Börshandlad fond/ ETF

Vanliga frågor

Vad är en Börshandlad fond/ ETF?

En börshandlade fond eller ETF som det också kallas (från engelskans Exchange Traded Fund)  är en fond som handlas direkt över börsen precis som vanliga aktier. En ETF följer utvecklingen på  en underliggande tillgång exempelvis ett underliggande index, en råvara, en valuta mm.

Vad behövs för att handla med ETF:er?

Det behövs inga särskilda avtal för att kunna handla med ETF:er. Allt du behöver är ett aktivt konto.

Vad kostar det att handla ETF:er?

Vid handel med ETF:er betalar man ett courtage. Se prislistan för närmare information.

Värt att tänka på är att det även tas ut en årlig administrativ avgift. Detta är en avgift som tas ut av emittenten. Den delas upp över året och räknas av från kursen med en liten del varje dag på samma sätt som en förvaltningsavgift räknas av från en vanlig fond.

Vad är skillnaden mellan en ETF och ett certifikat?

Både certifikat och ETF:er är marknadsnoterade värdepapper som erbjuder en möjlighet att investera i en underliggande tillgång. Det finns dock vissa skillnader. Certifikat har oftast friare placeringsregler än ETF:er, och kan uteslutande handla i endast en typ av underliggande tillgång. En annan skillnad är motpartsrisken. En ETF har sina tillgångar avskilda från fondbolaget (de finns hos ett så kallat förvaringsinstitut) och drabbas inte om fondbolaget till exempel går i konkurs.Om emittenten du köpt ditt certifikat av däremot går i konkurs är du inte skyddad och inte garanterad att få dina pengar tillbaka.

Hur hittar jag olika ETF:er?

Om du klickar på rubriken Investera > Börshandlade produkter > ETF-torget > ETF-lista kan du där söka upp önskade ETF:er enligt valda tillgångsklasser och kategorier. Om du exempelvis letar efter ETF:er som följer guldpriset kan du välja Råvaror under tillgångsklass, Ädelmetaller under kategori och Guld som underkategori.

Hur deklarerar jag en affär i en ETF?

Då en ETF är en börshandlad fond ska den även deklareras som en fond. En ETF rapporteras därför av oss till Skatteverket och kommer därmed förtryckt i din deklaration.

Handla med Börshandlade fonder/ ETF:er

Börshandlade fonder eller ETF:er som de också kallas (från engelskans Exchange Traded Fund) är fonder som handlas över börsen precis som vanliga aktier.  De erbjuder en möjlighet att investera i en underliggande tillgång som kan bestå av exempelvis råvaror, räntor, valutor, börs- eller branschindex. ETF:ern finns både med och utan hävstång och de kurssätts och handlas i realtid. Den stora skillnaden mellan en ETF och en vanlig traditionell fond är just att en ETF är marknadsnoterad.

Lång/Bull

Om du investerar i ETF:er som benämns som "långa", eller kallas "Bull", innebär det att du tjänar på att marknaden, ett visst index eller de underliggande värdepappren stiger i värde.

Kort/Bear

Om du investerar i ETF:er som benämns som "korta", eller kallas "Bear", innebär det att du tjänar på att marknaden, ett visst index eller de underliggande värdepappren sjunker i värde.

Hävstång

En ETF följer en underliggande tillgång och har vanligtvis en inbyggd hävstång i investeringen. Att det finns en hävstång i ett värdepapper innebär att du får en extra utväxling på alla kursrörelser. Denna utväxling gör att du tjänar eller förlorar mer än den underliggande kursrörelsen.

Ponera att vi köper en Bull-ETF som följer OMXS30 med en hävstång på 2. Det innebär att om underliggande index går upp 1% under dagen kommer vår investering att gå upp 2%. Det fungerar även på samma sätt om investeringen går åt motsatt håll. Faller underliggande med 1% kommer vår investering att falla med 2%.

Värt att tänka på är att hävstången beräknas på den dagliga utvecklingen. En daglig hävstång innebär att avkastningen över en längre period inte kommer att vara densamma som underliggande tillgångs avkastning för perioden, multiplicerad med hävstången. Rör sig den underliggande marknaden i en och samma riktning kommer avkastningen att bli högre än hävstångsfaktorn. Du får med andra ord en så kallad ränta-på-ränta effekt. I en volatil marknad, dvs om det svänger mycket upp och ner, kommer dock den dagligt avräknade hävstången att gröpa ur avkastningen på sikt. Vilken hävstång en ETF har framgår i dess prospekt.

Relaterat