• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Valuta och valutaväxling på Aktie- och fondkonto

Vanliga frågor

Hur skaffar jag tilläggstjänsten valutaväxling?

För att kunna skaffa manuell valutaväxling behöver man först öppna ett Aktie-och fondkonto med kredit. När kontot är aktiverat meddelar man oss via telefon eller genom att skicka ett meddelande i inloggat läge om vilka valutor man önskar kunna växla med så lägger vi upp dessa till din depå.

Vad innebär manuell valutaväxling?

För vana användare kan den manuella valutaväxlingstjänsten vara ett alternativ till den automatväxling som ingår i alla Avanzas konton. Fördelen med manuell valutaväxling är att du i det kan ha likvida medel liggande direkt i olika valutor.

Själva växlingen sker i tre steg:

1. Välj om du vill köpa eller sälja en viss valuta.
2. Ange önskat belopp.
3. Bekräfta ditt val.

Manuell växling är möjlig alla handelsdagar mellan klockan 08.30 och 22.30. Observera att du maximalt kan ta en position tio gånger ditt tillgängliga belopp för köp, samt att summan av dina negativa/korta valutapositioner måste rymmas inom din kreditlimit.

Det är inte heller möjligt att växla mellan andra valutor än SEK och NOK/DKK/EUR/USD/CAD. Du kan med andra ord inte växla direkt mellan USD och DKK.

Likviddagar                                                                       
Det tillämpas 2 likviddagar vid handel med valutor. Likviddagen är den dagen då valutorna i praktiken hamnar på ditt konto. Du ser alltid din valutaväxling omedelbart när den är genomförd, men ränteintjäning och räntedebitering startar på likviddagen.

Vad kostar det att addera manuell valutaväxling?

Att addera manuell valutaväxling är helt kostnadsfritt. Valutaväxling går idag att ha på ett Aktie- och fondkonto. För att addera valutaväxling behöver du även ha en godkänd kredit kopplad till ditt konto. 

Vad har ni för valutaspread?

För konton där du inte utför växlingen manuellt tar vi en växlingsspread på ungefär 0,50% på växlingskursen medan du som har adderat tjänsten "Valutaväxling" växlar till endast 0,15% - 0,25%. Spreaden är skillnaden mellan köpkursen och säljkursen.

Hur går den automatiska växlingen till?

När du ska handla ett utländskt värdepapper får du en preliminär ordersumma i SEK innan du bekräftar din order, denna är baserad på en historisk kurs i den aktuella valutan. Din ordersumma och courtage i utländsk valuta växlas till SEK efter att den lokala marknaden har stängt. Du ser definitivt belopp och växelkurs på avräkningsnotan dagen efter din affär. Dina avräkningsnotor hittar du i din transaktionshistorik.

Insättning i utländsk valuta

För att ha pengar i annan valuta på sitt konto hos oss måste du ha adderat tilläggstjänsten manuell valutaväxling. Då är det möjligt att göra insättningar i valutorna, CAD, DKK, EUR, NOK och USD.

För att göra en insättning i annan valuta så behöver överföringen gå via våra valutakonton i SEB. Det är viktigt att man då anger sitt kontonummer hos Avanza som referens alternativt som meddelande till mottagaren vid överföringen.

Bank
Kontonummer
Valuta
IBAN
SWIFT/BIC
SEB
5554-8259598
CAD
SE0950000000055548259598
ESSESESS
SEB
5554-8258249
DKK
SE5750000000055548258249
ESSESESS
SEB
5554-8279882
EUR
SE0350000000055548279882
ESSESESS
SEB
5554-8258354
NOK
SE3550000000055548258354
ESSESESS
SEB
5554-8258397
USD
SE3850000000055548258397
ESSESESS

Valutasäkerhetskrav

När du på ditt konto har ett saldo i en utländsk valuta, t.ex. USD eller EUR, kan beloppet omedelbart användas för affärer i andra valutor. På grund av detta kan en valutarisk uppstå vilket Avanza reserverar en marginal för - ett så kallat valutasäkerhetskrav. Detta eftersom beloppet som är tillgängligt på ditt konto som följd av din position i utländsk valuta omräknas till SEK. Storleken på valutasäkerhetskravet beror på storleken på positionen i den utländska valutan samt den tillhörande risken mellan valutan och den svenska kronan. I dagsläget är säkerhetskravet 10%.

Exempel: Du har 100 EUR på ditt konto och valutakursen EUR/SEK är 10. Värdet av dessa 100 EUR representeras därför av 1000 SEK på kontot. Som följd av valutarisken uppstår dock ett valutasäkerhetskrav om 100 SEK (vilket är 10% av värdet av EUR-positionen) varför endast 900 SEK finns att nyttja som ett tillgängligt belopp för köp. 

Valutasäkerhetskravet påverkar dock inte ditt tillgängliga belopp för köp i den valutan du har växlat till givet att du handlar med värdepapper i samma valuta.

Exempel: Om du växlar till 100 USD och vill köpa aktier i Apple kan du använda hela saldot om 100 USD för affären. Det är endast om du vill handla i en annan valuta för dina USD, t.ex. i svenska aktier, som säkerhetskravet reducerar ditt tillgängliga belopp.”

Relaterat