• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Stop Loss

Vanliga frågor

Hur fungerar Stop Loss funktionen?

Stop Loss funktionen är väldigt användbar, under förutsättning att man vet hur den fungerar.  

Vår tjänst Stop Loss kan du använda för att köpa eller sälja ett värdepapper när kursen går upp till, eller ned till, en viss nivå som du själv väljer. Det är därför ett bra verktyg för att begränsa en förlust eller att ta hem en vinst. Det kostar inget extra att använda denna tjänst.

En Stop Loss-order triggas av avslut i värdepappret och inte av aktuella kurser i orderdjupet.

Du kan använda Stop Loss på flera olika sätt. Du kan ställa in att du vill:

  • Sälja dina aktier om kursen går under en viss kursnivå. Detta för att du vill undvika att göra en förlust.
  • Sälja dina aktier om kursen når upp till en viss kursnivå. Detta för att säkra hem en vinst.
  • Köpa en aktie om den går ned till en viss kursnivå. Detta för att du tror på en vändning och stigande kurs.
  • Köpa en aktie om det når upp till en viss kursnivå. Detta för att du tror att det sedan kommer att stiga ännu mer. Du kanske använder teknisk analys och anser att instrumentet har brutit ett motstånd.
  • Lägga orders som följer varandra t.ex om order A går igenom så ska order B läggas eller om om aktie A når kurs X så ska en order gå ut i aktie B.

Du kan lägga Stop Loss-order i aktier på hela den nordiska börsen (exkl. Island), Xterna listan och First North. Du kan enbart lägga Stop Loss-order via vår sajt.

Vad finns det för risker med Stop Loss?

Det är väldigt viktigt att du känner till riskerna med att använda Stop Loss-tjänsten. Du bör speciellt notera riskerna med:

  • Felaktig information från börserna.
  • Avslutskurser som inte motsvaras av ett korrekt marknadsvärde.
  • Kraftiga kurssvängningar i aktier med låg omsättning.
  • Avslut som tillkommit genom otillåten kursmanipulation.
  • Förändringar i bolags aktiekapital eller andra liknande händelser och åtgärder, som emissioner, splittar, utdelningar och liknande, som påverkar kursen för berört instrument.

Nämnda risker kan innebära att din Stop Loss-order går iväg till marknaden och ger dig ett avslut som du inte alls hade tänkt dig.

Observera att det automatiskt görs en kontroll inför en köporder för att verifiera att det finns täckning för köpbeloppet. Motsvarande sker också inför en säljorder för att verifiera att ditt konto innehåller de aktier du har för avsikt att sälja.

Eftersom du inte kan lägga ut köpordrar på marknaden för fler instrument än vad du har täckning för, eller lägga ut säljordrar på marknaden att sälja aktier du inte har (blankningsavtal undantaget), så kan en första order som redan ligger på marknaden konkurrera ut en andra order och hindra att den skickas iväg.

Observera också att det faktum att din Stop Loss-trigger löses ut och skickar iväg en order till marknaden inte nödvändigtvis innebär att ordern verkligen går till avslut. För denna ordertyp gäller samma regler som för vanliga order. Om din order går till avslut eller inte är helt beroende på vad du t.ex. har angett för kurs för själva ordern. Notera också de regler som gäller vid fel eller brister i systemen.

Kan man använda Stop Loss på Börshandlade produkter?

Ja det går att lägga Stop loss på börshandlade produkter men det är inte rekommenderat, då Stop loss-ordrar triggas av avslut och inte av ställda kurser.

Många av dessa instrument har en låg omsättning medan emittenten ligger i orderdjupet och ställer marknadsmässiga kurser som reflekterar underliggande värde inklusive eventuell hävstång. Då kan det vara stora rörelser men att inga avslut sker och där med "går förbi" din stop loss utan att önskad order triggas.

Standard Stop Loss-order - sälj

Den vanligaste typen av Stop Loss är standard, eller enkel Stop Loss. Denna används till exempel om man vill sälja en aktie på en viss kurs. I detta scenario så vill vi sälja ABB till ett visst pris, när den sjunkit till 140. Den består av två delar, en trigger och en kursnivå. Stop Loss-triggern ligger och bevakar kursutvecklingen på marknaden och skickar iväg ordern till marknaden om kursen i det instrument du bevakar når den kursnivå du har angett.

När du lägger en order ser det ut enligt följande:

Alternativet för Stop Loss är ifylld och orderläggningsrutan kommer upp. Den första delen av denna order är triggern, vilket är delen som leder till att din order skickas ut.

Så om vi i detta fall vill att när kursen i ABB går ner till 140 (eller lägre) så ska ordern skickas till marknaden. Triggern är giltig i 30 dagar (notera att det inte är ordern i sig som är giltigt i 30 dagar).

När kursen gått ner till 140 eller lägre så skickas ordern till marknaden. I raden under bestämmer vi vad det är för order det är som ska skickas, vilket här är Sälj till kursen 139,50 SEK.

Vi vill sälja hela vårt innehav om 51 st aktier i ABB och vi vill att vår order ska vara giltig i 8 dagar från och med det att triggern har triggats och att ordern har skickats till marknaden.

När du klickat på skicka så kommer du få upp följande fråga om du har blankningsavtal (möjlighet att gå kort i värdepapper). 

Om du har fyllt i blankningsavtal och skulle välja att sälja dina ABB aktier innan dess att din Stop Loss order gått till avslut så kan du komma att blanka aktien om du inte tagit bort din Stop Loss order och denna triggas. Om du inte vill att detta ska kunna ske så kryssar du bara i det andra alternativet att den inte ska skickas till marknaden om detta sker.

När du gjort ditt val så klicka på fortsätt. 

Sista steget är att bekräfta din order.

Kontrollera att det stämmer med vad du önskar att göra, i det här fallet att när kursen når 140 kr eller lägre så ska det skickas en säljorder i ABB om att sälja för 139,5 SEK och att säljordern ska vara giltig i 8 dagar. Om det stämmer så är det bara att klicka Ja och din Stop Loss-order kommer registreras.

Observera att du liksom vanlig orderläggning alltid får bästa pris vilket innebär att om det läggs ut en säljorder på 139,5 så kan du få avslut på en högre kurs om det finns köpare i orderdjupet till en högre kurs.

Standard Stop Loss - köp

Även fast Stop Loss i de allra flesta fall används vid försäljning så kan det vara ett lika effektivt verktyg att använda vid köp. I ett scenario önskar vi att köpa 100 st Dignitana aktier. Vi sätter Triggerkursen på 16,90 SEK och då kommer alltså ordern triggas om aktien går ner till 16,90 SEK. Ordern skickas då till marknaden där köpkursen är i detta fall satt till 17 kronor.
När du sedan klickar på "Skicka" så kommer du få en chans att se över Stop Loss-ordern innan den skickas iväg.

Observera att du alltid får bästa pris. Så finns det säljare på en lägre kurs än det du angivit så kommer du automatiskt få det lägre priset. 

Glidande Stop Loss

Glidande (G) Stop Loss kan i många situationer och rätt använd visa sig mycket användbar. Glidande (G) Stop Loss innebär att du inte ställer in en absolut fast kurs som vid de andra formerna av Stop Loss. Du bevakar istället en kursutveckling antingen uppåt eller nedåt, efter eget val, och agerar automatiskt på en kursriktningsändring, dvs. när kursen rekylerar åt andra hållet med en av dig angiven minsta storlek.

Exempel: Vi antar att du vill följa Ericssons kurs uppåt och sälja om kursen någon gång vänder nedåt med minst 5 kronor oavsett från vilken nivå den vänder ned. Då kan du följa med kursen uppåt oavbrutet ända tills aktien vänder ned samtidigt som du bevakar att den inte går ned direkt från den nivå den hade när du ställde in din Stop Loss-order. I bägge fallen skickas din order till marknaden.

Högst betalt är ett föränderligt värde. Betalas aktien till en ny högre kurs ersätter detta nya högre värde det gamla lägre som högst betalt. När du skickar in och bekräftar din Stop Loss-order så kommer nästföljande senast betalkurs på marknaden att sparas. Denna kurs blir din ingångskurs, ditt högst betalt-värde, som din bevakning utgår ifrån. Går kursen direkt ned från nivån med minst 5 kronor så skickas din order också till marknaden. Så länge kursen för aktien du bevakar aldrig sjunker med 5 kronor eller mer från högst betalt så ligger din Stop Loss bara och bevakar vad som händer med kursen ända tills giltighetstiden utgår.
När du anger kurs för säljordern måste du därför ange en kurs i förhållande till den max förändring ned, dvs. triggerkurs, du nyss angav. Du anger kursen i procentuellt förhållande till triggerkursen i rullgardinsmenyn.

Om du väljer 100% så kommer triggerkursen vara detsamma som kursen du vill sälja till. Om du vill sälja för 5% mindre än vad triggerkursen är, alltså 95% av triggerkursen, så innebär det att om ordern triggas på 100 SEK så kommer kursen på ordern att vara 95 SEK (95% av 100 SEK). Precis som med en vanlig standard Stop Loss så ökar sannolikheten för avslut ju större skillnad det är mellan triggerkurs och orderkurs. Om vi nu klickar på att skicka så finns det två alternativ av vad som kommer upp antingen en ruta angående blankningsavtal eller en bekräftelseruta.

 

Om du har fyllt i blankningsavtal och skulle välja att sälja dina Ericsson aktier innan dess att din Stop Loss order gått till avslut så kan du komma att blanka aktien om du inte tagit bort din Stop Loss order och denna triggas. Om du inte vill att detta ska kunna ske så kryssar du bara i det andra alternativet att den inte ska skickas till marknaden om detta sker.
När vi gjort vårt val i blankningsrutan får vi nu upp en bekräftelseruta som vi kollar igenom och godkänner om den är korrekt.

Trigger utan order

Genom att använda Stop Loss funktionen Trigger utan order så kan man bygga sina egna träd med orders. Du kan alltså lägga in en trigger utan order i ett värdepapper för att sedan bygga på ordern med t.ex. en order utan trigger (en vanlig order). 

I exemplet nedan visar vi att en säljorder i Precise Biometrics ska läggas om Fingerprint går ner till kursen 50kr. 

Vi börjar att lägga en trigger utan order i Fingerprint, denna trigger kommer fungera som ett larm. (Lägger vi ingen följorder efter denna trigger utan order så kommer det inte ske något när triggern uppfylls.)

Glöm inte att bekräfta din trigger utan order i bekräftelserutan. 

Önskar du nu lägga en följdorder så fortsätter du bygga ditt träd vid dina aktuella orders. Dina aktuella orders finner du på Mina sidor, Kontoöversikt och följordern väljer du längst ut till höger för aktuella orders.

När du klickar på "Ny följdorder" så kommer ett orderläggningsfönster upp och du skriver då in önskad aktie i sökrutan. Observera det blå fältet som tyder på att denna ordern tillhör en annan order eller trigger. 

När du lagt in önskad order så klicka på skicka och bekräfta sedan din order. Önskar du fortsätta bygga på ditt träd så kan du utöka din följdorder genom att göra om detta steg igen, alltså klicka på ny följorder under aktuella orders osv. 

Order utan trigger

Order utan trigger är egentligen en helt vanlig order och denna funktion används främst i kombination med någon av de andra Stop Loss funktionerna och på så vis bygga beslutsträd.

Du kan alltså bygga orders som är relaterade till varandra, följdorders t.ex. om order A går igenom ska order B läggas. 

Se gärna Trigger utan order för exempel. 

Relaterat