• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Reklamationer och klagomål

Din åsikt är viktig

Avanza anser att det är mycket viktigt med en tillfredställande hantering av eventuella reklamationer och klagomål från våra kunder, dels för att kunna garantera kundernas möjligheter att få sina intressen tillgodosedda och dels för att kunna upprätthålla allmänhetens förtroende för Avanza.

Reklamera först

Är du missnöjd med Avanzas skötsel av ett givet uppdrag reklamerar du i första hand hos Avanzas kundsupport för hänvisning till berörd avdelning. Det är viktigt att du kontaktar oss med din reklamation så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig snabbt och på bästa möjliga sätt. Du kan kontakta kundsupporten på telefon 08-562 250 00 eller via ett meddelande.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du efter att du reklamerat hos Avanzas kundsupport fortfarande är missnöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till funktionen Klagomålsansvarig hos Avanza. Ärendet ska framställas skriftligen. I klagomålet ska du utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Bifoga eventuella underlag som du har i form av notor, kontoutdrag, tidigare korrespondens, m.m. för att säkerställa att all fakta och bakgrund kommer med i ärendet. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Klagomålet skickas enligt något av nedanstående:

  1. Meddelande från inloggat läge på hemsidan. I ämnesraden ange "Till Klagomålsansvarig".

  2. Brev adresserat till:

    Avanza
    Att: Klagomålsansvarig
    Box 1399
    111 93 Stockholm

Avanzas målsättning är att besvara klagomål så skyndsamt som möjligt. Klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har inkommit till Klagomålsansvarig hos Avanza. Om utredningen av ett klagomål kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Oberoende vägledning och hjälp utanför Avanza

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå. Se www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om du inte vinner framgång med ditt ärende hos funktionen Klagomålsansvarig hos Avanza har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol. Se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden. Du har även möjlighet att lämna en anmälan till ARN genom EU:s online-plattform för tvistlösning via http://ec.europa.eu/odr.