• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Konkurs och uppköp

Vanliga frågor

Vad händer med mina aktier om bolaget jag äger går i konkurs?

Det som händer i det första skedet är att bolaget kommer avnoteras från den börsen aktien handlas på, vilket gör att den organiserade handeln med aktien upphör. I samma skede som bolaget försätts i likvidation eller konkurs så kommer aktien anses vara avyttrad för noll kronor.

Har du funderingar kring vad konkurs och likvidation är? Lär dig mer i Avanza Akademin

Från vilken dag räknas aktierna som avyttrade?

För svenska aktier anses aktierna avyttrade samma dag som bolaget försätts i konkurs. Detsamma gäller för bolag som hör hemma inom EES. För bolag som inte hör hemma i EES är det inte förrän bolaget har upplösts som konkursen anses realiserad. För bolag som har satts i likvidation så är det från den dagen som likvidationen är avslutad. Om det finns ett restvärde i bolaget som delas ut till aktieägarna så är det detta värde som anses vara försäljningspriset.

Hur deklarerar jag vid konkurs eller likvidation?

Om dina aktier gått i konkurs betraktas det som om du sålt aktierna samma dag som bolaget försätts i konkurs. Detsamma gäller för bolag som hör hemma inom EES. För bolag som inte hör hemma i EES är det inte förrän bolaget har upplösts som konkursen anses realiserad. Försäljningspriset för dina aktier är alltid noll kronor vid konkurs. Här kan du se vilka bolag som gått i konkurs. För bolag som har satts i likvidation så är det från den dagen som likvidationen är avslutad. Om det finns ett restvärde i bolaget som delas ut till aktieägarna så är det detta värde som anses vara försäljningspriset.

Bolaget jag äger aktier i har beslutat av avnoteras från börsen,
vad händer nu?

Om det är en frivillig avnotering och inte en konkurs eller likvidation som står bakom detta så kommer den organiserade handeln att upphöra. Om du äger aktierna på ett investeringssparkonto så kommer aktierna att flyttas till ditt aktie- och fondkonto.

För att sälja dessa aktier behöver du hitta en köpare privat, det finns olika sidor på internet som hjälper till med detta t.ex. www.alternativa.se.. I vissa fall köper bolagen tillbaks aktierna. Om man hittar en köpare till aktierna behöver man inkomma till oss med ett överföringsuppdrag. Ni behöver även upprätta en avräkningsnota mellan köparen och säljaren. Avräkningsnotan är ”kvittot” som kan komma att redovisas för Skatteverket.

En avräkningsnota ska innehålla vem som är köpare och säljare, vilket bolag det är som säljaren säljer aktier i. Det ska även framgå vilket datum det är som denna affär genomförs, priset per aktie och det totala antalet aktier.

Vad ska en avräkningsnota innehålla?

En avräkningsnota ska innehålla vem som är köpare och säljare, vilket bolag det är som säljaren säljer aktier i. Det ska även framgå vilket datum det är som denna affär genomförs, priset per aktie och det totala antalet aktier.

Bolaget jag äger aktier i har blivit uppköpta, vad händer nu?

Om ett bolag lägger bud på att få köpa det bolag som du äger aktier i så finns det olika regler för budplikt beroende på vilken börs aktien handlas på. Dessa bud kan uppstå när en ägare eller närstående har motsvarande 30% av rösterna eller mer. Bolaget som vill köpa det bolag du har aktier i kan komma ut med ett erbjudande där de erbjuder sig lösa in dina aktier för en viss kurs.
Dessa erbjudanden skickas ut till våra kunder på första anmälningsdagen och har man accepterat erbjudandet kommer aktierna bokas om till acceptansaktier som sedan kommer vara låsta till likviddagen, då likviden betalas ut för aktierna. Acceptansaktierna kommer att bokas in till det konto där du ägt aktierna först efter dess att anmälningstiden för erbjudandet gått ut.

Om du väljer att avstå från att svara, eller svarar nej på erbjudandet och majoritetsägarna får över 90% av rösterna så kan de påtvinga tvångsinlösen.

Tvångsinlösen innebär att du som minoritetsägare tvingas att sälja dina aktier. Detta är en process som innebär att en skiljenämnd bestämmer det slutgiltiga priset på aktien (eller en konvertibel eller teckningsoptioner). Denna tvångsinlösenprocess kan vara relativt långdragen och det är inte ovanligt att det pågår mellan 6-24 månader, men i vissa fall ännu längre. Under tiden som denna process pågår så är det inte organiserad handel i värdepappret. Det finns dock fortsatt möjlighet att hitta köpare privat.

Bortsett från ersättningen som skiljenämnden fastställer så tillkommer även ränta för den period som processen pågår fram till att dess att domen finner laga kraft. Detta bokas sedan in per automatik på ditt konto och räntan särredovisas så att du kan se vad den uppgick till.

Relaterat