• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Fonder

Vanliga frågor

Hur hittar jag en fond jag vill köpa?

Är du nyfiken på hur andra gör eller behöver du inspiration? Se vilka fonder som är mest populära bland våra kunder och få andra tips på hur du ska hitta rätt fonder på fondinspirationssidan

Hos oss kan du i dagsläget handla med över 1300 fonder från ca 130 olika fondbolag. Spana in vår fondfiltrerare och sortera på olika parametrar som till exempel avgifter eller bäst avkastning. 

Du kan även få hjälp att skapa en fondportfölj med Portföljgeneratorn

Om du vet exakt vilken fond du är intresserad av hittar du den snabbast genom att använda sökfunktionen som finns uppe till höger på alla sidor på vår sajt. Klicka på ikonen som ser ut som ett förstoringsglas så kan du direkt söka upp fonden.

Hos oss kan du i dagsläget handla med över 1300 fonder från ca 130 olika fondbolag. Spana in fondfiltreraren där du kan sortera på olika parametrar som till exempel avgifter eller bäst avkastning.
Hos oss kan du i dagsläget handla med över 1300 fonder från ca 130 olika fondbolag. Spana in fondfiltreraren där du kan sortera på olika parametrar som till exempel avgifter eller bäst avkastning.
Vad kostar det att handla med fonder hos Avanza?

I Avanza akademin kan du lära dig mer om vad ett fondsparande kostar.

Fondbolagen tar ut avgifter för att förvalta fonderna -den kallas för förvaltningsavgift. Avanza tar inte någon avgift* vid fondhandel, utan du betalar bara fondbolagets egna avgifter som till exempel köp-, sälj- och förvaltningsavgifter. Du ser eventuella fondavgifter på respektive fonds informationssida i rutan Avgifter.

*Undantaget Brummer fonder där en köpavgift debiteras.

Det kostar alltså inte mer att köpa en fond via oss än vad det till exempel gör direkt hos banken eller fondbolaget.

Vid handel med utländska fonder se frågan "Vad gäller för fonder som handlas i utländsk valuta".

Hur beräknas förvaltningsavgiften och när dras den?

Den fasta förvaltningsavgiften anges i procent per år, men beräknas dagligen på den totala fondförmögenheten. 1/360 av den årliga förvaltningsavgiften dras med andra ord från fonden dagligen, före beräkningen av andelskursen (NAV-kursen). När du säljer din fond är förvaltningsavgiften med andra ord redan dragen. Du kan se om en fond har förvaltningsavgift, och i så fall hur stor den är, på fondsidan.

När får jag in pengar på kontot efter en fondförsäljning?

Hur lång tid det tar innan du får pengarna när du säljer fondandelar beror på fondens handelsvillkor. Villkoren ser på respektive fonds informationssida.

Observera att det även kan finnas undantag för fondens handelsvillkor och när ens pengar bokas in på kontot. Ett exempel på detta är om en viss marknad som fonden placerat i varit stängd på grund av t.ex. helgdagar så kan pengarna bokas in något senare än annars.

Hur lång tid tar det att handla en fond och vilken kurs får jag?

Affärsdag är den dag köp eller försäljning genomförs. Det är den dagens kurs som transaktionen genomförs till. Det är fondens villkor som avgör vilken kurs du får samt när fonden syns på kontot. Samtlig information hittar du på respektive fonds informationssida. 

Stopptiden är det klockslag som fondhandeln slutar för dagen. Generellt är detta kl.13.00, vilket medför att om du lägger en fondorder efter detta klockslag så kommer din order skickas till fondbolaget nästföljande bankdag. Skulle börsen vara stängd den dagen du lägger en order skickas din order till fondbolaget kommande bankdag (förutsatt att du handlar en dagshandlad fond).

Hur ofta uppdateras fondkursen (NAV-kursen)?

Fondkurserna uppdateras vid åtta tillfällen under dygnet i takt med att nya uppgifter inkommer från olika fondbolag och olika delar av världen. Merparten av fondkurserna uppdateras dock vid tre tillfällen på vardagskvällar (klockan 18.30, 19.20 resp. 22.45).

Vad gäller för fonder som handlas i utländsk valuta?

När du köper/säljer en fond som handlas i utländsk valuta så är det några faktorer som skiljer sig jämfört med fonder som handlas i svenska kronor. Kursen du ser på hemsidan skiljer sig alltid från kursen du erhåller på notan då kurserna som visas på hemsidan endast är indikativa. Detta är på grund av att NAV-kursen beräknas genom att vår kursleverantör Morningstar använder en fast växelkurs vid omräkning till SEK som gäller under handelsdagen.

Vid köp så växlar vi vid stopptiden som är angiven på fondöversikten och vid försäljning växlar vi på likviddagen, så fort vi har fått pengarna från fondbolaget. Vid växlingen tas det ut en spread på växlingskursen på 0,5%, alltså 0,25% per köp och 0,25% per försäljning.

När du har köpt eller sålt en fond får du en uppskattning när fonden eller likviden kommer att synas på kontot men tidpunkten kan avvika då den inte tar hänsyn till om den utländska marknaden har stängt eller inte, vilket påverkar leveransdatumet.

Innebär det någon risk att handla med fonder?

Fonder har olika riskprofiler beroende på vad de investerar i. Fonder som investerar i mer volatila (prisföränderliga) värdepapper får oftast en högre risk medan fonder som investerar i mer stabila värdepapper får en lägre riskprofil.

Aktörer som man kan handla fonder hos har oftast en riskskala mellan 1-7 som indikerar hur hög risk fonden har, där ett är lägst och sju är högst risk. Det ger en bra fingervisning när man ska välja risknivå på sin fond. 

All handel med finansiella instrument är förknippad med risker och detta gäller också handel med fondandelar. Att en fonds andelar historiskt sett har stigit i värde behöver inte innebära att de också gör det i framtiden. Den investering du gör i en fond kan komma att minska i värde.

Relaterat