• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Teckningsoptioner

Vanliga frågor

Vad är en teckningsoption?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden.

Var hittar jag information om villkoren för min teckningsoption?

Företaget som utfärdat teckningsoptionen har information om teckningsoptionen och dess villkor på sin hemsida. Har du erhållt teckningsoptioner genom en nyemission/nyintroduktion via Avanza hittar du informationen i företagets ursprungliga prospekt som finns under Mina Sidor > Erbjudanden > Historik.

Hur utnyttjar/omvandlar jag min teckningsoption?

En teckningsoption kan omvandlas till en aktie under en begränsad tid, tex 1 december till 31 december. Finns det flera anmälningsperioder för teckningsoptionen sker anmälan, under första teckningsperioden, genom att du skickar ett meddelande i inloggat läge till Emissioner/Företagshändelser. I meddelandet uppges hur många teckningsoptioner som ska omvandlas samt vilket bolag det gäller. Observera att det är viktigt att likvida medel finns tillgängligt på kontot för att omvandling ska kunna ske.

Om optionenär "in the money" (dvs om optionen har ett värde) under den sista teckningsperioden sker anmälan istället genom att svara på erbjudandet under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner.

Hur vet jag om en teckningsoption är "in the money"?

En teckningsoption är "in the money" om aktiens rådande kurs överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie. Detta innebär att om teckningsoptionen berättigar till teckning av en aktie för 4,50 kr och aktien handlas till 5 kr senast betalt, då är teckningsoptionen "in the money".

Vad händer om en teckningsoption är "out of the money"?

Om teckningspriset per aktie överstiger det rådande aktiepriset är teckningsoptionen "out of the money". Detta innebär att teckningoptionen inte har ett värde och den förfaller då värdelös.