Nationellt ID

Vanliga frågor

Varför ställer ni frågor om medborgarskap och skattehemvist?

På grund av nya regelverk som träder i kraft i början av 2018 behöver vi lite mer information om våra kunder. Vi behöver bland annat ett så kallat Nationellt ID för de kunder som är medborgare och/eller skattar utomlands. Observera att detta gäller alla banker, så det är inte enbart vi som efterfrågar detta. 

Är man enbart svensk medborgare och endast skatteskyldig i Sverige så är Nationellt ID ditt personnummer och då registrerar vi det åt dig. 

Om du har fler medborgarskap eller skattehemvister så behöver vi lite mer information från dig och i vissa fall kan vi även behöva be dig att inkomma med styrkande dokument för medborgarskap eller skattehemvist. Om du behöver komplettera dina uppgifter så skickar vi dig ett meddelande om vilka uppgifter vi behöver och hur du kan inkomma med dessa.

Hur kan jag ändra mina svar på frågorna om medborgarskap och skattehemvist?

Om du har svarat fel på frågorna om din skattehemvist eller medborgarskap så får du gärna höra av dig till oss, via mejl eller telefon, så hjälper vi dig vidare så att du får svara på frågorna igen. 

Jag behöver styrka uppgifter, måste jag posta in dokumenten?

I de fall du behöver styrka dina uppgifter så går det bra att inkomma med dessa inscannade, via mejl till oss i inloggat läge. Det går givetvis även bra att posta dessa via vanligt brev till vår adress. 
 

Adress:
Avanza Bank 
Box 1399
111 93 Stockholm

Hur fungerar Nationellt ID på samägt konto?

Från den 3 januari 2018 behöver samtliga delägare på ett samägt konto även ha ett eget privat konto. Om inte alla delägare har ett eget privat konto kommer det inte gå att handla på det samägda kontot. Alla delägare behöver även från sitt egna privata konto ha svarat på frågorna om medborgarskap och skattehemvist för att handel ska kunna vara möjlig.

Vad är Nationellt ID och varför behöver jag det?

Från och med 3 januari 2018 krävs ett Nationellt ID för alla privatpersoner för att få handla med marknadsnoterade värdepapper så som t.ex. aktier. Detta på grund av ett nytt värdepappersregelverk som vi och alla andra banker måste förhålla oss till. 

Som enbart svensk medborgare så är ditt Nationella ID ditt personnummer och du behöver därför inte ange detta. 

Om du har medborgarskap utöver Sverige, eller enbart utländskt medborgarskap och/eller skattar utomlands så behöver vi kompletterande uppgifter från dig bland annat ditt Nationella ID-nummer. 

Vad som avses med Nationellt ID för respektive land hittar du här nedan.

Land
Nationellt ID
Var du kan hitta informationen
Belgien
Belgiskt Nationellt nummer. 
Går inte detta att få fram skapar vi ett id-nummer till dig.
Belgiskt Nationellt ID
Bulgarien
Bulgariskt personnummer.
Finns inte detta skapar vi ett id-nummer till dig.
Detta syns i pass, Nationellt ID eller körkort. 
Cypern
Nationellt pass-nummer. Går det inte att få fram skapar vi ett id-nummer till dig.
Staten ger ut passen. (Civil Registry Department of the Ministry of Interior)
Danmark
Personlig id-kod. Om detta inte går att få fram skapar vi ett id-nummer till dig. 
Personkoden består av tio nummer DDMMYYXXXX och finns på körkort, pass.
Estland
Estnisk identifikation
Består av 11 tecken som består av GYYMMDDSSSC där G står för gender, kön. Numret hittas på pass, Nationellt ID eller körkort.
Finland
Personlig identifikations kod. Har du inte denna skapar vi ett id-nummer till dig.
Numret finns på pass eller nationellt ID. 
Frankrike
Vi skapar ett id-nummer åt dig
Grekland
10 Dematerialised Securities System digit investor share. Har du inte detta skapar vi ett id-nummer till dig.
Irland
Vi skapar ett id-nummer till dig.
Island
Personlig identifikations kod
Koden finns på pass, nationellt ID och körkort.
Italien
Fiscal code (codice fiscale)
Numret finns på National Health Service magnetic kort
Kroatien
Personligt id-nummer. Om du inte har detta skapar vi ett id-nummer till dig.
Numret kan hittas på personliga dokument eller på nationellt id-kort.
Lettland
Personlig kod (personal code)
Om detta inte finns skapar vi ett id-nummer till dig.
Numret finns på Nationellt ID och på pass.
Lichtenstein
Nationellt pass
eller  nationellt id
Om detta finns så skapar vi ett id-nummer till dig. 
Litauen

Personlig kod
Nationellt pass-nummer

Om detta inte finns skapar vi ett id-nummer till dig.

Numret finns på pass, körkort eller nationellt ID.
Luxemburg
Vi skapar ett id-nummer till dig.
Malta
Nationellt id-nummer eller
Nationellt passnummer
Numret finns på nationellt ID och passnumret finns på Civil Registration Directorate
Nederländerna

Nationellt pass-nummer
eller nationellt ID

Om detta inte finns skapar vi ett id-nummer till dig.

Nederländskt pass eller ID
Norge
Personnummer (Foedselsnummer)
Om inte detta finns skapar vi ett id-nummer
Numret finns på pass, körkort, ID-kort.
Polen
Nationellt id-nummer eller
Skatteregistreringsnummer/TAX-number
Finns på födelsebevis, ID-kort och körtkort.
Portugal
Skatteregistreringsnummer/ TAX number
eller Nationellt ID
Om detta inte finns så skapar vi ett id-nummer till dig.
Rumänien
Nationellt id-nummer eller
pass-nummer
Om detta inte finns skapar vi ett id-nummer till dig. 
Slovakien

Personnummer 
eller pass-nummer

Om detta inte finns skapar vi ett id-nummer till dig.

Personnumret finns på födelsebevis, nationellt ID och körkort. Vissa i Slovakien har två pass och pass-numret finns bara på det första passet.
Slovenien
Personligt id-nummer
Om detta inte finns skapar vi ett id-nummer till dig.
Numret finns på Slovenskt pass eller ID.
Spanien
Skatteregistreringsnummer / Tax identification number. 
Numret består av 8 nummer och en bokstav. Numret finns på körkort och Social security card.
Storbritannien
UK National Insurance number. Om detta inte finns skapar vi ett id-nummer till dig.
Det kan finnas på ett National Insurance card
Sverige
Personnummer
Om du enbart är svensk medborgare så hämtar vi automatiskt ditt personnummer som Nationellt ID.
Tjeckien
Nationellt id-nummer eller pass-nummer. Om detta inte finns skapar vi ett id-nummer till dig. 
Detta nummer får man när man föds och det finns på födelsebevis, körkort, nationellt ID. Pass ges ut av staten (Ministry of the Interior of the Czech Republic).
Tyskland
Vi skapar ett id-nummer till dig.
Ungern
Vi skapar ett id-nummer till dig. 
Österrike
Vi skapar ett id-nummer till dig.