• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Överförmyndarspärrat konto

Överförmyndarspärrat konto

Vanliga frågor

Går det att ha ett överförmyndarspärrat konto på Avanza?

Det går att ha överförmyndarspärrade konton hos oss, men det är inget vi rekommenderar våra kunder eftersom vår lösning i dagsläget inte är den bästa. 

Ett överförmyndarspärrat konto på Avanza är spärrat för insättningar, uttag och handel på hemsidan. Orderläggning behöver ske via ett fysiskt brev till oss tillsammans med en vidimerad kopia på föräldrarnas ID-handlingar. Våra mäklare genomför därefter ordern efter en kontrollringning. Placeringar i allt annat än värdepappersfonder behöver godkännas av överförmyndaren och underlaget postas till oss. Med andra ord blir du ytterst begränsad och ges inte samma möjligheter som på konton utan en överförmyndarspärr. 

Hur öppnar man ett överförmyndarspärrat konto?

Första steget är att bli kund och öppna ett konto precis som vanligt. När kontot är aktiverat begärs överförmyndarspärren av förmyndare eller överförmyndaren genom att skicka ett meddelande till oss i inloggat läge. Förmyndare är vanligtvis båda föräldrarna tillsammans.

Hur lägger man en order på ett överförmyndarspärrat konto?

Kontot spärras för handel via sajten. Orderläggning behöver ske via ett fysiskt brev till oss tillsammans med en vidimerad kopia på giltig ID-handling. Våra mäklare genomför därefter ordern efter en kontrollringning. Placeringar i allt annat än värdepappersfonder behöver godkännas av överförmyndaren och underlaget postas till oss. Med andra ord blir du ytterst begränsad och ges inte samma möjligheter som på konton utan en överförmyndarspärr. 

Hur gör man en insättning till ett överförmyndarspärrat konto?

Om ett konto ska överförmyndarspärras till följd av en försäkringsutbetalning behöver du kolla hur försäkringsbolaget gör utbetalningar. Insättningar till överförmyndarspärrade konton hos Avanza kan antingen göras genom clearing och kontonummer alternativt till vårt bankgiro-nummer 5274-7896 hos SEB där det överförmyndarspärrade kontot anges som referens.

Vissa försäkringsbolag skickar bara överföringar via Bankgirocentralen och eftersom Avanza inte är direktmedlemmar hos Bankgirocentralen kan de därför inte göra insättningar på det sättet. 

Dubbelkolla därför med ditt försäkringsbolag om du kan göra insättning via clearing och kontonummer eller via vårt bankgiro (och ange ditt kontonummer/OCR-nummer som referens).

Hur gör man ett uttag från ett överförmyndarspärrat konto?

För att kunna begära ett uttag från ett överförmyndarspärrat konto så krävs alltid överförmyndarnämndens samtycke. 

Minderårig
Ett uttag görs av föräldrarna till barnets egna konto i annan bank som också måste vara överförmyndarspärrat via ett överföringsuppdrag.

Om uttaget görs till ett icke överförmyndarspärrat konto så ska ett intyg från överförmyndarnämnden bifogas. Överförmyndarnämnden skriver ett intyg till föräldrarna med sitt samtycke som sedan ska skickas in till oss. Därefter motringer vi överförmyndarnämnden för att kontrollera äktheten. Görs uttaget till ett överförmyndarspärrat konto krävs inte överförmyndarnämndens godkännande.

God man
Uttag från ett överförmyndarspärrat konto med god man måste också göras med ett överföringsuppdrag.

Om huvudmannen (kunden) inte kan ge sitt samtycke kan detta ersättas med ett läkarintyg. Då krävs inte att en vidimerad legitimationskopia på huvudmannen skickas med uppdraget.

Uttag kan endast göras till huvudmannens konto i annan bank och mottagarkontot måste vara överförmyndarspärrat. Är mottagarkontot inte överförmyndarspärrat behöver vi få in ett intyg från överförmyndarnämnden. Därefter motringer vi överförmyndarnämnden för att kontrollera äktheten.

Förvaltare
Uttag från ett överförmyndarspärrat konto med förvaltare måste också göras via ett överföringsuppdrag.