Orderläggningsguide fonder

Vanliga frågor

Söka upp och köpa en fond

Sök upp den fond du önskar köpa antingen genom sökrutan högst upp till höger på hemsidan.

Om du inte vet vilken fond du vill köpa

Vet du inte vilken fond du vill köpa så kan du ta hjälp av vår fondlista eller av listor på vad våra andra kunder ha köpt för fonder nyligen. Dessa hittar du under Investera > Fonder.

Du kan i fondlistan jämföra olika fonders avkastning mot varandra under en viss period. Avkastning på 3 månader är förvalt i listan men genom att klicka på Historik så kan man även jämföra fonderna under en annan tidsperiod.

Du kan även välja att sortera fondlistan efter de förvaltningsavgifter fonderna har.

Genom att klicka i jämförelserutan längst ut till höger på olika fonder i fondlistan samt klicka på jämföra längst ner på hemsidan så får man fram grafer för respektive vald fond. På detta vis kan du få fram en överskådlig bild och på så vis jämföra deras utveckling.

När du valt den fond du vill köpa klickar du på den gröna fliken "Handla". Du kommer då till ett orderläggningfönster och en fondöversikt. Översikten berättar fondens handelsvillkor.

I detta fall så finns det ingen köpavgift på fonden och heller ingen förvaltningsavgift. Minsta köpbelopp är 100kr och högsta tillåtna insättning per dag är 25 000kr.

Affärsdag samma dag berättar att om man har lagt sin fondorder innan kl. 13.00 så får man kursen som sätts samma dag. Fondens andelar syns sedan på ens konto dagen efter.

Belåningsvärdet berättar att du kan belåna ditt marknadsvärde till 80% i denna fond. Vilket betyder att har du Avanza Zero på ditt konto av ett värde av 100 000kr kan du låna 80 000kr av oss för vidare investeringar i värdepapper.

I ditt orderläggningfönster så anger du det belopp du önskar köpa fonden för. Dubbelkolla även att köp är förvalt i rubrikerna i fönstret, att du har täckning för ditt köp och att du valt den fond du önskade köpa.

Klicka sedan på köp.
Du kommer nu få upp en bekräftelseruta som du behöver godkänna för att din order ska läggas. Kontrollera att informationen i rutan stämmer och klicka sedan "Ja". 
Fondorders status
När din fondorder är lagd så kan du se din order längst ned på sidan. När en fondorder står som "Marknaden" så är ordern lagd men ej än inte skickad till fondbolaget, detta betyder att du även kan tabort eller ändra din order. När din fondorder står som "Under behandling" så är denna skickad till fondbolaget varav man alltså inte kan ändra sin order.

Sälja en fond

När du ska sälja en fond behöver du först hitta den fond du önskar sälja. Detta kan du göra genom att antingen gå via ditt konto och klicka på den röda S-knappen.

Du kan även söka upp fonden via sökrutan högst upp till höger på hemsidan och klicka på "Handla" och sedan i orderläggningsfönstret klicka i "Sälj".

Du får nu upp en bekräftningsruta för godkännande. Om du tycker att all information är korrekt så klickar du på "Ja".

Om du önkar välja bort bekräftelsesteget kan du göra det under Mina sidor > Profil > Sajtinställningar.

När du har lagt din order kommer du längst ner på sidan få upp en ruta som lyder "Aktuella orders". När en fondorder står som "Marknaden" så är ordern lagd men ej än inte skickad till fondbolaget, detta betyder att du även kan tabort eller ändra din order. När din fondorder står som "Under behandling" så är denna skickad till fondbolaget varav man alltså inte kan ändra sin order.

Byta en fond

Du kan byta en fond du har i ditt innehav mot en annan fond med vår byt fond-funktion. Först kommer det att läggas en säljorder och efter att den har gått igenom kommer det automatiskt att läggas en köporder i den fond du vill byta till.

Du börjar med att gå till din innehavslista på ditt konto där du har fonden som du önskar byta. Klicka därefter på säljknappen till vänster om fonden.


När du kommer in i orderläggningen väljer du fliken "Byt" för att komma till vår byt fond-funktion.


I det här steget är din fond som du vill byta från redan förvald i rullgardinslistan. Du väljer hur stor procentsats av fonden du vill byta. I sökrutan vid "Byte till" söker du fram och väljer vilken fond du önskar byta till.

När du sedan klickar på den gröna knappen "Byt" dyker det upp en bekräftelseruta där du behöver bekräfta ditt byte genom att klicka på "Ja".


Om du sedan går till Mina sidor > Kontoöversikt > Konton ser du din aktuella fondorder nedanför din kontolista. Om du håller muspekaren över ordet "Byt" i den aktuella fondordern ser du vilken fond du kommer att byta till.

När får jag mina pengar från en fondförsäljning?

Beroende på fondens handelsvillkor så kan det variera mellan olika fonder när man får sin likvid för sin försäljning. Så snart vi har fått pengarna från din försäljning från fondbolaget så bokar vi in dessa på ditt konto hos, samma konto som du tidigare hade fondandelarna på. För ett preliminärt datum när detta kan tänkas se så kan du se fondens handelsvillkor som du finner på respektive fonds översikt.

Observera att en fonds handelsvillkor endast är preliminära och vi inte har möjlighet att boka in pengarna innan dess att vi fått dessa från fondbolaget.


En försening i bokningen kan bero på flera olika orsaker t.ex. att den marknad fonden följer varit stängd vilket då påverkar handelsvillkoren för fonden.

Hur kan jag ta bort en lagd fondorder?

Så länge inte din order är skickad till fondbolaget kan du ta bort din order. Om din order är skickad eller ej kan du avläsa genom fondorderns status som visas under aktuella fondorders på Mina sidor. Statusen visar antingen Marknaden, vilket betyder att ordern är lagd och inväntas på att skicka, eller Under behandling, om fondordern är skickad till fondbolaget.

Du kan allså endast ta bort en order som har statusen Marknaden. 
Du tar bort ordern genom att klicka på papperskorgern längst ut till höger.

Vad betyder det att min fondorder-status är "Marknaden"?

Om din order står med status "Marknaden" så väntar ordern på att skickas till fondbolaget. Så länge ordern har just statusen "Marknaden" kan du ändra eller ta bort din order. Så snart din order är skickad till fondbolaget kan du inte längre ändra din order och din fondorder har då statusen "Under behandling".

Vad betyder det att min fondorder-status är "Under behandling"?

Om din fondorder står som "Under behandling" så betyder detta att vi har skickat din order till fondbolaget. Att ordern är skickad till fondbolaget betyder därför också att man inte kan ta bort sin order. Så snart vi har fått dina fondandelar från bolaget kommer vi boka in dessa på din depå och din aktuella fondorder tas då bort.

Handel med fonder

Du kan lägga en fondorder på Avanza oavsett tid på dygnet, året om. Skulle börsen vara stängd den dagen du lägger en order så kommer din order gå till marknaden nästkommande bankdag. Det kan även vara bra att observera fondens stopptid som anges på vardera fonds översikt på vår hemsida då det är detta klockslag som fondhandeln slutar för dagen. Generellt är detta kl.13.00 vilket medför att om du lägger en fondorder efter detta klockslag så kommer din order skickas till marknaden först bankdagen efter.

Pengarna för din order behöver finnas på det konto där du anger att fonden ska köpas och pengarna kommer vid en order att reserveras på kontot till dess att fondordern har skickats till fondbolaget.

Status

När du har lagt en fondorder finner du din order under "Aktuella fondorder" på t.ex. Mina sidor. Din fondorder kan då ha olika behandlingsstatus beroende på hur långt din order kommit.

Marknaden
Att ordern ligger på marknaden innebär att din order är lagd och väntar på att skickas till fondbolaget. När ordern har denna status kan du ta bort din order via papperskorgen längst ut till höger vid "Aktuella fondorder".

Under Behandling
När din order har statusen under behandling så har vi skickat din order till fondbolaget och inväntar fondandelar eller pengar beroende på om du har köpt eller sålt din fond. När ordern har denna status kan du därför inte ändra din order.

Relaterat