Grafer och avkastning - Kontoöversikt

Vanliga frågor

Hur beräknas kontografen?

Kontografen är framtagen för att man ska kunna jämföra sin utveckling med olika index och är ett så kallat prestandamått. Därför justeras kontografen för insättningar och uttag, eftersom ett index helt saknar dessa komponenter.


Kontografen beräknas genom NAV-(Net Asset Value) principen, det vill säga att den räknar ut värdet på kontot som om den vore en fond, och där utvecklingen är baserad på värdeutvecklingen på de fiktiva fondandelsvärdena. Du som kontoägare “köper eller säljer” därmed andelar i fonden genom insättningar och uttag, detta utan att påverka NAV-kursen på fonden.

Hur beräknas "utveckling i procent" som finns till höger om min graf?


Utveckling i procent till höger om grafen beräknas på samma sätt som kontografen vilket innebär att detta är ett så kallat prestandamått. Utvecklingen i procent är framtagen för att man ska kunna jämföra sin utveckling med olika index och avkastningen justeras därför för insättningar och uttag, eftersom ett index helt saknar dessa komponenter.

Utveckling i procent beräknas genom NAV-(Net Asset Value) principen, det vill säga att den räknar ut värdet på kontot som om den vore en fond, och där utvecklingen är baserad på värdeutvecklingen på de fiktiva fondandelsvärdena. Du som kontoägare “köper eller säljer” därmed andelar i fonden genom insättningar och uttag, detta utan att påverka NAV-kursen på fonden.

Hur beräknas "utveckling i kronor" som finns till höger om min graf?

Utvecklingen som redovisas i kronor i samband med grafen, är det faktiska utvecklingen i kronor. Med andra ord; hur mycket du har tjänat eller förlorat på din placering för vald tidsperiod, inklusive utdelningar räntor eller liknande. Utvecklingen i kronor är även denna justerad för insättningar och uttag.

Varför skiljer sig avkastningen i min innehavslista och "utveckling i
procent" åt?

"Utveckling i procent" och "avkastning i procent" för respektive värdepapper visar olika information. Den största skillnaden är att "avkastning" i din innehavslista endast visar utvecklingen på de värdepapper du äger, under den tid du har ägt dem. "Utveckling i procent" till höger om grafen visar utvecklingen för hela ditt konto. "Utveckling i procent" tar hänsyn till utvecklingen på kontot under perioden, oavsett om du har sålt eller köpt värdepapper under tiden och tar även hänsyn till utdelningar. "Avkastning" i din innehavslista tar däremot inte hänsyn till utdelningar och påverkas om du säljer av eller köper ett värdepapper.


"Utveckling i procent" och "avkastning" i innehavslistan beräknas även på olika sätt, vilket medför att dessa också kan skilja sig åt. Avkastning i procent i innehavslistan beräknas genom att ta skillnaden mellan din genomsnittliga inköpskostnad och nuvarande marknadsvärde, dvs din procentuella avkastning beräknat på avkastning i kronor. Den visar alltså endast utvecklingen på de värdepapper du äger, under tiden du har ägt dem.


För att se hur "utveckling i procent" beräknas, vänligen se frågan "Hur beräknas 'utveckling i procent' som finns till höger om min graf?".

Varför skiljer sig "utveckling i procent" mot "utveckling i kronor"?

Din "Utveckling i procent" och "Utveckling i kronor" på ditt konto beräknas på olika sätt och därför kan dessa kan skilja sig åt. När vi redovisar utvecklingen på kontot så beräknas avkastning i procent och avkastningen i kronor på en sådant vis att du till exempel kan ha en positivt avkastning i kronor men en negativ avkastning i procent. Detta beror på att grafen beräknar din totala avkastning, oavsett vilket belopp som avkastningen ger.


Förenklat skulle man kunna säga att om du handlar ett värdepapper för 100 000 kr och detta sedan går upp med 10%, så har du en utveckling i procent på 10% och en utveckling i kronor på +10 000kr. Skulle du sedan sälja av hela ditt innehav i värdepappret och köpa ett annat värdepapper för 15 000 kr och detta går ner med 50% så skulle din utveckling nu visa -40% men en avkastning på +2 500kr.

Utveckling i procent: 10 % - 50 % = - 40%
Utveckling i kronor: 10 000 kr - 7 500 kr = (+) 2 500 kr

Kontografen

Kontografen, grafen som visar din avkastning på dina konton, är framtagen för att vara helt jämförbar med ett index och visar din utveckling i procent. Ett index har varken insättningar eller uttag vilket dock ditt konto har så för att hålla din kontoutveckling neutral för insättningar och uttag gör vi därför justeringar för detta, så att dessa inte påverkar kontografen. 

Utvecklingen i procent i grafen, samt till höger om den, beräknas genom NAV (Net Asset Value) principen, det vill säga att den räknar ut värdet på kontot som om det vore en fond, där utvecklingen är baserad på värdeutvecklingen på de fiktiva fondandelsvärdena. Du som kontoägare 'köper eller säljer' därmed andelar i fonden genom insättningar och uttag, utan att påverka NAV värdet på fonden.

Utveckling i kronor
Utvecklingen som redovisas i kronor i samband med grafen, är den faktiska utvecklingen i kronor. Med andra ord; hur mycket du har tjänat eller förlorat på din placering för vald tidsperiod inklusive utdelningar, räntor eller liknande.

Exempel kontografen

Dag 1: Martin sätter in 100 000 kr på sitt konto och köper en passivt förvaltad indexfond som följer index X. 

Dag 2: Index X och indexfonden går upp med 1%, Martin har därmed 101 000 kr och har en avkastning på 1%, och ligger därmed lika relativt till index X. Martin sätter dock in ytterligare 100 000 kr och investerar i samma fond för 100 000 kr. Både kontot och index har en avkastning om 1 %, då Martins investeringsbeslut har medfört en avkastning på samma procent som index. 

Dag 3: Index X står helt stilla och även fonden som Martin investerat i står stilla, Martin har därmed 201 000 kr i marknadsvärde. 

Fråga: Vad är Martins avkastning? 

Svaret: Avkastningen är oavsett tidsperspektiv i det här fallet 1 %. När avkastningen beräknas tar vi inte hänsyn till insättningar och uttag, utan istället fokuserar vi på kontot och de val av positioner en kund tagit. Det är denna avkastning som jämförs med index.

I det här fallet har Martins första beslut om att investera 100 000 kr avkastat 1 %. Martins andra beslut om att investera ytterligare 100 000 kr har avkastat 0 %, precis som index dag tre. Det andra beslutet om att investera i fonden har alltså inte påverkat kontots avkastning.