Avsluta ett konto

Vanliga frågor

Hur avslutar jag mitt Aktie- och fondkonto?

För att kunna avsluta ett konto behöver ditt konto vara tomt från likvida medel och värdepapper. Du kan flytta likvida medel internt mellan dina konton och göra uttag från ditt konto direkt på sajten. Du kan läsa mer om hur du flyttar värdepapper under frågan "Hur överför jag värdepapper från mitt konto i Avanza?".

När du tömt kontot kan du skicka oss ett meddelande i inloggat läge där du anger att du vill avsluta ditt konto så ordnar vi det åt dig. Det går också bra att ringa vår kundservice på telefon 08-562 250 00.

Observera att du inte kan avsluta ditt Aktie- och Fondkonto om du har ett ISK kopplat till det. Läs mer om detta i frågan "Kan jag avsluta mitt Aktie- och fondkonto och endast behålla mitt Investeringssparkonto?" nedan.

Kan jag avsluta mitt Aktie- och fondkonto och endast behålla mitt Investeringssparkonto?

Vi kan inte avsluta ditt Aktie- och fondkonto om du har ett Investeringssparkonto kopplat till det. Detta beror på att vi behöver kunna flytta kontofrämmande tillgångar till Aktie- och fondkontot om det skulle behövas, till exempel om ett innehav du har på ditt Investeringssparkonto skulle avnoteras i framtiden.

Hur avslutar jag mitt Investeringssparkonto?

För att kunna avsluta ett konto måste ditt konto vara tomt från likvida medel och värdepapper. Du flyttar likvida medel internt mellan dina konton här och gör uttag här. Du kan läsa mer om hur du flyttar värdepapper under frågan "Hur överför jag värdepapper från mitt Avanza-konto?" här.

När du tömt kontot kan du skicka oss ett meddelande i inloggat läge där du anger att du vill avsluta ditt konto så ordnar vi det åt dig. Det går också bra att ringa vår kundservice på telefon 08-562 250 00.

Hur avslutar jag mitt Sparkonto?

För att kunna avsluta ett konto måste ditt konto vara tomt från likvida medel. Du flyttar likvida medel internt mellan dina konton här och gör uttag här.

När du tömt kontot kan du skicka oss ett meddelande i inloggat läge där du anger att du vill avsluta ditt konto så ordnar vi det åt dig. Det går också bra att ringa vår kundservice på telefon 08-562 250 00.

Hur avslutar jag mitt Kreditkonto?

För att kunna avsluta ett kreditkonto måste din kredit vara reglerad så att du inte längre lånar pengar. För att reglera din kredit kan du antingen göra en insättning direkt till kontot eller flytta likvida medel internt mellan dina konton, vilket du gör här

När du har reglerat din kredit kan du skicka oss ett meddelande i inloggat läge där du anger att du vill avsluta ditt konto så ordnar vi det åt dig. Det går också bra att ringa vår kundservice på telefon 08-562 250 00.

Hur avslutar jag min Kapitalförsäkring?

Under första året måste 1000 kronor samt reserverat belopp för avkastningsskatt finnas kvar på kontot och först därefter kan din kapitalförsäkring avslutas. För att sedan kunna avsluta kapitalförsäkringen måste du sälja av ditt innehav och ta ut alla likvida medel genom att göra ett helt återköp. Därefter kan du skicka ett meddelande i inloggat läge där du anger att du vill avsluta ditt konto så ordnar vi det åt dig. Det går också bra att avsluta kontot genom blanketten "Uttag av kapital (återköp)".

Hur avslutar vi vårt samägda konto?

För att kunna avsluta ett samägt konto skickar ni ett meddelande när ni är inloggade på sajten. Finns det värdepappersinnehav kan ni begära en överföring av innehavet genom att nämna i meddelandet hur innehavet ska fördelas och till vilket/vilka depå-/ VP-kontonummer det ska överföras till. Om ni vill fördela eventuella pengar inom Avanza nämner ni även det i meddelandet ni skickar. Uttag av pengar kan ni göra själva genom att registrera uttaget som vanligt på sajten här. Observera att det är någon av kontohavarna som behöver stå som ägare på det externa kontot som eventuella värdepapper eller likvida medel ska flyttas till.

Hur avslutar jag en minderårigs konto?

För att kunna avsluta en minderårigs konto behöver vi få in ett skriftligt uppdrag som inkluderar båda vårdnadshavarnas underskrifter. Om det endast finns en vårdnadshavare ska en kopia av tingsrättsbeslut eller liknande bifogas. I första hand ska pengarna på kontot betalas ut till barnets konto och i andra hand till en förälders konto. Läs mer om det här.

Var ser jag kontobesked för mitt avslutade konto?

Det gör du under Mina sidor > Deklaration > Kontobesked eller genom att klicka här. Dina kontobesked för avslutade konton syns i listan när du har valt "Alla konton" i rullgardinsmenyn. Du kan alltså inte välja ditt avslutade konto i rullgardinsmenyn.

Avslut av Aktie- och fondkonto, Sparkonto och Investeringssparkonto

För att kunna avsluta ett konto måste ditt konto vara tomt från likvida medel och värdepapper. Du kan flytta likvida medel internt mellan dina konton och göra uttag från ditt konto direkt på sajten.

Om du vill flytta värdepapper till ett ditt konto i annan bank behöver du bara skicka ett meddelande till oss där du anger vad som ska överföras, till viket annat förvaringsinstitut flytten ska ske samt ditt depå- eller vp-kontonummer hos dem.

Önskar du flytta värdepapper mellan dina konton hos oss behöver du bara skicka ett meddelande till oss i inloggat läge där du anger vad som ska överföras samt mellan vilka konton flytten ska ske. 

Gäller överföringen flytt till en annan persons depå eller vp-konto måste du skicka in ett skriftligt uppdrag till oss per post. Avanza Banks särskilt utformade blankett för äganderättsöverföring finner du här. Uppdraget ska vara ifyllt och undertecknat av den person som ska överföra värdepapprena. Kopia av en giltig id-handling ska bifogas och kopian ska vara vidimerad av två personer med underskrift, namnförtydligande samt med personnummer och telefonnummer.

När du tömt kontot kan du skicka oss ett meddelande i inloggat läge där du anger att du vill avsluta ditt konto så ordnar vi det åt dig. Det går också bra att ringa vår kundservice på telefon 08-562 250 00.

Avslut av kreditkonto

För att kunna avsluta ett kreditkonto måste din kredit vara reglerad så att du inte längre lånar pengar. För att reglera din kredit kan du antingen göra en insättning direkt till kontot eller flytta likvida medel internt mellan dina konton.

När du har reglerat din kredit kan du skicka oss ett meddelande i inloggat läge där du anger att du vill avsluta ditt konto så ordnar vi det åt dig. Det går också bra att ringa vår kundservice på telefon 08-562 250 00.

Kontobesked för avslutade konton

Du hittar kontobesked för ditt avslutade konto under Mina sidor > Deklaration > Kontobesked eller genom att klicka här. Dina kontobesked för avslutade konton syns i listan när du har valt "Alla konton" i rullgardinsmenyn. Du kan alltså inte välja ditt avslutade konto i rullgardinsmenyn.

Avslut av samägt konto

För att kunna avsluta ett samägt konto skickar ni ett meddelande när ni är inloggade på sajten. Finns det värdepappersinnehav kan ni begära en överföring av innehavet genom att nämna i meddelandet hur innehavet ska fördelas och till vilket/vilka depå-/ VP-kontonummer det ska överföras till. Om ni vill fördela eventuella pengar inom Avanza nämner ni även det i meddelandet ni skickar. Uttag av pengar kan ni göra själva genom att registrera uttaget som vanligt på sajten. Observera att det är någon av kontohavarna som behöver stå som ägare på det externa kontot som eventuella värdepapper eller likvida medel ska flyttas till.

Avslut av minderårigs konto

För att kunna avsluta en minderårigs konto behöver vi få in ett skriftligt uppdrag som inkluderar båda vårdnadshavarnas underskrifter. Om det endast finns en vårdnadshavare ska en kopia av tingsrättsbeslut eller liknande bifogas. I första hand ska pengarna på kontot betalas ut till barnets konto och i andra hand till en förälders konto. Läs mer om minderårigs konto och uttag.

Avslut av Kapitalförsäkring

På grund av de försäkringsvillkor som finns i en kapitalförsäkring kan kontot avslutas först efter ett år. Efter ett år finns då möjligheten att göra ett helt återköp, vilket innebär att försäkringen avslutas och hela värdet utbetalas. Begäran om helt återköp kan göras här och därfter kan du skicka ett meddelande i inloggat läge där du anger att du vill avsluta ditt konto. Du kan även avsluta kontot genom blanketten "Uttag av kapital (återköp)". Vid ett helt återköp kommer eventuella värdepapper i kapitalförsäkringen att säljas av.