Obligationer

Vanliga frågor

När får jag mina premieobligationers serienummer?

Alla som har tecknat sig för nya premieobligationer kommer att få ett brev med sina serienummer hemskickade så att dragningarna kan följas manuellt. För de som inte har fått brevet eller vill veta tidigare än så går det alldeles utmärkt att få dessa uppgifter genom att kontakta vår kundservice efter dess att premieobligationerna noterats. De som köpt äldre premieobligationer får inte sina serienummer hemskickade utan behöver be kundservice om dessa via mail eller telefon. Kundservice kan ta fram dessa nummer först efter dess att köpets likviddagar passerats.

Hur tecknar jag nya premieobligationer?

Nya premieobligationer tecknar du enkelt via vår hemsida. Vi tecknar sedan önskat antal till dig och bokar in obligationerna till ditt konto hos oss så snart obligationerna noteras.

Hur köper jag äldre premieobligationer?

Du kan köpa premieobligationer direkt via börsen och vår hemsida. Du finner dessa under rubriken Investera > Börshandlade produkter > Obligationer. Välj sedan Premieobligationer i rullistan för att få upp en lista med handelsbara premieobligationer.

Vad betyder 2010: 1, bl respektive 2010:1*10?

Detta är olika benämningar på hur premieobligationerna handlas. 2010:1 bl står för 2010 års först utgivna premieobligationer som köps i blandad serie och man kan alltså välja att endast köpa en premieobligation.  2010:1*10 står för 2010 års utgivna obligationer men de säljs i serieföljd per 10st obligationer.

Hur vet jag om jag vunnit och vart bokas eventuell vinst?

Vi bevakar dragningarna automatisk och har du lyckan att vinna på ditt serienummer bokas vinst in till det konto du har obligationerna på hos oss. Vinsten bokas in ca. 4 bankdagar efter dess att dragning skett.

Hur mycket skatt betalar jag på eventuell vinst?

Vinsten från en premieobligation är skattefri. Detta gör att man bör tänka på vilket konto man placerar produkten på.

Vilket konto lämpar sig bäst för Premieobligationer?

Då eventuell vinst är skattefri bör man tänka en extra gång när man ska besluta sig för vilket konto man vill placerar sina premieobligationer på. Då ett ISK och en Kapitalförsäkring beskattas på värdet på kontot kan man alltså få skatta mer genom att ha en premieobligation på dessa typer av konton.

Handel med premieobligationer

Premieobligationer är huvudsakligen en trygg och säker sparform och det finns en chans att vinna riktigt stort. Till skillnad från lotterier, tips och spel förlorar du dock aldrig själva insatsen. Den är hela tiden garanterad och betalas tillbaka till dig när alla vinstdragningar är över. I premieobligationer är det avkastningen på det gemensamma sparandet som lottas ut. Eftersom det rör sig om mycket stora volymer blir det en stor vinstpott med många och rejäla vinster som går tillbaka som vinster till spararna.

Du handlar dina premiobligationer direkt på Avanzas hemsida eller via telefon. Du handlar då redan utgivna premieobligationer på en marknad i Stockholmsbörsens regi. Du kan belåna dina premieobligationer precis som du kan med andra värdepapper. Marknaden för premieobligationer är öppen de dagar börsen är öppen mellan 09.00 – 16.15.

Inför vinstdragning avnoteras premieobligationen från handel på börsen den femte bankdagen före avstämningsdagen, om inte Riksgälden meddelar annat. Avstämningsdag är i regel bankdagen före respektive vinstutlottningsdag och börshandeln återupptas dagen efter respektive vinstdragningstillfälle. Handelsuppehållet blir således sju bankdagar.

Konto för Premieobligationer

Då eventuell vinst är skattefri bör man tänka en extra gång när man ska besluta sig för vilket konto man vill placerar sina premieobligationer på. Då ett ISK och en Kapitalförsäkring beskattas på värdet på kontot kan man alltså få skatta mer genom att ha premieobligationer på dessa typer av konton.

Nya premieobligationer

Riksgäldskontoret ger vanligtvis ut nya premieobligationer två till tre gånger varje år. Du har då möjlighet att anmäla ditt intresse under en viss teckningsperiod. Vill du köpa nya premieobligationer kan du enkelt göra det via ditt konto i Avanza.

Överför dina premieobligationer till Avanza

Önskar du överföra premieobligationer som du har någon annanstans till Avanza för att få en bra överblick över ditt sparande kan du begära flytt under Mina sidor > Överföringar > Flytta värdepapper > Flytta hit värdepapper. Hittar du inte din bank i listan fyller du istället i överföringsblanketten för värdepapper

Aktieindexobligationer

Det är en obligation vars avkastning är knuten till ett eller flera aktieindex. Vi ger själva inte ut några aktieindexobligationer men flera av de större bankerna emitterar dessa och man därmed handla dem via oss. Produkten sträcker sig i regel från ca. 2-5 år och minsta belopp att placera är vanligtvis 10 000 kronor.

När löptiden passerat löses obligationen in och man får tillbaka sitt nominella värde. Om indexet utvecklats positivt under löptiden får man dessutom en avkastning. Har indexet utvecklats negativt får man dessvärre ingen avkastning. Med produkten förlorar man inga pengar, utöver courtagekostnaden och den eventuella avkastning man skulle kunnat få om man placerat sina pengar på annat vis.

Aktieindexobligationen kombinerar obligationens låga risknivå med optionens möjlighet till god avkastning. Tekniskt består aktieindexobligationen av en obligation, där räntan betalas ut vid förfallotidpunkten samt av en eller flera optioner.

Relaterat