Orderläggningsguide aktier

Vanliga frågor

Hur lägger jag en order?

I Avanza akademin kan du lära dig hur du handlar med aktier och få reda på vad orderdjup och en order är.

Här hittar du även en kort video som visar hur du lägger en order via vår hemsida.

Avancerad order

Är du en mer van aktiehandlare så har du möjlighet att välja Avancerad orderläggning. Det innebär att du kan ha en order på marknaden under flera dagar, dölja delar av en order, och/eller använda villkoren Fill or Kill eller Fill and Kill.

Enkel eller avancerad orderläggning kan du välja direkt i orderläggningen för nordiska aktier (för orderläggning med amerikanska, kanadensiska och europeiska aktier är avancerad orderläggning inte valbart på sajten utan önskar man lägga en avancerad order på dessa marknader kan man ringa in till vårt mäkleri). 

Fill or kill order

Villkoret fill or kill innebär att: Under förutsättning att hela ordern kan gå till avslut sker avslutet direkt. Om inte hela ordern kan gå till avslut tas ordern omedelbart bort och inget avslut sker.

Du lägger en fill or kill order genom att välja Avancerad orderläggning i orderläggningsfönstret.

Fill and kill order

Villkoret Fill and Kill innebär att: Ordern fylls upp med så stort antal som möjligt med hänsyn tagen till den kurs du angett. Därefter makuleras resterande del av ordern direkt.

Dold order

För att lägga en dold order så väljer du alternativet Avancerad order. Under ”Visa antal” så anger du hur många aktier av din totala order som ska visas för marknaden. Ifall den synliga delen går till avslut så läggs omedelbart en ny order upp med samma antal. Detta upprepar sig fram till dess att det totala antalet aktier i din order gått till avslut. 
När ordern är bekräftad så kan du se den längst ner på sida under rubriken Aktuella order. Ögat vid sidan av antalet aktier visar att det är en dold order och att en viss del visas. Om du håller muspekaren över ögat så visar den hur stort antal som visas.

Hur tar jag bort en order?

Vill du ta bort en order som registrerats men som inte gått till avslut, gör du det genom att klicka på papperskorgssymbolen längst till höger under ”Aktuella order” .

Om du önskar ta bort en order när marknaden inte är öppen så kommer din order få status makulering begärd och ordern kommer tas bort så snart marknaden öppnat.

Från vilket konto tas pengarna för min order?

För att kunna lägga en order behöver du ha tillgängliga likvida medel på samma konto du lägger din order på. Samma konto som pengarna dras ifrån kommer också aktierna bokas in på vid avslut.

Varför skiljer sig anskaffningskursen från den kurs jag köpte aktierna för?

När du handlar aktier så betalar du courtage, (en avgift du betalat när du handlar aktier). Courtaget dras först efter börsens stängning och räknas då ihop med den tidigare anskaffningskostnaden. Detta gör att kursen per enskild aktie kan öka något då courtaget räknas in i anskaffningskostnaden/omkostnadsbeloppet. Se gärna mer om courtage och andra handelsavgifter.

Vad händer om jag lägger en order när börsen är stängd?

Om du lägger en order när börsen är stängd kommer din order automatiskt läggas i handelssystemet när marknaden öppnar nästföljande handelsdag.
När har Stockholmsbörsen öppet?

Stockholmsbörsens öppettider är 09:00 - 17:30. Om du lägger en order utanför börsens öppettider läggs den automatiskt in i handelssystemet när marknaden öppnar nästföljande handelsdag. 

Se alla olika marknaders öppettider

Vilka handelsintervall får användas vid orderläggning?

När du lägger en order på Stockholmsbörsen läggs kursen med olika antal decimaler beroende på kursnivå. På den här sidan anges de intervall som får användas vid orderläggning för angivna kurser. Dessa intervall är de intervall du sedan ser i orderdjupet.

Fördjupning

Kösystem

När du lägger en order som inte omedelbart går till avslut så läggs den i en kö och prioriteras enligt följande:

  1. Pris (priset på din order anger vilken plats i orderdjupet som din order ligger på)

  2. Intern handel (Avslut mellan samma börsmedlem t.ex AVA | AVA)

  3. Tid (den som lägger ordern först får avslut först)

Då Avanza generellt sett gör flest avslut av börsmedlemmarna är sannolikheten att man får avslut på Avanza med en order (givet rådande orderprioritering) högre än sannolikheten vore på en annan bank med samma order.

Vad händer med min köplats om man ändrar en order?

Riktad order - Alla ändringar utom minskning av volym och förlängning av giltighetstid på flerdagarsorder medför att man tappar sin köplats.

Kösystem vid avancerad orderläggning, Dold order

När du lagt en dold order och du fått avslut på din första synliga del skickas nästa delorder ut som en helt ny order och du får därmed ny köplats (med undantaget för internhandel). Internt tappar du inte din köplats om det finns möjlighet till avslut internt. Kösystemet ser därför ut enligt nedan för dold order.

  1. Pris (priset på din order anger vilken plats i orderdjupet som din order ligger på)

  2. Intern handel (Avslut mellan samma börsmedlem t.ex AVA | AVA)
    2.1 Tid Internt
    2.2 Dolda order internt

  3. Tid (den som lägger ordern först får avslut först)

Relaterat