• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Utdelningar

Vanliga frågor

Vad är en utdelning?

En aktieutdelning är en utbetalning av kontanter eller andra tillgångar till aktieägarna i ett aktiebolag. Den vanligaste typen av utdelningar är den årliga utbetalningen av en viss del av aktiebolagets vinst, men även återköp samt inlösen av aktier räknas som utdelning.

Vad behöver jag som aktieägare göra för att få utdelning?

För att få utdelning krävs endast att man är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen, vilket i Sverige generellt är den andra bankdagen efter bolagsstämman. Det är alltså inget krav på hur länge man ska äga en aktie för att få utdelningen. Tänk dock på att aktier handlas med två likviddagar varpå det dröjer till den andra bankdagen från handelsdagen innan du faktiskt är införd som aktieägare.

När behöver jag köpa aktien för att få rätt till utdelning?

Du behöver köpa aktien innan ex-dagen, vilket är dagen då den "handlas utan utdelning", vars datum är angivet på aktieöversikten på sajten. Sista dagen att köpa aktien är således dagen innan datumet då aktien "handlas utan utdelning". 

Vad betyder sink-dag?

Sink-dagen är sista dagen aktien handlas inklusive rätt till utdelning. Man behöver hålla aktierna på sitt konto över natten till nästkommande dag för att ha rätt till utdelningen.

Vad betyder ex-dag?

Ex-dagen är den dag som aktien handlas utan rätt till utdelning. Om ex-dagen är den 1 februari så måste du alltså ha köpt aktien senast 31 januari för att få ta del av t.ex. utdelning. Skulle i detta fall den 31:e januari vara en helgdag så behöver man köpa aktien den senaste bankdagen innan den 1 februari.

Den här dagen kan man sälja aktien men har ändå rätt till utdelningen. Det viktiga är att man håller aktien på sitt konto över natten till ex-dagen för att ha rätt till utdelningen.

Vad betyder avstämningsdag?

Avstämningsdagen är den dag man måste vara registrerad som aktieägare i aktieboken för att ha rätt till utdelning. Detta infaller 2 bankdagar efter sink-dagen för europeiska aktier och 3 bankdagar efter sinkdagen för amerikanska och kanadensiska. Likviddagen behöver infalla senast på avstämningsdagen för att du ska ha rätt till utdelning, avstämningsdagen framgår i regel i de pressmeddelanden som bolaget skickar ut.

Vad betyder utdelningsdag?

Utdelningsdagen är den dag som utdelningen bokas in på kontot. Du som är berättigad utdelning på ditt aktieinnehav får automatiskt din utdelning inbokad på kontot som du ägde aktierna på under avstämningsdagen.

Var kan jag se om jag har fått aktieutdelning?

Du som är berättigad utdelning på ditt aktieinnehav och har fått den inbokad kan se att ditt saldo ökat med motsvarande belopp. Du ser även själva transaktionen under fliken Mina sidor > Kontoöversikt > Transaktioner.

Här hittar du även en kort video som visar hur du på ett enkelt sätt kan se dina historiska utdelningar i din kontograf.

Var hittar jag information om kommande utdelningar?

Dels kan du se kommande utdelningar för dina innehav på Mina sidor > Kontoöversikt. Till höger på sidan hittar du information som är "Aktuellt för mitt innehav", klicka vidare på Utdelningar. Där syns fastställda utdelningar i nordiska bolag. Är det tomt där beror det således på att bolagen inte har fastställt kommande utdelning ännu.

Du kan även klicka upp önskad aktie och därefter väljer ”Om bolaget” så finner du information om både tidigare och kommande företagshändelser. Där kan du bland annat se vilken som är den första handelsdagen i aktien utan rätt till utdelning samt utdelningsbelopp och datum.

Var hamnar mina utdelningar?

Utdelningar bokas in på samma konto som du har aktierna på och utökar därmed saldot.

När kan jag tidigast sälja aktien för att fortfarande ha rätt till utdelning?

På ex-dagen, det vill säga dagen som aktien handlas utan utdelning, kan du sälja aktien och fortfarande ha rätt till utdelningen i och med att det tar två likviddagar innan du har skrivits ut ur aktieboken och inte längre är ägare till aktien.

Dras det någon skatt på utdelningar på ett Aktie- och fondkonto?

Ja på ett Aktie-och fondkonto dras det preliminär skatt för utdelningen både på svenska och utländska aktier. 

Dras det någon skatt på utdelningar i en kapitalförsäkring eller i ett ISK?

Det dras ingen skatt på utdelningar från svenska bolag i dessa kontotyper. Däremot dras det en utländsk källskatt på utländska utdelningar. Har du ditt innehav i en kapitalförsäkring begär Avanza avräkning för den utländska skatten och återbetalar den i efterhand i den mån det går. Har du ditt sparande i ett investeringssparkonto kommer den utländska källskatten att rapporteras till skatteverket och vara förtryckt i din deklaration. Detta innebär att den då räknas av mot schablonintäkten.