Hushåll

Vanliga frågor

Vad menas med att bilda hushåll?

Hushåll är ett sätt att samla familjens sparande och på så sätt få ett högre samlat sparande och erlagt courtage. Ju mer samlat sparande eller erlagt courtage ni har, desto högre förmånsnivå får ni.

Genom att ingå i hushåll får samtliga hushållsmedlemmar samma förmånsnivå. Ni kan dock välja olika courtageklasser, så att man ska kunna ha den som passar bäst beroende på storleken på affärerna man gör.

Var hittar jag information om mitt hushåll?

Du finner information om ditt hushåll och de personer som ingår under Mina sidor > Profil > Hushåll.

Varför ska man bilda hushåll?

Om ni samlar familjens sparande på Avanza kan ni uppnå en högre förmånsnivå och på så sätt få bättre villkor och förmåner. 

Hur ansöker man om hushåll?

För att bilda hushåll behöver ni fylla i en blankett som ni sedan skickar in via post till oss. Ni finner blanketten under Mina sidor > Profil > Hushåll.

Vad krävs för att bilda hushåll?

Ni behöver vara make/maka, registrerad partner, sambo, barn under 18 och efter speciell bedömning, även juridisk person.

Vad händer om det skulle ske förändringar i hushållet?

Om det skulle ske några förändringar i ert hushåll som påverkar förutsättningarna för hushåll, t.ex. om ni skiljer er eller separerar, behöver ni meddela oss detta genom att skicka ett meddelande till oss. Om hela hushållet byter adress behöver ni däremot inte meddela oss.

Hur registreras hushållets konton?

De personer som ingår i hushållet blir registrerade via deras personnummer så alla konton räknas ihop. Även nya konton som ni skapar kommer automatiskt räknas in i ert hushåll.

Observera att man inte kan se hushållets medlemmars innehav utan att man som medlem i hushållet endast kan se summan av ert gemensamma sparande.

Går det att ta bort en person eller ett/flera konton ur hushållet?

För att ta bort en person ur hushållet behöver ni bara skicka ett meddelande till oss om detta, så ordnar vi det.

Det går inte att ta bort ett eller flera specifika konton från ett hushåll. Ingår du i ett hushåll inkluderas samtliga konton som står i ditt namn i hushållet.

Hur tar man bort ett hushåll?

Om ni vill ta bort ett hushåll helt behöver en av hushållets medlemmar skicka ett meddelande till oss i inloggat läge och be oss ta bort det.  

Relaterat

  • Ansök om hushåll här
  • Här kan du se vilken courtageklass och förmånsnivå du tillhör