• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Valutabevis

Vanliga frågor

Vad är ett valutabevis?

Ett valutabevis är en placering som är kopplat till hur ett lands valuta utvecklas mot den svenska kronan. Om du köper ett valutabevis får du en fast ränteutbetalning fyra gånger per år. Kupongen beräknas på nominellt 10 000 kronor, även om priset på valutabeviset kan vara högre eller lägre än så.

Hur handlar jag med valutabevis?

Valutabevisen handlas på Stockholmsbörsen kl 09.00-16.15. Nordea har avnoterat sina valutabevis och kommer inte att emittera nya. Det går därför inte att handla valutabevis hos Avanza.

Hur ofta får jag ränteutbetalning om jag köper valutabevis?

Ränteutbetalning sker fyra gånger per år, den 10 mars, 10 juni, 10 september och 10 december.

Vad är minsta belopp jag kan spara i ett valutabevis?

Valutabevisen ges ut i poster om 10 000 kronor (det nominella värdet). Bevisens värde påverkas därefter av valutakursförändringar mellan den valuta som beviset är kopplat till och den svenska kronan, vilket gör att vissa valutabevis kan kosta mindre än 10 000 kronor/styck, medan andra kan kosta mer än 10 000 kronor/styck. Räntan kommer dock alltid beräknas på det nominella beloppet, 10 000 kronor.

Vad är skillnaderna mellan valutabevis och räntebevis?

Den största skillnaden mellan valutabevis och räntebevis är att det är en underliggande valuta och inte ett underliggande företag. Dessutom har valutabevisen en fast ränta som inte är beroende av STIBOR. Köper man ett valutabevis är man inte heller garanterad att få tillbaka det nominella beloppet givet att du håller positionen fram till lösen, vilket man är om man handlar räntebevis (förutsatt att ingen kredithändelse skett).

Risker

Om den underliggande valutan försvagas mer än den samlade räntan som du får under löptiden kommer din avkastning att vara negativ. Det belopp du får tillbaka är beroende av den underliggande valutans utveckling mot den svenska kronan och kan alltså bli mindre än det nominella beloppet om 10 000 kronor.

Du tar en likviditetsrisk om Nordea Bank Finland Abp, som ger ut valutabeviset, slutar att sätta köpkurser. Likviditetsrisken innebär att valutabeviset inte omedelbart kan omsättas i likvida medel utan att förlora i värde. Om Nordea hamnar i ekonomiska svårigheter som leder till en så kallad kredithändelse, kan du som sparare förlora dina investerade pengar eller delar av dem.

Valutabevis

Ett valutabevis är en placering som är kopplat till hur ett lands valuta utvecklas mot den svenska kronan. Om du köper ett valutabevis får du en fast ränteutbetalning fyra gånger per år. Kupongen beräknas på nominellt 10 000 kronor, även om priset på valutabeviset kan vara högre än så.

Valutabevisen handlas på Stockholmsbörsen kl 09.00-16.15. Nordea har avnoterat sina valutabevis och kommer inte att emittera nya. Det går därför inte att handla valutabevis hos Avanza.

Valutabevisen ger en fast ränteutbetalning fyra gånger per år, den 10 mars, 10 juni, 10 september och 10 december. Valutabevisen ges ut i poster om 10 000 kronor (det nominella värdet). Bevisens värde påverkas därefter av valutakursförändringar mellan den valuta som valutabeviset är kopplat till och den svenska kronan, vilket gör att vissa valutabevis kan kosta mindre än 10 000 kronor per styck, medan andra kan kosta mer än 10 000 kronor styck. Räntan kommer dock alltid beräknas på det nominella beloppet, 10 000 kronor.

Riskerna

Om den underliggande valutan försvagas mer än den samlade räntan som du får under löptiden kommer din avkastning att ha varit negativ. Det belopp du får tillbaka är beroende av den underliggande valutans utveckling mot den svenska kronan och kan alltså bli mindre än det nominella beloppet om 10 000 kronor. Du tar en likviditetsrisk om Nordea Bank Finland Abp, som ger ut valutabeviset, slutar att sätta köpkurser. Likviditetsrisken innebär att valutabeviset inte omedelbart kan omsättas i likvida medel utan att förlora i värde. Om Nordea hamnar i ekonomiska svårigheter, som leder till en så kallad kredithändelse, kan du som sparare förlora dina investerade pengar eller delar av dem.

Valutabevis omfattas inte av insättningsgarantin som skyddar likvida medel på konton. Däremot gäller investerarskyddet som inträder om ett institut har gått i konkurs och om du som kund inte kan få ut dina värdepapper eller pengar via den separationsrätt som annars ska skydda dina värdepapper från konkursboet. Placeringar på IPS, Kapitalförsäkring samt andra försäkringslösningar omfattas emellertid inte av investerarskyddet. Läs mer om olika typer av säkerhet och skydd för dina pengar och investeringar.

Relaterat