• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

För utlandsbosatt

Vanliga frågor

Kan man öppna konto som utlandsbosatt privatperson?

Om du är bosatt inom EU/EES går det bra att öppna följande konton hos Avanza:
- Aktie- och fondkonto
- IPS
- Sparkonto+Klarna

Dessvärre kan vi inte ta emot nya kunder som är bosatta utanför EU/EES då vi inte kan kontrollera personliga uppgifter för personer på samma vis om man bor utanför EU/EES.

Är du är bosatt inom EU/EES och har ett svenskt personnummer blir du kund genom att registrera dig på vår sajt och klicka på Bli kund uppe i högra hörnet. Vi skickar sedan ut ett avtal och information om kompletterande dokument som behöver skickas till oss på posten. Om du inte har ett svenskt personnummer så är du välkommen att ringa in till vår kundservice på 08-562 250 00.

Tänk även på att man kund hos oss måste ha ett bankkonto på en annan svensk bank vid eventuella uttag från kontot då vi endast genomför uttag till konton på svenska banker som ägs av samma person som hos oss.

När vi fått in kompletta handlingar aktiverar vi kontot och sparandet kan påbörjas. Ytterligare konton kan därefter öppnas direkt i inloggat läge på sajten.

Kan man öppna konto som utlandsbosatt minderårig?

En minderårig person som är bosatt inom EU/EES kan öppna följande konton hos Avanza:
- Aktie- och fondkonto
- IPS
- Sparkonto+Klarna

För att bli kund registrerar du dig på vår sajt genom att klicka på Bli kund uppe i högra hörnet. Vi skickar sedan ut ett avtal och information om kompletterande dokument som behöver skickas till oss på posten.

Tänk även på att den minderårige måste ha ett bankkonto på en annan svensk bank för att kunna göra ett uttag då vi endast genomför uttag till konton på svenska banker som ägs av samma person som hos oss. Läs mer om uttag från minderåriges konto.

Kan man öppna konto som utländskt bolag?

Nej, det går tyvärr inte att öppna konto som utländsk juridisk person hos Avanza.

Kan man öppna ISK eller Kapitalförsäkring som utlandsbosatt?

Det är inte möjligt att öppna Kapitalförsäkring som utlandsbosatt.

Om du öppnar eller redan har ett ISK som utlandsbosatt kommer kontot ändras till ett vanligt Aktie- & fondkonto.

Jag ska flytta utomlands, kan jag ha kvar mina konton hos er?

Ja, det går bra att vara kund hos oss som utlandsbosatt med undantag för personer som bor i USA. Flyttar du till USA har vi dessvärre inte möjlighet att erbjuda dig värdepappershandel på aktie- och fondkonto eller ISK på grund av skattemässiga skäl.

Om du flyttar utomlands och har ett ISK kommer kontot ändras till ett vanligt Aktie- & fondkonto.

Om du flyttar utomlands och för att vi ska dra korrekt skatt från ditt konto behöver du inkomma med följande efter din flytt.

1. Vidimerad* kopia av giltigt pass. (Om du är registrerad hos oss med ett svenskt personnummer behöver ditt personnummer framgå i detta pass annars behöver du komplettera med annan ID-handling där detta personnummer framgår.)

2. Ett vidimerat officiellt dokument utfärdat i ditt nuvarande hemvistland som bekräftar din adress i utlandet.(Exempelvis elräkning, telefonräkning eller lönespecifikation där ditt namn samt hemvistadress finns utskriven.) Vänligen markera adress på bifogat dokument. Observera att denna hemvistadress behöver anges på avtalet. (Dokumentet skall vara läsbart för Avanza. Kinesiska, arabiska tecken m.m. är ej tillåtet.)

3. Vidimerat* dokument på ditt skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number / Social Insurance Number). Vänligen markera detta nummer. Bor du i ett land utanför EU/EES ska du istället inkomma med en kopia på ditt svenska pass.

4. Ifylld blankett Kundkännedom för privatpersoner.

5. Ifylld blankett PEP (politically exposed person). 

*Regler gällande vidimering

Samtliga ID-handlingar och dokumentkopior skall alltid vara vidimerade i original, på de dokument de avser, av två oberoende myndiga personer. Du får ej själv vidimera din egen ID-handling. Vidimeringen skall bestå av:

  • Namnteckning
  • Namnförtydligande
  • Telefonnummer
  • Svenskt personnummer - Om personen som vidimerar ej har ett svenskt personnummer ska istället fullständig adress samt telefonnummer anges.

Glöm inte att skicka in samtliga handlingar tillsammans.

Kan jag bli kund hos Avanza om jag är amerikansk medborgare eller bor i USA?

Personer som bor i USA, har amerikanskt medborgarskap (gäller även vid dubbla medborgarskap) eller på annat sätt är skatt-/deklarationsskyldig i USA kan av skattemässiga skäl inte öppna depå/konto för värdepappershandel hos oss. Här kan du läsa mer om FATCA, vilket är den lag som ligger till grund för bestämmelserna.

Utöver FATCA finns dessutom andra amerikanska regelverk där Avanza inte uppfyller de rättsliga kraven för registrering. Vi kan därför inte erbjuda värdepappershandel på depå/konto till personer som är deklarations- eller skattskyldiga i USA.

Vad händer om jag som redan är kund flyttar till USA?

Är du redan kund hos oss och flyttar till USA kommer vi be dig att avsluta ditt eller dina aktie- och fondkonto och eventuella ISK genom att flytta eller sälja dina värdepapper och överföra pengar till en annan bank. Har du pensionskonton hos oss, till exempel en kapitalförsäkring, IPS, pensionsförsäkring eller tjänstepension får du ha kvar dem med en begränsad möjlighet att investera i vissa värdepapper.

Vår information riktar sig inte till eller är avsedd för personer som besöker vår webbplats från USA. Läs mer om detta i våra användarvillkor.

Kan jag som amerikansk medborgare ha ett Sparkonto+ hos er?

Nej tyvärr. Däremot kan det finnas möjlighet att öppna ett sparkonto direkt hos aktören i fråga. Vänd dig till bolaget för att höra om det är möjligt att öppna ett sparkonto hos dem som amerikansk medborgare.

Kan ett amerikanskt bolag bli kund hos Avanza?

Vi riktar oss till den svenska marknaden och inte till utländska juridiska personer. Företag som är registrerade i USA kan dessvärre inte öppna konton hos oss. Här kan du läsa mer om FATCA, vilket är den lag som ligger till grund för bestämmelserna 

Utöver FATCA finns dessutom andra amerikanska regelverk där Avanza inte uppfyller de rättsliga kraven för registrering. Vi kan därför inte erbjuda bolag som är registrerade i USA möjligheten att ha ett sparande hos oss.

Relaterat