Rätter

Vanliga frågor

Jag har något som kallas för TR på mitt konto, vad är det?

TR är en förkortning för teckningsrätter. En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i en nyemission till ett bestämt pris.

Mer information om aktuella emissionserbjudanden hittar du under rubriken Mina Sidor > Nyintroduktioner & Emissioner.

Om du inte vill delta i emissionen kan du istället välja att sälja dina teckningsrätter under en viss tid då handel i teckningsrätten pågår.

Jag har s.k. BTA på mitt konto, vad är det?

BTA står för betald tecknad aktie och bokas in till din depå efter dess att du anmält dig för att teckna fler aktier i ett bolag genom en emission. Vid samma tillfälle som BTA bokas in på din depå så bokas dina teckningsrätter ut. BTA bokas automatiskt om till den vanliga stamaktien så snart aktiekapitalhöjningen är klar hos Bolagsverket.

Till dess att BTA:erna har omvandlats kan man handla med dem på börsen som om det vore en vanlig aktie. Handeln brukar pågå i ca 2 – 4 veckor beroende på hur snabbt bolaget får aktiekapitalet registrerat hos Bolagsverket.

Jag har fått värdepapper som kallas IR på mitt konto, vad är det?

IR står för inlösenrätt och delas ut till aktieägare i ett företag i samband med att företaget genomför ett inlösenprogram.

Som regel handlas alltid inlösenrätten på börsen i ca 7 – 10 bankdagar. Då kan ni som ägare sälja inlösenrätterna om inlösen av aktier ej önskas. Två bankdagar efter sista dagen för handel med inlösenrätter vill Avanza Bank ha ditt svar. Huruvida du ska delta eller inte måste du själv avgöra och svaret ska lämnas under rubriken Mina Sidor > Erbjudanden > Nyintroduktioner & Emissioner.

Tre bankdagar efter sista handeln med inlösenrätter bokas inlösenrätter och de aktier som är anmälda för inlösen bort från ditt konto om ni har valt att vara med i inlösenförfarandet. Samma dag bokas i regel inlösenaktier in på kontot (IL-aktie). Dessa ser ni på kontot dagen efter.

IL-aktie handlas i regel som vilken aktie som helst på börsen. Handeln brukar pågå i ca 2 veckor innan slutligen IL-aktien med automatik bokas ut och inlösenlikviden bokas in på kontot. Inlösenlikviden kan bestå av både pengar och aktier.

Jag har värdepapper med förkortningen IL på kontot, vad avser de?

IL står för inlösenaktie och ges ut till aktieägare när bolaget avser att lösa in egna aktier. Ett visst antal inlösenrätter ger dig rätt att sälja en aktie till bolaget för ett pris som överstiger marknadspriset. Om du inte vill få dina aktier inlösta kan du istället välja att sälja inlösenrätterna. Inlösenrätter handlas i regel som vilken aktie som helst på börsen. Handeln brukar pågå i ca 2 veckor innan slutligen IL-aktien med automatik bokas ut och inlösenlikviden bokas in på kontot. Inlösenlikviden kan bestå av både pengar och aktier.

Jag har fått värdepapper med beteckningen UR på mitt konto, vad är det?

En uniträtt innebär i regel att du som aktieägare kan använda uniträtten för att teckna dig för flera olika värdepapper i ett bolag. Till exempel kan en unit bestå av både aktier och teckningsoptioner.

Mer information om villkor i olika erbjudanden hittar du under Mina Sidor > Nyintroduktioner & Emissioner.