för att få information om dina olika alternativ.

Om du redan har din avtalspension hos oss, kan du även i fortsättningen glädja dig åt ett pensionssparande utan försäkringsavgifter.

Kan jag välja Avanza Pension som försäkringsbolag för min avtalspension ITP eller ITPK?

Det är inte möjligt att välja Avanza Pension för avtalspensionsområde ITP eller ITPK, då vi inte är med i de avtalsområdena. För att få mer information kring dessa avtalspensioner och vilka valbara institut du har att välja mellan, kan du alltid vända dig till din valcentral som för avtalsområde ITP/ITPK är Collectum - www.collectum.se.

Vilka försäkringar ingår i er avtalspension?

Ålderspension med eller utan återbetalningsskydd. Försäkringsgivare är Avanza Pension.

Finns det något garanterat försäkringsbelopp på min avtalspension?

Nej, avtalspensionen tecknas som en fondförsäkring så att den försäkrade själv kan välja vilka fonder han eller hon vill placera i. Avkastningen är därför helt beroende av hur ens egna placeringar utvecklat sig.

Hur gör jag för att betala avkastningsskatten på min Avtalspension?

Avkastningsskatten för Avtalspension dras i januari och du kommer att få ett meddelande till ditt konto med information om hur stor summa som kommer att dras ett par veckor i förväg.

I och med att du själv inte kan sälja andelar för att täcka avkastningsskatten kommer vi att sälja av fondandelar åt dig, du behöver således inte göra någonting själv. Försäljningen fördelas på alla dina fonder i proportion till ditt innehav. Du som privatperson kan inte heller göra en extrainsättning till din Avtalspension för att täcka avkastningsskatten.

Nedan hittar du information om hur avkastningsskatten beräknas på respektive Avtalspension:
PA03
SAF-LO
KAP-KL

Relaterat