• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Samägt konto

Vanliga frågor

Vilka konton kan man äga tillsammans?

Hos Avanza finns möjligheten att samäga ett aktie- & fondkonto. Det går inte att ha ett samägt Sparkonto+ genom Avanza. Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring kan endast ha en ägare på grund av de regler som gäller för dessa konton.

Hur går man tillväga för att öppna ett samägt aktie- och fondkonto?

Gå till följande sida för att registrera ett samägt konto. När registreringen är slutförd skickas ett förifyllt avtal hem till delägare 1. Avtalet ska signeras av samtliga delägare och skickas tillbaka till Avanza varpå kontot registreras. Observera att varje delägare behöver bifoga en kopia på giltig legitimation och blanketten Kundkännedom privatpersoner för samtliga delägare. Alla kopior ska vara vidimerade (äkthetsintygade) av två oberoende personer med underskrift, namnförtydligande, personnummer och telefonnummer.

Om det är någon av delägarna som sedan tidigare inte har ett Aktie- och fondkonto hos Avanza så kommer detta att öppnas i samband med det. Detta för att varje delägare ska ha en egen inloggning till det gemensamma kontot.

Hur många delägare kan man vara på ett samägt konto?

När man registrerar ett samägt konto på sajten, finns det plats för upp till fyra delägare. Är ni fler än så kan ni kontakta oss på telefon 08-562 250 00 eller skicka ett meddelande till oss och ange hur många delägare ni är, så skickar vi ut blanketten till er.

Hur fungerar beskattning och deklaration med vår K4-blankett för ett
samägt konto?

Inkomsterna och utgifterna fördelas mellan de olika delägarna. Till exempel så kan man skapa en K4 blankett. K4-blanketten är identisk för samtliga delägare och för att få fram rätt värde dividerar man K4-blanketten i antal delägare.

Kan man lägga till en delägare eller ta bort en delägare?

Nej, det går inte att lägga till eller ta bort en delägare från ett samägt konto. I de fallen då ni vill ändra ägarstrukturen behöver ett nytt samägt konto öppnas med de nya delägarna.

Kan man föra över pengar till sitt eget Avanza konto?

Ja, det går bra förutsatt att ditt samägda konto är kopplat till din privata inloggning (det vill säga att du kan se ditt samägda konto när du är inloggad på ditt andra Avanza-konto).

Om ditt samägda konto inte är kopplat till din privata inloggning kan du begära det genom att skicka ett meddelande till oss i inloggat läge. När kontona är kopplade går det bra att göra en intern överföring av pengar direkt via sajten.

Vill du ta hjälp av Kundservice går det bra att kontakta oss direkt på 08-562 250 00, så hjälper vi till med att göra överföringen.