• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Innehavslarm

Vanliga frågor

Varför har jag fått ett KCM om att mitt innehav har minskat i värde?

Vi skickar ut ett meddelande till de kunder vars värde har minskat med 10 % (eller mer) jämfört med värdet den 1 januari 2018. Detta gör vi för att du som kund ska få informationen och ha en möjlighet att agera. Vi är också skyldiga att ge dig denna informationen enligt lag, värdepappersregelverket MiFID2.

Hur fungerar ert innehavslarm?

Varje natt läser vi av ditt marknadsvärde och skulle ditt innehav ha gått ner 10 % jämfört med ditt värde den 1 januari skickar vi dig ett meddelande. Om ditt innehav skulle fortsätta att minska i värde så kommer du få ett ytterligare meddelande för varje ytterligare 10 % som innehavet har gått ner d.v.s. 20 %, 30 % och 40 % och så vidare. Nedgången jämförs även då mot ditt värde på kontot från den 1 januari 2018.

Om du har fått ett meddelande om att ditt innehav har minskat med 10 % under året så kommer du inte få fler meddelanden förrän om ditt innehav går ner till 20 %, vi skickar alltså bara ett meddelande per nivå.

Om ett konto skulle gå ner med 110 % så skickas inga fler meddelanden om nedgången.

Vilket innehav baseras ert larm på?

Den 1 januari 2018 läste vi av marknadsvärdet på ditt innehav och baserat på detta värde jämför vi sedan ditt kontos värde varje natt för att se så att ditt värde inte har gått ner mer än 10 %.

Om du har skapat ett nytt konto efter den 1 januari 2018 så jämför vi ditt värde med det datumet då du öppnade kontot.