Fonder

Vanliga frågor

Vilka fonder kan jag handla hos Avanza?

Hos oss kan du i dagsläget handla med över 1200 fonder från 100 olika fondbolag. Du hittar alla fonder här.

Vad kostar det att handla med fonder hos Avanza?

Avanza tar inte ut någon avgift* vid fondhandel utan du betalar bara fondbolagets egna avgifter såsom köp-, sälj- och förvaltningsavgifter. Mer information om dessa finner du i rutan Avgifter på respektive fonds Fondguide.

*Undantaget Brummer fonder där en köpavgift debiteras.

Hur lång tid tar det att handla en fond och vilken kurs får jag?

Alla fondbolag har egna handelsscheman som styr hur lång tid det tar att genomföra en transaktion samt till vilken kurs handel sker. Aktuell fondinformation hittas lättast på respektive fonds informationssida, vilken du enkelt hittar genom att söka på fondens namn i sökfältet uppe i högra hörnet på sajten, eller under rubriken Investera > Fonder > Fondlistan.

Du kan lägga fondorder via Avanza dygnet runt, året om. Stopptiden är det klockslag som fondhandeln slutar för dagen. Generellt är detta kl.13.00, vilket medför att om du lägger en fondorder efter detta klockslag så kommer din order skickas till fondbolaget nästföljande bankdag. Skulle börsen vara stängd den dagen du lägger en order skickas din order till fondbolaget kommande bankdag (förutsatt att du handlar en dagshandlad fond).

Affärsdag är den dag köp eller försäljning genomförs. Det är den dagens kurs som transaktionen genomförs till. Det är fondens villkor som avgör vilken kurs du får samt när fonden syns på kontot. Samtlig information hittar du på respektive fonds informationssida. 

Jag har sålt mina fondandelar, när ser jag pengarna på mitt konto?

Alla fondbolag har egna handelsscheman som visar hur lång tid det tar för en försäljning att gå igenom. Enklast att ta reda på när pengarna kan beräknas komma in på kontot är att gå in på respektive fonds handelsinformation och titta på respektive fonds handelsschema.

Fonden hittas genom att söka på fondens namn i sökfältet uppe i högra hörnet på sajten, eller under rubriken Investera > Fonder.

Observera att det även kan finnas undantag för fondens handelsvillkor och när ens pengar bokas in på kontot. Ett exempel på detta är om en viss marknad som fonden placerat i varit stängd på grund av t.ex. helgdagar så kan pengarna bokas in något senare än annars.

Hur beräknas förvaltningsavgiften och när dras den?

Den fasta förvaltningsavgiften anges i procent per år, men beräknas dagligen på den totala fondförmögenheten. 1/360 av den årliga förvaltningsavgiften dras med andra ord från fonden dagligen, före beräkningen av andelskursen (NAV-kursen). När du säljer din fond är förvaltningsavgiften med andra ord redan dragen. Du kan se om en fond har förvaltningsavgift, och i så fall hur stor den är, på fondsidan.

Vad gäller för fonder som handlas i utländsk valuta?

När du köper/säljer en fond som handlas i utländsk valuta så är det några faktorer som skiljer sig jämfört med fonder som handlas i svenska kronor. Kursen du ser på hemsidan skiljer sig alltid från kursen du erhåller på notan då kurserna som visas på hemsidan endast är indikativa. Detta är på grund av att NAV-kursen beräknas genom att vår kursleverantör Morningstar använder en fast växelkurs vid omräkning till SEK som gäller under handelsdagen.

Vid köp så växlar vi vid stopptiden som är angiven på fondöversikten och vid försäljning växlar vi på likviddagen, så fort vi har fått pengarna från fondbolaget. Vid växlingen tas det ut en spread på växlingskursen på 0,5%, alltså 0,25% per köp och 0,25% per försäljning.

När du har köpt eller sålt en fond får du en uppskattning när fonden eller likviden kommer att synas på kontot men tidpunkten kan avvika då den inte tar hänsyn till om den utländska marknaden har stängt eller inte, vilket påverkar leveransdatumet.

Handel med fonder

Du kan enkelt söka fram en fond i vår fondlista. Om du till exempel skriver "Amerikafond" får du fram alla fonder som har detta i sitt namn. Sökningen påbörjas direkt när du skriver in den första bokstaven. Du kan välja att sortera fonderna i alfabetisk ordning, efter bästa betyg, NAV-kurs i SEK, förvaltningsavgift eller risk. Dessutom kan du välja att visa fonderna som har utvecklats bäst under en tremånadersperiod genom att klicka på rubriken för utveckling, alternativt välja fliken Historik och där jämföra utvecklingen över olika tidsperioder. Du kan även sortera ditt urval genom att fylla i de olika fälten för fondtyp, fondkategori, underkategori och fondbolag.

Fondkurserna uppdateras vid åtta tillfällen under dygnet i takt med att nya uppgifter inkommer från olika fondbolag och olika delar av världen. Merparten av fondkurserna uppdateras dock vid tre tillfällen på vardagskvällar (klockan 18.30, 19.20 resp. 22.45).

Avanza erbjuder en egen passivt förvaltad indexfond, Avanza Zero, som är helt kostnadsfri. Fonden har som mål att följa utvecklingen i de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Genom att investera i fonden följer du därmed den svenska börsen i både upp- och nedgång.

Avanza erbjuder egna fond-i-fonder. En fond investerar oftast direkt i aktier eller räntepapper. En fond-i-fond investerar istället till största delen i andra fonder. Fördelen med detta är att fond-i-fonden kan skapa en stabilare risknivå (genom att blanda olika sorters fonder) och har lättare att vara mer flexibel på makronivå (dvs leta länder, inte bolag). Förvaltaren behöver inte vara en ”stock picker” utan letar istället duktiga förvaltare. Nackdelen brukar vara priset. En fond-i-fond innebär nästan alltid en högre kostnad för andelsägaren än att investera direkt i fonderna själv. Nu erbjuder Avanza dock fond-i-fondsparande med marknadens absolut lägsta avgifter, där risken omviktas varje kvartal för en konstant risknivå. Avanzas fond-i-fonder har fått bra rabatter i de underliggande fondernas avgifter och dessutom sker förvaltningen till en låg kostnad.

Fond-i-fond är ett enkelt sätt att få professionell hjälp att välja bra fonder. Dessutom slipper man att själv hantera omallokeringar om man vill ha en viss riskprofil i sitt sparande.

Fond-i-fonderna är långsiktiga och förvaltas inte aktivt. Däremot kan de underliggande fonderna förvaltas aktivt. Både vikter och underliggande fonder ses också över kontinuerligt och kapitalet reallokeras varje kvartal (dvs vi återställer vikterna).

Avgifter

Avanza tar som regel inte ut någon avgift för handel med fonder utöver fondbolagens egna avgifter. De olika typer av avgifter som fondbolagen kan ta ut är förvaltningsavgifter samt avgifter vid köp och/eller försäljning. En fonds olika avgifter finns redovisade på varje fonds fondguidesida här hos oss. Det kostar alltså inte mer att köpa en fond via oss än vad det till exempel gör direkt hos banken eller fondbolaget. Vid handel med utländska fonder i utländsk valuta växlar Avanza automatiskt aktuell valuta för din räkning. Spreaden på växlingarna, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs i aktuell valuta är då 0,5 %.

Risk

All handel med finansiella instrument är förknippad med risker och detta gäller också handel med fondandelar. Att en fonds andelar historiskt sett har stigit i värde behöver inte innebära att de också gör det i framtiden. Den investering du gör i en fond kan komma att minska i värde.

Fonder som handlas i utländsk valuta

När du köper/säljer en fond som handlas i utländsk valuta så är det några faktorer som skiljer sig jämfört med fonder som handlas i svenska kronor. Kursen du ser på hemsidan skiljer sig alltid från kursen du erhåller på notan då kurserna som visas på hemsidan endast är indikativa. Detta är på grund av att NAV-kursen beräknas genom att vår kursleverantör Morningstar använder en fast växelkurs vid omräkning till SEK som gäller under handelsdagen.

Vid köp så växlar vi vid stopptiden som är angiven på fondöversikten och vid försäljning växlar vi på likviddagen, så fort vi har fått pengarna från fondbolaget. Vid växlingen tas det ut en spread på växlingskursen på 0,5%, alltså 0,25% per köp och 0,25% per försäljning.

När du har köpt eller sålt en fond får du en uppskattning när fonden eller likviden kommer att synas på kontot men tidpunkten kan avvika då den inte tar hänsyn till om den utländska marknaden har stängt eller inte, vilket påverkar leveransdatumet.

Relaterat

  • Läs mer orderläggning av fonder här
  • Vill du belåna dina fonder? Läs mer om belåning här
  • Gå direkt till fondlistan här
  • Nyfiken på vilka fonder som är mest köpta hos oss? Stilla din nyfikenhet här