För utlandsbosatt

Vanliga frågor

Kan man öppna konto som utlandsbosatt privatperson?

Om du är bosatt inom EU/EES går det bra att öppna följande konton hos Avanza:
- Aktie- och fondkonto
- IPS
- Sparkonto
- Sparkonto+Klarna

Dessvärre kan vi inte ta emot nya kunder som är bosatta utanför EU/EES då vi inte kan kontrollera personliga uppgifter för personer på samma vis om man bor utanför EU/EES.

Är du är bosatt inom EU/EES blir du kund genom att registrera dig på vår sajt och klicka på Bli kund uppe i högra hörnet. Vi skickar sedan ut ett avtal och information om kompletterande dokument som behöver skickas till oss på posten:

1. En fotokopia av kontoinnehavarens legitimation.

2. Kopia på officiellt dokument, utfärdat i skattelandet på engelska eller svenska, som bekräftar din folkbokföringsadress. Exempelvis elräkning, telefonräkning eller lönespecifikation där din adress finns utskriven. Vänligen markera denna adress på dokumentet.

3. TIN (Tax Identification Number, i vissa länder även kallat social insurance number). Vänligen markera detta nummer. Då vissa länder inte har något sådant går det i dessa fall lika bra med en kopia på ditt svenska pass.

4. Kundkännedomsblankett för privatpersoner.

5. Blanketten PEP (politically exposed person).

Observera att dokumentkopia 1-3 ska äkthetsintygas (vidimeras) av två oberoende personer. Utöver namnteckning ska namnförtydligande, personnummer och telefonnummer anges för personerna som vidimerar. Notera att vidimeringarna ska vara i original på samma dokument som kopian.

Tänk även på att man kund hos oss måste ha ett bankkonto på en annan svensk bank vid eventuella uttag från kontot då vi endast genomför uttag till konton på svenska banker som ägs av samma person som hos oss.

När vi fått in samtliga handlingar som bekräftar den utländska adressen aktiverar vi kontot och sparandet kan påbörjas. Ytterligare konton kan därefter öppnas direkt i inloggat läge på sajten.

Kan man öppna konto som utlandsbosatt minderårig?

En minderårig person som är bosatt inom EU/EES kan öppna följande konton hos Avanza:
- Aktie- och fondkonto
- IPS
- Sparkonto
- Sparkonto+Klarna

För att bli kund registrerar du dig på vår sajt genom att klicka på Bli kund uppe i högra hörnet. Vi skickar sedan ut ett avtal och information om kompletterande dokument som behöver skickas till oss på posten:

1. En fotokopia av samtliga vårdnadshavares legitimation.

2. Kopia på officiellt dokument, utfärdat i skattelandet på engelska eller svenska, som bekräftar din folkbokföringsadress. Exempelvis elräkning, telefonräkning eller lönespecifikation där din adress finns utskriven. Vänligen markera denna adress på dokumentet.

3.TIN (Tax Identification Number, i vissa länder även kallat social insurance number). Vänligen markera detta nummer. Då vissa länder inte har något sådant går det i dessa fall lika bra med en kopia på den minderåriges svenska pass.

4. Vårdnadsbevis där det framgår vilka som är vårdnadshavare.

5. Kundkännedom för privatpersoner. Du som är minderårig måste ha din vårdnadshavares signatur på blanketten, men observera att det är dina uppgifter som ska fyllas i.

6. Blanketten PEP (politically exposed person).

Observera att dokumentkopia 1 - 4 ska äkthetsintygas (vidimeras) av två oberoende personer. Utöver namnteckning ska namnförtydligande, personnummer och telefonnummer anges för personerna som vidimerar. Notera att vidimeringarna ska vara i original på samma dokument som kopian.

Tänk även på att den minderårige måste ha ett bankkonto på en annan svensk bank för att kunna göra ett uttag då vi endast genomför uttag till konton på svenska banker som ägs av samma person som hos oss. Läs mer om uttag från minderåriges konto.

Kan man öppna konto som utländskt bolag?

Nej, det går tyvärr inte att öppna konto som utländsk juridisk person hos Avanza.

Kan man öppna ISK eller kapitalförsäkring som utlandsbosatt?

Dessvärre kan man inte öppna ett ISK som utlandsbosatt enligt kontots villkor. Om du öppnar ett ISK som utlandsbosatt kommer kontot ändras till ett vanligt aktie- & fondkonto. Det är inte heller möjligt att öppna kapitalförsäkring som utlandsbosatt.

Jag ska flytta utomlands, kan jag ha kvar mina konton hos er?

Ja, det går bra att vara kund hos oss som utlandsbosatt med undantag för personer som bor i USA. Flyttar du till USA har vi dessvärre inte möjlighet att erbjuda dig värdepappershandel på aktie- och fondkonto eller ISK på grund av skattemässiga skäl.

Om du flyttar utomlands och för att vi ska dra korrekt skatt från ditt konto behöver du inkomma med följande efter din flytt.

1. Kopia på giltig legitimation/pass.

2. Kopia på officiellt dokument, utfärdat i skattelandet på engelska eller svenska, som bekräftar din folkbokföringsadress. Exempelvis elräkning, telefonräkning eller lönespecifikation där din adress finns utskriven. Vänligen markera denna adress på dokumentet.

3. TIN (Tax Identification Number, i vissa länder även kallat social insurance number). Vänligen markera detta nummer. Då vissa länder inte har något sådant går det i dessa fall lika bra med en kopia på ditt svenska pass.

4. Blanketten 'Kundkännedom Privatpersoner' måste också fyllas i och skickas tillsammans med övriga handlingar.

5. Blanketten PEP (politically exposed person).

Observera att dokumentkopia 1-3 ska äkthetsintygas (vidimeras) av två oberoende personer. Utöver namnteckning skall namnförtydligande, personnummer och telefonnummer anges för de som äkthetsintygar kopian. (Undantagsvis om personen som vidimerar inte har ett svenskt personnummer. Då skall i stället både adress och telefonnummer anges.) Notera att vidimeringarna ska vara i original på samma dokument som kopian.

Skicka brevet till:

Avanza Bank
Att: Adressändring
Box 1399
111 93 Stockholm

Om du har ett ISK-konto och bosätter dig utomlands så ändras kontot till ett vanligt aktie-och fondkonto skattemässigt. Vilket innebär att kontot inte längre kommer schablonbeskattas.

 

Kan jag bli kund hos Avanza om jag är amerikansk medborgare eller bor i USA?

Personer som bor i USA, har amerikanskt medborgarskap (gäller även vid dubbla medborgarskap) eller på annat sätt är skatt-/deklarationsskyldig i USA kan av skattemässiga skäl inte öppna depå/konto för värdepappershandel hos oss. Här kan du läsa mer om FATCA, vilket är den lag som ligger till grund för bestämmelserna.

Utöver FATCA finns dessutom andra amerikanska regelverk där Avanza inte uppfyller de rättsliga kraven för registrering. Vi kan därför inte erbjuda värdepappershandel på depå/konto till personer som är deklarations- eller skattskyldiga i USA.

Vad händer om jag som redan är kund flyttar till USA?

Är du redan kund hos oss och flyttar till USA kommer vi be dig att avsluta ditt eller dina aktie- och fondkonto och eventuella ISK genom att flytta eller sälja dina värdepapper och överföra pengar till en annan bank. Har du pensionskonton hos oss, till exempel en kapitalförsäkring, IPS, pensionsförsäkring eller tjänstepension får du ha kvar dem med en begränsad möjlighet att investera i vissa värdepapper.

Vår information riktar sig inte till eller är avsedd för personer som besöker vår webbplats från USA. Läs mer om detta i våra användarvillkor.

Kan jag som amerikansk medborgare ha ett Sparkonto+ hos er?

Nej tyvärr. Däremot kan det finnas möjlighet att öppna ett sparkonto direkt hos aktören i fråga. Vänd dig till bolaget för att höra om det är möjligt att öppna ett sparkonto hos dem som amerikansk medborgare.

Kan ett amerikanskt bolag bli kund hos Avanza?

Vi riktar oss till den svenska marknaden och inte till utländska juridiska personer. Företag som är registrerade i USA kan dessvärre inte öppna konton hos oss. Här kan du läsa mer om FATCA, vilket är den lag som ligger till grund för bestämmelserna 

Utöver FATCA finns dessutom andra amerikanska regelverk där Avanza inte uppfyller de rättsliga kraven för registrering. Vi kan därför inte erbjuda bolag som är registrerade i USA möjligheten att ha ett sparande hos oss.

Utlandsbosatt privatperson

Det går bra att öppna ett konto hos oss även om du är bosatt utomlands om du bor inom EU/EES. Dessvärre kan vi inte ta emot nya kunder som är bosatta utanför EU/EES då vi inte kan kontrollera personliga uppgifter för personer på samma vis om man bor utanför EU/EES.

Är du är bosatt inom EU/EES blir du kund genom att registrera dig på vår sajt och klicka på Bli kund uppe i högra hörnet. Vi skickar sedan ut ett avtal och information om kompletterande dokument som behöver skickas till oss på posten:

1. En fotokopia av kontoinnehavarens legitimation.

2. Kopia på officiellt dokument, utfärdat i skattelandet på engelska eller svenska, som bekräftar din folkbokföringsadress. Exempelvis elräkning, telefonräkning eller lönespecifikation där din adress finns utskriven. Vänligen markera denna adress på dokumentet.

3. TIN (Tax Identification Number, i vissa länder även kallat social insurance number). Vänligen markera detta nummer. Då vissa länder inte har något sådant går det i dessa fall lika bra med en kopia på ditt svenska pass.

4. Kundkännedomsblankett för privatpersoner.

5. Blanketten PEP (politically exposed person).

Observera att dokumentkopia 1-3 ska äkthetsintygas (vidimeras) av två oberoende personer. Utöver namnteckning ska namnförtydligande, personnummer och telefonnummer anges för personerna som vidimerar. Notera att vidimeringarna ska vara i original på samma dokument som kopian.

Tänk även på att man kund hos oss måste ha ett bankkonto på en annan svensk bank vid eventuella uttag från kontot då vi endast genomför uttag till konton på svenska banker som ägs av samma person som hos oss.

När vi fått in samtliga handlingar som bekräftar den utländska adressen aktiverar vi kontot och sparandet kan påbörjas. Ytterligare konton kan därefter öppnas direkt i inloggat läge på sajten.

Flyttat utomlands
Kompletteringarna ovan behöver man även inkomma med om man har flyttat utomlands och för att vi ska debitera korrekt skatt på dina konton.

Om du har ett ISK-konto och bosätter dig utomlands så ändras kontot till ett vanligt aktie-och fondkonto skattemässigt. Vilket innebär att kontot inte längre kommer schablonbeskattas.

Utlandsbosatt som minderårig

Som utlandsbosatt minderårig går det bra att öppna konto hos oss under samma förutsättningar som en vanlig privatperson.

Om man är skatteskyldig utomlands behöver vi dock följande uppgifter utöver kontoavtalet:

1. En fotokopia av samtliga vårdnadshavares legitimation.

2. Kopia på officiellt dokument, utfärdat i skattelandet på engelska eller svenska, som bekräftar din folkbokföringsadress. Exempelvis elräkning, telefonräkning eller lönespecifikation där din adress finns utskriven. Vänligen markera denna adress på dokumentet.

3. Vårdnadsbevis där det framgår vilka som är vårdnadshavare.

4. Kundkännedom för privatpersoner. Du som är minderårig måste ha din vårdnadshavares signatur på blanketten, men observera att det är dina uppgifter som ska fyllas i.

5. Blanketten PEP (politically exposed person).

Observera att dokumentkopia 1-3 ska äkthetsintygas (vidimeras) av två oberoende personer. Utöver namnteckning ska namnförtydligande, personnummer och telefonnummer anges för personerna som vidimerar. Notera att vidimeringarna ska vara i original på samma dokument som kopian.

Tänk även på att den minderårige måste ha ett bankkonto på en annan svensk bank för att kunna göra ett uttag då vi endast genomför uttag till konton på svenska banker som ägs av samma person som hos oss. Läs mer om uttag från minderåriges konto.

Boende i USA

Personer som bor i USA, har amerikanskt medborgarskap (gäller även vid dubbla medborgarskap) eller på annat sätt är skatt-/deklarationsskyldig i USA samt bolag registrerade i USA kan av skattemässiga skäl inte öppna depå/konto för värdepappershandel hos oss. Här kan du läsa mer om FATCA, vilket är den lag som ligger till grund för bestämmelserna.

Utöver FATCA finns dessutom andra amerikanska regelverk där Avanza inte uppfyller de rättsliga kraven för registrering. Vi kan därför inte erbjuda värdepappershandel på depå/konto till personer som är deklarations- eller skattskyldiga i USA.

Är du redan kund hos oss och flyttar till USA kommer vi be dig att avsluta ditt eller dina aktie- och fondkonto och eventuella ISK genom att flytta eller sälja dina värdepapper och överföra pengar till en annan bank. Har du pensionskonton hos oss, till exempel en kapitalförsäkring, IPS, pensionsförsäkring eller tjänstepension får du ha kvar dem med en begränsad möjlighet att investera i vissa värdepapper.

Vår information riktar sig inte till eller är avsedd för personer som besöker vår webbplats från USA. Läs mer om detta i våra användarvillkor.

Relaterat