Utdelningar

Vanliga frågor

Vad är en utdelning?

En aktieutdelning är en utbetalning av kontanter eller andra tillgångar till aktieägarna i ett aktiebolag. Den vanligaste typen av utdelningar är den årliga utbetalningen av en viss del av aktiebolagets vinst, men även återköp samt inlösen av aktier räknas som utdelning.

Vad behöver jag som aktieägare göra för att få utdelning?

För att få utdelning krävs endast att man är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen, vilket i Sverige generellt är den andra bankdagen efter bolagsstämman. Det är alltså inget krav på hur länge man ska äga en aktie för att få utdelningen. Tänk dock på att aktier handlas med två likviddagar varpå det dröjer till den andra bankdagen från handelsdagen innan du faktiskt är införd som aktieägare.

Hur ägarregistrerar jag mina aktier inför en bolagsstämma?

Vi registrerar dina svenska aktier automatiskt inför bolagsstämmor om du har aktierna på ett Aktie- och fondkonto, Investeringssparkonto eller IPS. Du behöver därför inte kontakta oss och begära detta, utan allting sköts helt automatiskt. Det enda du behöver göra är att meddela bolaget att du avser att komma på stämman.

Äger du däremot aktier på en försäkringsprodukt såsom Kapitalförsäkring, Pensionsförsäkring och Tjänstepension kan du inte gå på bolagsstämman eftersom det är Avanza Pension som står som registrerad ägare till aktierna.

När behöver jag köpa aktien för att få rätt till utdelning?

Du behöver köpa aktien innan ex-dagen, vilket är dagen då den "handlas utan utdelning", vars datum är angivet på aktieöversikten på sajten. Sista dagen att köpa aktien är således dagen innan datumet då aktien "handlas utan utdelning". 

Vad betyder ex-dag?

Ex-dagen är den dag som aktien handlas utan rätt till utdelning. Om ex-dagen är den 1 februari så måste du alltså ha köpt aktien senast 31 januari för att få ta del av t.ex. utdelning. Skulle i detta fall den 31:e januari vara en helgdag så behöver man köpa aktien den senaste bankdagen innan den 1 februari.

Var kan jag se om jag har fått aktieutdelning?

Du som är berättigad utdelning på ditt aktieinnehav och har fått den inbokad kan se att ditt saldo ökat med motsvarande belopp. Du ser även själva transaktionen under fliken Mina sidor > Kontoöversikt > Transaktioner.

Var hittar jag information om kommande utdelningar?

Dels kan du se kommande utdelningar för dina innehav på Mina sidor > Kontoöversikt. Till höger på sidan hittar du information som är "Aktuellt för mitt innehav", klicka vidare på Utdelningar. Där syns fastställda utdelningar i nordiska bolag. Är det tomt där beror det således på att bolagen inte har fastställt kommande utdelning ännu.

Du kan även klicka upp önskad aktie och därefter väljer ”Om bolaget” så finner du information om både tidigare och kommande företagshändelser. Där kan du bland annat se vilken som är den första handelsdagen i aktien utan rätt till utdelning samt utdelningsbelopp och datum.

Var hamnar mina utdelningar?

Utdelningar bokas in på samma konto som du har aktierna på och utökar därmed saldot.

När kan jag tidigast sälja aktien för att fortfarande ha rätt till utdelning?

På ex-dagen, det vill säga dagen som aktien handlas utan utdelning, kan du sälja aktien och fortfarande ha rätt till utdelningen i och med att det tar två likviddagar innan du har skrivits ut ur aktieboken och inte längre är ägare till aktien.

Dras det någon skatt på utdelningar i en kapitalförsäkring eller i ett investeringssparkonto?

Det dras ingen skatt på utdelningar från svenska bolag i dessa kontotyper. Däremot dras det en utländsk källskatt på utländska utdelningar. Har du ditt innehav i en kapitalförsäkring begär Avanza avräkning för den utländska skatten och återbetalar den i efterhand i den mån det går. Har du ditt sparande i ett investeringssparkonto kommer den utländska källskatten att rapporteras till skatteverket och vara förtryckt i din deklaration. Detta innebär att den då räknas av mot schablonintäkten.

Utdelning

En aktieutdelning är en utbetalning av kontanter eller andra tillgångar till aktieägarna i ett aktiebolag. Den vanligaste typen av utdelningar är den årliga utbetalningen av en viss del av aktiebolagets vinst, men även återköp samt inlösen av aktier räknas som utdelning.

I samband med utdelning är det fyra dagar som är viktiga att känna till. Dessa är:

Sink-dag - Sista dagen aktien handlas inklusive rätt till utdelning. Man behöver hålla aktierna på sitt konto över natten till nästkommande dag, för att ha rätt till utdelningen.

Ex-dag - Aktien handlas exklusive rätt till utdelning. Den här dagen kan man sälja aktien men har ändå rätt till utdelningen. Det viktiga är att man håller aktien på sitt konto över natten till ex-dagen för att ha rätt till utdelningen.

Avstämningsdag - Den dag man måste vara registrerad som aktieägare i aktieboken, för att ha rätt till utdelning. Denna dag infaller för europeiska aktier 2 bankdagar efter sink-dagen, för amerikanska och kanadensiska aktier infaller den 3 bankdagar efter sink-dagen. Likviddagen för ett köp måste alltså infalla senast på avstämningsdagen för att man ska ha rätt till utdelning. Vilken dag som är avstämningsdag framgår i regel i de pressmeddelanden som bolaget skickar ut.

Utdelningsdag – Den dag som utdelningen bokas in på kontot.

Du som är berättigad utdelning på ditt aktieinnehav får din utdelning automatiskt inbokad på det konto du ägde aktierna på under avstämningsdagen. Har du fått utdelningen inbokad kan du se att ditt saldo ökat med motsvarande belopp. Du ser även själva transaktionen här eller under rubriken "Mina sidor” > ”Kontoöversikt” > ”Transaktioner".

På aktie-och fondkonto dras preliminär skatt för utdelningen medan man i en kapitalförsäkring eller Investeringssparkonto, ISK inte debiteras skatt vid utdelning i svenska aktier. När det gäller utländska aktier så fungerar det på samma sätt om man har aktierna på ett aktie-och fondkonto. Har du istället de utländska aktierna på ett kapitalförsäkringskonto eller ett ISK debiteras man utländsk källskatt. På en kapitalförsäkring söker vi automatiskt avräkning för denna skatt för våra kunder och så snart vi har fått vår avräkning godkänd av Skatteverket betalar vi tillbaka skatten till våra kunder i den mån det går.

På ett ISK så skickar vi kontrolluppgifter på den utländska källskatten till Skatteverket som i sin tur förtrycker dessa uppgifter för så att dessa automatiskt räknas av i din deklaration.

För att få information om de aktier som har kommande utdelningar kan du använda dig av vår företagskalender. Om du önskar information om en specifik aktie så kan finna både tidigare och kommande utdelningar och företagshändelser om du klickar upp önskad aktie och sedan på ”Om bolaget”.  Där kan du även se vilken som är den första handelsdagen i aktien utan rätt till utdelning samt utdelningsbelopp och datum.

Relaterat