• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Överföring fonder

Vanliga frågor

Hur överför jag fonder till mitt konto på Avanza?

Enklaste sättet att flytta fonder till ditt konto hos oss är via Mina Sidor > Flytta Värdepapper > Flytta hit din depå/ VP-konto. Välj de fonder du önskar flytta och fyll sedan i de efterfrågade uppgifterna. 

Saknas din bank/fondkommissionär i listan? Ska du flytta värdepapper till ett konto som tillhör företag eller minderårig? Skriv ut blanketten Överföringsfullmakt för fonder och skicka den till oss per post. När vi har fått fullmakten från dig sänder vi den vidare till berört fondbolag eller bank.

Avanza kan endast ta emot fonder som idag ingår i vårt fondutbud. Du hittar de fonder vi har i fondfiltreraren.

Hur lång tid tar det att föra över fonder till mitt konto hos er?

Att flytta fonder är tyvärr en tidskrävande process och det går inte att säga exakt hur lång tid det kommer att ta då det beror på vilken fondförvaltare och/eller bank som överföringen görs ifrån. Räkna dock med minst 10-15 bankdagar och att överföringar från utländska fondbolag kan ta ännu längre tid. Så snart vi mottagit fonderna från din nuvarande institut bokar vi in dem på ditt konto.

Notera att vi, när en fondflytt drar ut på tiden, ofta skickar en påminnelse för att påskynda flytten. Påminnelsen skickar vi generellt efter 3-4 veckor.

Kan jag flytta fonder från mitt aktie- och fondkonto till min kapitalförsäkring?

Nej, det går inte att flytta fonder/värdepapper mellan ett vanligt konto/depå och ett försäkringskonto eftersom det är olika skatteklasser. Det är endast realiserade värden, dvs. likvida medel som kan flyttas in till ett försäkringskonto.

Kan jag flytta värdepapper från en befintlig Kapitalförsäkring till ett konto hos er?

Om du har fonder/värdepapper på ett kapitalförsäkringskonto i en annan bank och önskar flytta dessa till ett konto hos oss måste dessa först avyttras. Detta eftersom man endast får flytta ut likvider från en kapitalförsäkring enligt reglerna för den kontotypen. Du kan sedan föra över pengarna till önskat konto hos oss och placera i valfria värdepapper.

Hur överför jag fonder till en annan person?

För överföring av fonder från ditt konto hos oss till annan person, företag eller organisation behöver vi få in blanketten: Överföring till annan kontohavare

Denna ska vara ifylld och undertecknad av personen som fonderna flyttas ifrån och begäran ska sedan vara vidimerad av två personer tillsammans med kopia på giltig ID-handling.

Kostnad för dessa typer av överföringar hittar du i vår prislista.

Hur överför jag fonder till en annan persons depå på en annan bank?

Från depå i Avanza till annan persons depå utanför Avanza
En överföring av fonder direkt mellan olika personers konton i olika institut är inte möjlig. För att göra detta behöver en äganderättsöverföring först göras från avsändaren till mottagaren inom Avanza. När fonderna sedan finns på mottagarens konto i Avanza kan denne sedan begära en flytt av dem till sitt konto utanför Avanza genom att kontakta det mottagande institutet.

Från depå utanför Avanza till annan persons depå i Avanza
En överföring av fonder direkt mellan olika personers konton i olika institut är inte möjlig. För att göra detta behöver en äganderättsöverföring först göras från avsändaren till mottagaren inom det avsändande institutet. När fonderna sedan finns på mottagarens konto i det avsändande institutet kan denne sedan begära en flytt av dem till sitt konto i Avanza under Mina sidor > Flytta värdepapper > Flytta hit din depå/ VP-konto.

Hur överför jag fonder till en annan persons ISK?

Från ISK i Avanza till annan persons ISK i Avanza
För överföring mellan två personers ISK i Avanza behöver vi få in blanketten om äganderättsöverföring tillsammans med en av två personer vidimerad kopia på ID-handling.

Från ISK i Avanza till annan persons ISK utanför Avanza
Det går inte att överföra värdepapper mellan olika personers ISK i olika institut på grund av att det måste skrivas som en affär och det kan man inte göra mellan olika institut. 

Från ISK utanför Avanza till annan persons ISK i Avanza
Detta går inte av samma anledning som ovan.

Hur flyttar jag fonder från mitt Aktie- och fondkonto till mitt ISK?

Du kan begära flytten direkt på vår sajt under Mina sidor > Flytta värdepapper > Flytta värdepapper mellan konton. Du kan även få mer information om detta på sidan för flytt av värdepapper från aktie- och fondkonto till ISK.

Hur flyttar jag fonder i ett ISK på annan bank till ett ISK hos Avanza?

Om du har ett ISK på en annan bank kan du flytta hit ditt fondinnehav utan skatteeffekt. Du flyttar enkelt dina fonder till din ISK hos oss under Flytta hit mitt ISK.