Allmänt om pension

Vanliga frågor

Vad består pensionen av?

Pensionen består ofta av tre delar: Allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande.

Allmän pension
Varje gång du betalar skatt på din lön avsätts pengar till din allmänna pension. Dagen du går i pension kommer den allmänna pensionen motsvara ungefär hälften av din lön.

Tjänstepension
De flesta arbetsgivare betalar automatiskt in tjänstepension åt dig varje månad. Dock gäller detta inte alla arbetstagare, ungefär 92% av alla svenskar har tjänstepension idag och får i snitt ungefär 66% av sin lön i pension.

Privat pensionssparande

För att få ut mer i pension, motsvarande hela din lön, behöver du även pensionsspara privat. Det går att göra på ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller aktie- och fondkonto. Du som inte har pensionsrätt i din anställning kan du spara i ett individuellt pensionssparande (IPS) eller pensionsförsäkring. Du kan göra avdrag på ditt sparande upp till 35 % av din lön (högst 10 prisbasbelopp).
Om jag vill spara till min pension själv, hur gör jag då?

För att spara till din pension privat kan du välja att spara i ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller ett aktie- och fondkonto.

Du som inte har pensionsrätt i din anställning kan du spara i ett individuellt pensionssparande (IPS) eller pensionsförsäkring. Du kan göra avdrag på ditt sparande upp till 35 % av din lön (högst 10 prisbasbelopp).

Hur kan jag öka min pension?

Genom att spara privat till din pension har du möjlighet att öka din pension. Om du pensionssparar privat har du möjlighet att få ut hela din lön. Du kan spara i ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller ett aktie- och fondkonto.

Du som inte har pensionsrätt i din anställning kan du spara i ett individuellt pensionssparande (IPS) eller pensionsförsäkring. Du kan göra avdrag på ditt sparande upp till 35 % av din lön (högst 10 prisbasbelopp).

Vad är det orange kuvertet?

I det orange kuvertet får du ett årligt besked om din allmänna pension av Pensionsmyndigheten. Du ser då hur mycket du hittills har sparat ihop till din allmänna pension. På Pensionsmyndighetens hemsida hittar du en guide till hur du ska tolka ditt orange kuvert.

Vad är det för pinkod som jag har fått i mitt orange kuvert i år?

Med den pinkod du har fått i ditt orange kuvert kan du logga in på Minpension.se för att få en samlad bild över hela ditt pensionssparande. Med samma pinkod kan du även logga in på Pensionsmyndigheten.se där du bland annat kan byta dina premiepensionsfonder.

Kan jag se alla mina pensioner någonstans?

Minpension.se får du en samlad bild över hela ditt pensionssparande, det vill säga din allmänna pension, tjänstepension och eventuellt individuellt pensionssparande. Däremot så syns inte din IPS på sidan, läs mer om detta i frågan "Varför ser jag inte min IPS på Minpension.se?" nedan.

Vad är Minpension.se och varför har ni ett samarbete?

Minpension.se är en pensionsportal där du kan se hela din pension och är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen, däribland oss, för att du ska få en helhetsbild över ditt samlade pensionskapital.

Varför ser jag inte min IPS på Minpension.se?

IPS är bankernas motsvarenhet till pensionsbolagens pensionsförsäkring och banker har i dagsläget inte något samarbete med minpension.se. Om du har en IPS kan du däremot lägga till uppgifterna om ditt sparande manuellt på Minpension.se för att få en samlad bild över ditt pensionskapital.

Kan jag se mitt PPM-sparande hos er?

Nej, det går inte att se ditt PPM-sparande hos Avanza.

Kan jag placera i mitt PPM-sparande via er?

Du kan inte placera i ditt PPM-sparande via Avanza utan behöver göra det på Pensionsmyndighetens hemsida

Hur kan ni ha pensionsprodukter utan kapitalavgifter?

Vi har låga kostnader i Avanza Pension och målet är att du ska få mer i pension till dig själv hos oss än hos någon annan bank. Det kostar inget att ha ett konto hos oss utan du betalar endast för de placeringar du gör i aktier samt för fonder betalar du fondbolagens förvaltningsavgifter. Eftersom du bestämmer vad du vill placera i så styr du själv över ditt sparande och dina kostnader.

Varför står det på Minpension.se att ni har avgifter?

Minpension.se använder sig av schablonavgifter vid beräkningen av din prognos som inte tar hänsyn till om pensionsbolaget inte har några avgifter på sina produkter. Våra pensionsprodukter har givetvis inga konto- eller kapitalavgifter, vilket innebär att ditt pensionskapital du har hos oss blir högre än vad som anges hos Minpension.se.

Hur vet jag vilka av mina pensioner jag kan flytta till er?

IPS har fri flytträtt och går därför alltid att flytta till oss. På nedanstående sidor kan du se om dina övriga pensionsprodukter är flyttbara eller inte:
Pensionsförsäkring
Tjänstepension

 

Hur är Avanzas privata pensionssparande jämfört med andra bolag?

På Konsumenternas hemsida kan du jämföra oss med andra banker gällande IPS och pensionsförsäkring. Klicka här för att komma till jämförelse av IPS och här för att se jämförelse för pensionsförsäkring.

Pensionen består av tre delar

Pensionen består ofta av tre delar: Allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande.

Allmän pension

Varje gång du betalar skatt på din lön avsätts pengar till din allmänna pension. Dagen du går i pension kommer den allmänna pensionen motsvara ungefär hälften av din lön.

Tjänstepension

De flesta arbetsgivare betalar automatiskt in tjänstepension åt dig varje månad. Dock gäller detta inte alla arbetstagare, ungefär 92% av alla svenskar har tjänstepension idag och får i snitt ungefär 66% av sin lön i pension.

Privat pensionssparande

För att få ut mer i pension, motsvarande hela din lön, behöver du även pensionsspara privat. Det går att göra på ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller aktie- och fondkonto. Du som inte har pensionsrätt i din anställning kan du spara i ett individuellt pensionssparande (IPS) eller pensionsförsäkring. Du kan göra avdrag på ditt sparande upp till 35 % av din lön (högst 10 prisbasbelopp).

Flytta pension

Vi har möjlighet att ta emot IPS, pensionsförsäkring och tjänstepension. På våra flyttsidor på sajten kan du direkt se om din pension är flyttbar till oss eller inte. IPS har fri flytträtt och går alltid att flytta till oss.

Orange kuvertet

I det orange kuvertet får du ett årligt besked om din allmänna pension av Pensionsmyndigheten. Du ser då hur mycket du hittills har sparat ihop till din allmänna pension. På Pensionsmyndighetens hemsida hittar du en guide till hur du ska tolka ditt orange kuvert.

Med den pinkod du har fått i ditt orange kuvert kan du logga in på Minpension.se för att få en samlad bild över hela ditt pensionssparande. Med samma pinkod kan du även logga in på Pensionsmyndigheten.se där du bland annat kan byta dina premiepensionsfonder.

Minpension.se

Minpension.se är en pensionsportal där du kan se hela din pension och är ett samarbete mellanPensionsmyndigheten och pensionsbolagen. På sidan får du en samlad bild över hela ditt pensionssparande, det vill säga din allmänna pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande.

Relaterat

  • Här kan du läsa med om IPS
  • Här kan du få mer information om Pensionsförsäkring
  • Vill du veta mer om Tjänstepension? Klicka här
  • Läs mer om PA 03
  • Här kan du läsa mer om KAP-KL
  • Vill du flytta din pension till oss? Klicka här för att få mer information