• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Överföring aktier och övriga värdepapper

Vanliga frågor

Hur överför jag värdepapper till mitt konto på Avanza?

Flytta dina värdepapper till ditt aktie- & fondkonto hos oss under Mina sidor > Överföringar > Flytta värdepapper.

Saknas din bank/fondkommissionär i listan? Ska du flytta värdepapper till ett konto som tillhör företag eller minderårig? Skriv ut den här blanketten och skicka den till oss per post.

Observera att om du överför aktier från ett annat institut eller bank till oss så flyttas dessvärre inte anskaffningskostnaden med. Detta kan man däremot själv lägga till under "Ändra inköpskostnad".

Om flytten ska ske mellan dina två ISK, se frågan "Hur flyttar jag från mitt ISK i annan bank till mitt ISK i Avanza?".

Om flytten ska ske från en utländsk bank till Avanza, se frågan "Hur överför jag värdepapper från en utländsk bank till mitt konto på Avanza?".

Hur lång tid tar det att föra över värdepapper till mitt konto hos er?

Normalt sett så tar det runt 10 bankdagar att flytta värdepapper från en annan bank till ett aktie- & fondkonto hos oss. Hur lång tid det tar beror på den andra bankens rutiner.

Om du i samband med överföringen upptäcker att värdepappren varken finns hos din gamla bank eller hos Avanza så behöver du inte oroa dig. Det beror förmodligen på att din gamla bank eller värdepappersinstitut har påbörjat överföringen, men ännu inte har hunnit skickat bekräftelse till oss om att överföringen är klar. Allt kommer åter att se normalt ut så fort vi tagit emot bekräftelsen från dem.

Hur överför jag värdepapper från mitt aktie- och fondkonto till mitt ISK?

Det kan du göra på under Mina sidor > Flytta värdepapper > Flytta mellan dina konton hos oss. Du hittar även mer information på sidan för flytt av värdepapper till ISK.

Hur överför jag värdepapper mellan mina aktie- och fondkonton i Avanza?

Det kan du göra under Mina sidor > Flytta värdepapper > Flytta mellan dina konton. Flyttfunktionen har öppet under Stockholmsbörsens öppettider, det vill säga mellan mellan 9:00 - 17:30.

En sådan flytt kostar ingenting och utlöser ingen skatteeffekt. Inköpskostnaden följer med från det första kontot till det andra.

Varför är inte alla mina konton valbara i flyttfunktionen?

Om inte dina konton är sammankopplade, dvs att de ligger på olika inloggningar, kan du inte själv göra flytten via vår flyttfunktion. För att koppla samman dina konton kan du skicka ett meddelande till oss där du anger vilket konto du vill ha som inloggningskonto, och vilka konton du vill koppla in under det, så blir dina konton sammankopplade inom någon dag. Därefter kan du göra flytten.

Vilka värdepapper kan jag flytta mellan mina aktie- och fondkonton i Avanza?

Flyttbara värdepapper

 • Aktier
 • Dagshandlade fonder
 • Börshandlade fonder
 • Warranter
 • Räntebärande papper (obligationer, aktieindexobligationer, konvertibler)

Icke flyttbara värdepapper via flyttfunktionen

 • Teckningsrätter
 • Teckningsoptioner
 • Vecko-, månads- och kvartalshandlade fonder
 • Premieobligationer

För att flytta ovan nämnda värdepapper, som inte går att flytta via vår flyttfunktion på sajten, kan du skicka ett meddelande till oss där du anger vad som ska flyttas, till och från vilket konto. En sådan manuell flytt kan ta upp till ca en vecka att genomföra.

Icke flyttbara värdepapper

 • Derivat
 • Valuta
Kan jag flytta värdepapper från ett vanligt konto till min kapitalförsäkring?

Nej, det går inte att flytta in eller ut värdepapper mellan ett vanligt konto och ett försäkringskonto eftersom dessa har olika skatteklasser. Det är därför endast likvida medel som får flyttas in till ett försäkringskonto.

Kan jag flytta värdepapper från en kapitalförsäkring som jag har på en
annan bank till en kapitalförsäkring hos er?

Om du har värdepapper på ett konto på en annan bank eller institut måste de först säljas eftersom flytt av värdepapper mellan försäkringar skulle innebära ägarbyte vilket inte är tillåtet enligt svensk lag. Man kan alltså endast flytta in eller ut likvider från en kapitalförsäkring.

Hur överför jag värdepapper från en utländsk bank till mitt konto på Avanza?

Om du har värdepapper på ett konto i en utländsk bank eller institut kontaktar du din utländska bank för att initiera överföringen och ber dem flytta dina värdepapper till Avanza. Du uppger ditt kontonummer hos oss och meddelar att de ska kontakta utlandsbackoffice@avanzabank.se för mer instruktioner och detaljer för att överföringen ska kunna genomföras.

Hur överför jag värdepapper till en annan person?

För överföring av värdepapper från ditt konto hos oss till annan person, företag eller organisation behöver vi få in blanketten: Överföring till annan kontohavare

Denna ska vara ifylld och undertecknad av den person som värdepapprena flyttas ifrån och begäran ska sedan vara vidimerad av två personer tillsammans med kopia på giltig ID-handling.

Kostnad för detta finner du i vår prislista.

För överföring av värdepapper från ditt konto hos en annan bank till en annan persons konto på Avanza behöver du initiera flytten hos banken som värdepappren ska flyttas ifrån.

Observera att det endast går att göra överföringar mellan samma kontotyp. Om flytten ska ske mellan dina två ISK, se frågan "Hur flyttar jag från mitt ISK i annan bank till mitt ISK i Avanza?".

Undantaget för hur du gör jag en överföring till en annan person är när det gäller aktier på Alternativa Aktiemarknaden. Har du sålt aktier via den Alternativa Aktiemarknaden räcker det att du mailar oss i inloggat läge och anger vad som ska flyttas. Ange också till vilken Alternativa Aktiemarknaden-depå hos Danske Bank som aktierna ska överföras. Glöm inte att ange referensen som du fick vid din affär och för att underlätta är det även bra om du bifogar notan från Alternativa Aktiemarknaden.

Hur överför jag värdepapper från mitt konto i Avanza till en annan bank?

Om du vill överföra värdepapper (ej fonder) från ditt Aktie- och fondkonto på Avanza till din egna depå/VP-konto hos en annan bank behöver du bara skicka ett meddelande till oss där du anger vad som ska överföras, till vilket annan bank/institut flytten ska ske samt ditt depå- eller VP-kontonummer hos dem.

Är det fonder du ska flytta från ditt Aktie- och fondkonto behöver du initiera flytten via den mottagande banken, som skickar oss flyttuppdraget.

Om uppdraget avser överföring från ditt ISK i Avanza till ett annat ISK i ditt namn behöver du också ta kontakt med den mottagande banken och använda deras överföringsblankett.

Flytt av värdepapper till annan bank kan medföra en kostnad, se prislista.

Relaterat