För minderårig

Vanliga frågor

Vilka kontotyper kan man ha som minderårig på Avanza?

Om man vill spara i barnets namn finns det tre kontotyper för handel som man kan spara i: Aktie- och fondkonto för minderårig, Kapitalförsäkring för minderårig och Investeringssparkonto för minderårig. För samtliga kontotyper behöver föräldrarna signera avtalet samt att innehavet övergår i barnets ägo vid dennes 18 årsdag.

Minderåriga kan även spara i Sparkonto+Klarna. För att se hur ni öppnar ett sånt kan ni läsa i frågan "Kan jag spara i ett Sparkonto+ till en minderårig?" nedan.

Kan jag spara i mitt eget namn åt en minderårig?

Om du önskar spara i ditt eget namn har du möjlighet att öppna en kapitalförsäkring barn. Kontot står då i ditt namn och du väljer barnet som förmånstagare direkt vid kontoöppningen. Detta innebär att om du skulle avlida kommer värdet på depån övergå direkt till barnet. Vid kontoöppningen anger du även ett datum när du vill få en påminnelse om att kontot ska övergå till barnet, du väljer själv när innehavet ska övergå i barnets ägo. Påminnelsen är inte bindande utan fungerar endast som en påminnelse för dig själv. I och med att kontot står i ditt namn går det endast att göra uttag till ett konto i ditt namn.

Du kan öppna en kapitalförsäkring barn under Vårt utbud > Konton > Barnspar.

Du har även möjlighet att spara i ett aktie- & fondkonto eller investeringssparkonto i ditt eget namn. Det som skiljer sig från en kapitalförsäkring barn är att du inte kan öronmärka sparandet till den minderårige på dessa konton, det vill säga om du skulle avlida under tiden då du sparar till den minderårige så tillfaller pengarna dödsboet och inte barnet direkt, vilket det gör i en kapitalförsäkring barn.

Hur öppnar jag konto för en minderårig?

Om du vill öppna ett Aktie- och Fondkonto för minderårig så klickar du på Bli kund uppe i högra hörnet och skriver sedan i barnets uppgifter.

Därefter kan föräldrarna antingen signera med BankID eller få ett avtal hemskickat som båda föräldrarna behöver signera samt returnera till oss.

För att öppna en Kapitalförsäkring för minderårig fyller du i blanketten "Ansökan om Kapitalförsäkring - Minderårig" som återfinns under Vårt utbud > Konton > Kapitalförsäkring > Villkor & Blanketter.

Vid öppnande av ett Investeringssparkonto för minderårig är det en förutsättning att den minderårige redan har ett Aktie- och fondkonto i dess namn för att det ska gå att öppna ett investeringssparkonto. Ett Investeringssparkonto för minderårig öppnas genom blanketten "ISK för minderårig" som ni hittar på Vårt utbud > Konton > ISK > Villkor & Blanketter.

Om du vill spara i ditt eget namn till barnet kan du läsa hur du går tillväga under frågan "Kan jag spara i mitt eget namn åt en minderårig?".

Hur gör jag ett uttag från mitt barns konto på Avanza?

Uttag kan begäras direkt på hemsidan via Mina sidor > Överföringar > Uttag. Observera att det endast går att göra ett uttag från minderårigs konto till ett konto i den minderåriges namn.

 

Hur tar jag ut pengar från mitt barns kapitalförsäkring?

Uttag från en minderårigs konto görs via blanketten "Uttag av kapital (återköp)" som återfinns under Vårt utbud > Konton > Kapitalförsäkring > Villkor & Blanketter. Blanketten behöver undertecknas av båda föräldrarna.

Hur tar jag ut pengar från min kapitalförsäkring barn?

I och med att kontot står i ditt namn förfogar du fritt över kontot och kan således ta ut pengar fritt. Du gör då ett uttag under uttagssidan till ett konto som står i ditt eget namn i annan bank

 

Kan jag spara i ett sparkonto+ till en minderårig?

Det går att spara i ett sparkonto+Klarna där ni kan välja mellan ett bundet eller rörligt konto. För att öppna dessa konton begär ni detta direkt via sajten under Vårt utbud > Konton > Sparkonton > Öppna, när ni är inloggade som barnet. Vi skickar då hem avtal till barnets folkbokföringsadress som föräldrarna behöver skriva under och returnera till oss.

När vi har tagit emot avtalet kommer vi att skicka ett meddelande till barnets depå med en länk där ni kan öppna de sparkonto+ ni önskar. Ni behöver öppna kontot genom länken inom 30 dagar från att den skickades till er.

Kan jag månadsspara till en minderårig?

Om ni önskar månadsspara till en minderårigs konto lägger ni upp ett autogiro för minderårig via blanketten "Anmälan om autogiro och/eller fondfördelning". Varför vi behöver få in autogirogodkännandet via blankett är på grund av att båda föräldrarna behöver godkänna autogirot. Blanketten hittar ni under Vårt utbud > Konton > Aktie- och fondkonto > Villkor & Blanketter. På samma blankett kan ni även välja en månatlig fondfördelning.

Ni kan sedan ändra månadssparandet under Mina Sidor > Överföringar > Månadssparande i inloggat läge på den minderåriges konto.

Hur ändrar jag ett månadssparande för en minderårig?

Ni kan ändra månadssparandet direkt på sajten under Mina Sidor > Överföringar > Månadssparande när ni är inloggade på den minderåriges konto.

 

Relaterat