• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Teckningsrätter, Inlösenaktier & BTA

Vanliga frågor

Jag har något som kallas för TR på mitt konto, vad är det?

TR är en förkortning för teckningsrätter. En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i en nyemission till ett bestämt pris.

Mer information om aktuella emissionserbjudanden hittar du under rubriken Mina Sidor > Nyintroduktioner & Emissioner.

Om du inte vill delta i emissionen kan du istället välja att sälja dina teckningsrätter under en viss tid då handel i teckningsrätten pågår.

Om du köper extra teckningsrätter behöver du svara på erbjudandet igen för att det ska uppdateras med de nya teckningsrätterna, annars riskerar de nya teckningsrätterna att förfalla värdelösa. Du svarar på erbjudandet under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner.

Vad är skillnaden på med eller utan företrädesrätt?

Det finns två sätt att delta i en nyemission; med eller utan företrädesrätt.

Om du äger aktier i bolaget som ska ha en nyemission kommer du få teckningsrätter (TR) inbokade på kontot och därefter ett erbjudande att svara på. Du svarar på erbjudandet under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner. Om du köper teckningsrätter på marknaden får du också företrädesrätt och ska således svara på det erbjudande som dyker upp under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner.

Om du vill teckna dig utan företrädesrätt går du till Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner, där du kan se en lista med aktuella erbjudanden, samt svara på dessa.

Vid teckning utan företräde är det vanligt att man får förtur vid tilldelning av nya aktier om man samtidigt har tecknat aktier med företrädesrätt eller om man redan har haft aktier i bolaget på avstämningsdagen. För att ha möjlighet att kunna ta del av denna förtur är det viktigt att din anmälan för teckning utan företräde sker på samma konto som du har tecknat med företräde/har haft aktierna på avstämningsdagen. Om du anmäler teckning på något annat konto kan du inte ta del av förturen.

Finns inte aktuellt erbjudande listat där kan du skicka ett meddelande till oss där du anger hur många aktier du vill teckna, i vilket bolag och på vilket konto. Lägg det i mailboxen Företagshändelser/emissioner.

Observera att du måste ha pengar på kontot du anmäler dig för senast sista svarsdag för att inte gå miste om tilldelning.

Jag har något som kallas för BTA på mitt konto, vad är det?

BTA står för betald tecknad aktie och bokas in till din depå efter dess att du anmält dig för att teckna fler aktier i ett bolag genom en emission. Vid samma tillfälle som BTA bokas in på din depå så bokas dina teckningsrätter ut. BTA bokas automatiskt om till den vanliga stamaktien så snart aktiekapitalhöjningen är klar hos Bolagsverket.

Till dess att BTA:erna har omvandlats kan man vanligtvis handla med dem på börsen som om det vore en vanlig aktie. Handeln brukar pågå i ca 2 – 4 veckor beroende på hur snabbt bolaget får aktiekapitalet registrerat hos Bolagsverket.

Jag har fått värdepapper som kallas IR på mitt konto, vad är det?

IR står för inlösenrätt och delas ut till aktieägare i ett företag i samband med att företaget genomför ett inlösenprogram.

För att få delta i en aktieinlösen måste du vara registrerad som ägare på avstämningsdagen.

När inlösentiden börjar kommer Avanza Bank att meddela er som ägare av aktierna/inlösenrätterna att ni har ett erbjudande att ta ställning till. Då går ni enkelt in på er sida och svarar på inlösenerbjudandet.

Som regel handlas alltid inlösenrätten på börsen i ca 7 – 10 bankdagar. Då kan ni som ägare sälja inlösenrätterna om inlösen av aktier ej önskas. Två bankdagar efter sista dagen för handel med inlösenrätter vill Avanza Bank ha ditt svar. Huruvida du ska delta eller inte måste du själv avgöra och svaret ska lämnas under rubriken Mina Sidor > Erbjudanden > Nyintroduktioner & Emissioner.

Tre bankdagar efter sista handeln med inlösenrätter bokas inlösenrätter och de aktier som är anmälda för inlösen bort från ditt konto om ni har valt att vara med i inlösenförfarandet. Samma dag bokas i regel inlösenaktier in på kontot (IL-aktie). Dessa ser ni på kontot dagen efter.

IL-aktie handlas i regel som vilken aktie som helst på börsen. Handeln brukar pågå i ca 2 veckor innan slutligen IL-aktien med automatik bokas ut och inlösenlikviden bokas in på kontot. Inlösenlikviden kan bestå av både pengar och aktier.

Har du fler funderingar kring inlösen av aktier? Lär dig mer i Avanza Akademin.

Jag har värdepapper med förkortningen IL på kontot, vad är det?

IL står för inlösenaktie och ges ut till aktieägare när bolaget avser att lösa in egna aktier. Ett visst antal inlösenrätter ger dig rätt att sälja en aktie till bolaget för ett pris som överstiger marknadspriset. Om du inte vill få dina aktier inlösta kan du istället välja att sälja inlösenrätterna. Inlösenrätter handlas i regel som vilken aktie som helst på börsen. Handeln brukar pågå i ca 2 veckor innan slutligen IL-aktien med automatik bokas ut och inlösenlikviden bokas in på kontot. Inlösenlikviden kan bestå av både pengar och aktier.

Jag har fått värdepapper med beteckningen UR på mitt konto, vad är det?

En uniträtt innebär i regel att du som aktieägare kan använda uniträtten för att teckna dig för flera olika värdepapper i ett bolag. Till exempel kan en unit bestå av både aktier och teckningsoptioner.

Mer information om villkor i olika erbjudanden hittar du under Mina Sidor > Nyintroduktioner & Emissioner.