Överföring fonder

Vanliga frågor

Hur överför jag fonder till mitt konto på Avanza?

Smidigast är att flytta fonder till ditt konto hos oss genom att begära flytten direkt via vår hemsida när du är inloggad.

Du begär flytten via Mina Sidor > Överföringar > Flytta Värdepapper.  Välj de fonder du önskar flytta och fyll sedan i de efterfrågade uppgifterna. 

Skulle du inte hitta din bank/fondbolag i listan kan du använda blanketten Överföringsfullmakt för fonder som vi behöver få in i original via post.  När vi har fått fullmakten i retur från dig sänder vi den vidare till berört fondbolag eller bank.

Avanza kan endast ta emot fonder som idag ingår i vårt fondutbud. Du hittar de fonder vi har i fondlistan.

Hur lång tid tar det att föra över fonder till mitt konto hos er?

Att flytta fonder är tyvärr en tidskrävande process och det går inte att säga exakt hur lång tid det kommer att ta då det beror på vilken fondförvaltare och/eller bank som överföringen görs ifrån. Räkna dock med minst 10-15 bankdagar och att överföringar från utländska fondbolag kan ta ännu längre tid. Så snart vi mottagit fonderna från din nuvarande institut bokar vi in dem på ditt konto.

Notera att vi, när en fondflytt drar ut på tiden, ofta skickar en påminnelse för att påskynda flytten. Påminnelsen skickar vi generellt efter 3-4 veckor.

Kan jag flytta fonder från mitt aktie- och fondkonto till min kapitalförsäkring?

Nej, det går inte att flytta fonder/värdepapper mellan ett vanligt konto/depå och ett försäkringskonto eftersom det är olika skatteklasser. Det är endast realiserade värden, dvs. likvida medel som kan flyttas in till ett försäkringskonto.

Kan jag flytta värdepapper från en befintlig Kapitalförsäkring till ett konto hos er?

Om du har fonder/värdepapper på ett kapitalförsäkringskonto i en annan bank och önskar flytta dessa till ett konto hos oss måste dessa först avyttras. Detta eftersom man endast får flytta ut likvider från en kapitalförsäkring enligt reglerna för den kontotypen. Du kan sedan föra över pengarna till önskat konto hos oss och placera i valfria värdepapper.

Hur överför jag fonder till en annan person?

Vid överföring av värdepapper till en annan person, företag eller organisation måste vi per post få in en skriftlig begäran, en så kallad äganderättsöverföring. Denna ska vara ifylld och undertecknad av den person som värdepapprena flyttas ifrån och begäran ska sedan vara vidimerad av två personer tillsammans med kopia på giltig ID-handling.

Priser för dessa typer av överföringar finner du i vår prislista.

Hur flyttar jag fonder från mitt Aktie- och fondkonto till mitt Investeringssparkonto?

Du kan begära flytten direkt på vår sajt under Mina sidor > Överföringar > Flytta värdepapper mellan konton. Du kan även få mer information om detta på sidan för flytt av värdepapper från aktie- och fondkonto till ISK.

Hur flyttar jag fonder i ett Investeringssparkonto på annan bank till ett Investeringssparkonto hos Avanza?

Om du har ett ISK på en annan bank kan du flytta hit ditt fondinnehav utan skatteeffekt. Du flyttar enkelt dina fonder till din ISK hos oss genom att registrera ett flyttuppdrag.

Överföring fonder

I många fall kan du begära överföringar till ditt konto i Avanza direkt via vår sajt när du är inloggad. Begäran gör du under Mina Sidor > Överföringar > Flytta Värdepapper.

Välj de fonder du önskar flytta till oss och det depånummer och bank de ska hämtas ifrån. Hittar du inte din bank/fondbolag i listan kan du använda blanketten Överföringsfullmakt för fonder. När vi har fått begäran i retur från dig sänder vi den vidare till berört fondbolag eller bank.

Avanza Bank kan endast ta emot fonder som idag ingår i vårat fondutbud. Du hittar de fonder vi erbjuder i fondlistan.

Tid för överföring

Att flytta fonder är tyvärr en tidskrävande process och det går inte att säga exakt hur lång tid det kommer att ta då det beror på vilken fondförvaltare och/eller bank som ska göra överföringen. Räkna dock med minst 10-15 bankdagar och att överföringar från utländska fondbolag kan ta ännu längre tid i anspråk.

I samband med överföringen kan det hända att fonderna varken syns hos din gamla fondförvaltare eller hos Avanza Bank men det ingen fara, detta är helt normalt och beror sannolikt på att din gamla fondförvaltare har påbörjat överföringen, men ännu inte har hunnit skickat bekräftelse till oss om att överföringen är klar. När ett flyttuppdrag ska genomföras bokar det innehavande institutet bort fonden från kontot för att försäljning inte ska kunna ske.

Så snart bolaget skickar en bekräftelse till Avanza på överföringen bokar vi in fonderna på ditt konto och allt kommer då att se korrekt ut. Om en fondflytt drar ut på tiden skickar Avanza ofta en påminnelse för att påskynda flytten. Påminnelsen skickar vi generellt efter 3-4 veckor.

Överföring av fonder till annan person

Här nedan följer information om olika sätt att föra över fonder mellan olika personers konton. Kostnad för detta finner du i vår prislista.

Från depå i Avanza till annan persons depå i Avanza
Vid överföring av värdepapper till en annan person, företag eller organisation behöver vi få in en skriftlig begäran, en så kallad äganderättsöverföring, per post. Blanketten ska vara ifylld och undertecknad av den avsändande personen. Tillsammans med blanketten bifogas också en kopia på giltig ID-handling för den avsändande personen, vilken ska vidimeras av två utomstående personer.

Från depå i Avanza till annan persons depå utanför Avanza
En överföring av fonder direkt mellan olika personers konton i olika institut är inte möjlig. För att göra detta behöver en äganderättsöverföring först göras från avsändaren till mottagaren inom Avanza. När fonderna sedan finns på mottagarens konto i Avanza kan denne sedan begära en flytt av dem till sitt konto utanför Avanza genom att kontakta det mottagande institutet.

Från depå utanför Avanza till annan persons depå i Avanza
En överföring av fonder direkt mellan olika personers konton i olika institut är inte möjlig. För att göra detta behöver en äganderättsöverföring först göras från avsändaren till mottagaren inom det avsändande institutet. När fonderna sedan finns på mottagarens konto i det avsändande institutet kan denne sedan begära en flytt av dem till sitt konto i Avanza under Mina sidor > Överföringar > Flytta värdepapper > Flytta hit värdepapper.

Från ISK i Avanza till annan persons ISK i Avanza
För överföring mellan två personers ISK i Avanza behöver vi få in blanketten om äganderättsöverföring tillsammans med en av två personer vidimerad kopia på ID-handling.

Från ISK i Avanza till annan persons ISK utanför Avanza
Det går inte att överföra värdepapper mellan olika personers ISK i olika institut på grund av att det måste skrivas som en affär och det kan man inte göra mellan olika institut. 

Från ISK utanför Avanza till annan persons ISK i Avanza
Detta går inte av samma anledning som ovan.

Från Kapitalförsäkring till annan persons kapitalförsäkring/ISK/depå eller tvärtom i eller utanför Avanza
En överföring av värdepapper till eller från en kapitalförsäkring är inte tillåten. För flytt till eller från en kapitalförsäkring behöver innehavet säljas av och likviderna överföras. 

Från depå till en annan persons ISK i eller utanför Avanza
En äganderättsöverföring från en persons depå direkt till en annan persons ISK är inte tillåten. Överföringen behöver först gå till mottagarens depå enligt instruktionerna om depå till depå ovan. När värdepappren sedan befinner sig på mottagarens depå får mottagaren själv göra en överföring till sitt ISK. På Avanza kan man göra en sådan flytt direkt på hemsidan under Mina sidor > Överföringar > Flytta värdepapper > Flytta mellan konton.

Från ISK till en annan persons depå i eller utanför Avanza
Det är enligt lagstiftning samt villkoren för ISK inte möjligt att föra över värdepapper från ett ISK till en depå. 

Flytt av fonder från Aktie- och fondkonto till Investeringssparkonto

Du kan begära flytten direkt på vår sajt under Mina sidor > Överföringar > Flytta värdepapper. Du kan även få mer information om detta på sidan för flytt av värdepapper från aktie- och fondkonto till ISK.