• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Konvertibler

Vanliga frågor

Vad är en konvertibel?

En konvertibel är ett räntebärande instrument (ett skuldebrev) som ges ut av ett företag och som kan konverteras till aktier till en förutbestämd kurs. Det är med andra ord ett slags företagslån med möjligheten för låntagaren att konvertera till aktier.

Till skillnad från aktier där man uppger kursen i kronor så handlas konvertibler i procent av det nominella belopp som de emitterades för.

Vad betyder bokstäverna och siffrorna i namnet på konvertibeln?

Konvertibler namnges på följande sätt:  Först står företagsnamnet, alltså namnet på det underliggande instrumentet. Sedan följer KV som indikerar att det är en konvertibel. Därefter  följer ett typnummer. Typnumret säger dock inget om lösenår utan används bara för att skilja konvertiblerna från varandra.

Vad behövs för att få handla konvertibler?

Du behöver varken något särskilt godkännande eller något extra avtal för att kunna handla konvertibler hos Avanza.

Du kan handla konvertibler direkt via hemsidan under Spara & Investera > Börshandlade produkter > Obligationer. Välj Obligationer och vid rullmenyn Typ väljer du Konvertibler.

Söker du någon specifik konvertibel som inte ligger uppe för handel på hemsidan kan du ringa vårt mäklarbord på 08-562 250 00 så hjälper vi dig med orderläggning över telefon.

Vid en eventuell konkurs har konvertibelägare företräde framför övriga aktieägare, dock inte framför ägare av vanliga obligationer.

Vad kostar det att handla konvertibler?

Courtageavgifterna för handel med konvertibler är de samma som vid handel med aktier. Se prislistan för närmare information om vad det kostar för dig.