• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Premieobligationer

Vanliga frågor

När får jag mina premieobligationers serienummer?

Alla som har tecknat sig för nya premieobligationer kommer att få ett brev med sina serienummer hemskickade så att dragningarna kan följas manuellt. För de som inte har fått brevet eller vill veta tidigare än så går det alldeles utmärkt att få dessa uppgifter genom att kontakta vår kundservice efter dess att premieobligationerna noterats. De som köpt äldre premieobligationer får inte sina serienummer hemskickade utan behöver be kundservice om dessa via mail eller telefon. Kundservice kan ta fram dessa nummer först efter dess att köpets likviddagar passerats.

Hur tecknar jag nya premieobligationer?

Nya premieobligationer tecknar du enkelt via vår hemsida. Vi tecknar sedan önskat antal till dig och bokar in obligationerna till ditt konto hos oss så snart obligationerna noteras.

Riksgäldskontoret ger vanligtvis ut nya premieobligationer två till tre gånger varje år. Du har då möjlighet att anmäla ditt intresse under en viss teckningsperiod. Vill du köpa nya premieobligationer kan du enkelt göra det via ditt konto i Avanza.

Hur köper jag äldre premieobligationer?

Du kan köpa premieobligationer direkt via börsen och vår hemsida. Du finner dessa under rubriken Spara & Investera > Börshandlade produkter > Obligationer. Välj sedan Premieobligationer i rullistan för att få upp en lista med handelsbara premieobligationer.

Marknaden för premieobligationer är öppen de dagar börsen är öppen mellan 09.00 – 16.15.

Inför vinstdragning avnoteras premieobligationen från handel på börsen den femte bankdagen före avstämningsdagen, om inte Riksgälden meddelar annat. Avstämningsdag är i regel bankdagen före respektive vinstutlottningsdag och börshandeln återupptas dagen efter respektive vinstdragningstillfälle. Handelsuppehållet blir således sju bankdagar.

Vad betyder 2010: 1, bl respektive 2010:1*10?

Detta är olika benämningar på hur premieobligationerna handlas. 2010:1 bl står för 2010 års först utgivna premieobligationer som köps i blandad serie och man kan alltså välja att endast köpa en premieobligation.  2010:1*10 står för 2010 års utgivna obligationer men de säljs i serieföljd per 10st obligationer.

Hur vet jag om jag vunnit och vart bokas eventuell vinst?

Vi bevakar dragningarna automatisk och har du lyckan att vinna på ditt serienummer bokas vinst in till det konto du har obligationerna på hos oss. Vinsten bokas in ca. 4 bankdagar efter dess att dragning skett.

Hur mycket skatt betalar jag på eventuell vinst?

Vinsten från en premieobligation är skattefri. Detta gör att man bör tänka på vilket konto man placerar produkten på.

Vilket konto lämpar sig bäst för Premieobligationer?

Då eventuell vinst är skattefri bör man tänka en extra gång när man ska besluta sig för vilket konto man vill placerar sina premieobligationer på. Då ett ISK och en Kapitalförsäkring beskattas på värdet på kontot kan man alltså få skatta mer genom att ha en premieobligation på dessa typer av konton.

Hur flyttar jag hit mina premieobligationer?

Önskar du överföra premieobligationer som du har någon annanstans till Avanza för att få en bra överblick över ditt sparande kan du begära flytt under Mina sidor > Flytta värdepapper > Flytta hit värdepapper. Hittar du inte din bank i listan fyller du istället i överföringsblanketten för värdepapper

Relaterat