• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Börshandlad fond/ ETF

Vanliga frågor

Vad är en Börshandlad fond/ ETF?

En börshandlade fond eller ETF som det också kallas (från engelskans Exchange Traded Fund)  är en fond som handlas direkt över börsen precis som vanliga aktier. En ETF följer utvecklingen på  en underliggande tillgång exempelvis ett underliggande index, en råvara, en valuta mm.

Vad behövs för att handla med ETF:er?

Det behövs inga särskilda avtal för att kunna handla med ETF:er. Allt du behöver är ett aktivt konto.

Vad kostar det att handla ETF:er?

Vid handel med ETF:er betalar man ett courtage. Se prislistan för närmare information.

Värt att tänka på är att det även tas ut en årlig administrativ avgift. Detta är en avgift som tas ut av emittenten. Den delas upp över året och räknas av från kursen med en liten del varje dag på samma sätt som en förvaltningsavgift räknas av från en vanlig fond.

Vad innebär Bull och Bear?

Om du investerar i ETF:er som benämns som "långa", eller kallas "Bull", innebär det att du tjänar på att marknaden, ett visst index eller de underliggande värdepappren stiger i värde.

Om du investerar i ETF:er som benämns som "korta", eller kallas "Bear", innebär det att du tjänar på att marknaden, ett visst index eller de underliggande värdepappren sjunker i värde.

Hur deklarerar jag en affär i en ETF?

Då en ETF är en börshandlad fond ska den även deklareras som en fond. En ETF rapporteras därför av oss till Skatteverket och kommer därmed förtryckt i din deklaration.

Hur hittar jag olika ETF:er?

Om du klickar på rubriken Spara & Investera > Börshandlade produkter > ETF-torget > ETF-lista kan du där söka upp önskade ETF:er enligt valda tillgångsklasser och kategorier. Om du exempelvis letar efter ETF:er som följer guldpriset kan du välja Råvaror under tillgångsklass, Ädelmetaller under kategori och Guld som underkategori.

Varför stänger ni flera ETF:er för köp?

Det beror på att vi behöver följa nya regelverk som träder i kraft från och med den 3 januari 2018. Regelverken kräver bland annat att vi måste redovisa alla kostnader som är inbyggda i produkten. Den informationen har de amerikanska ETF-aktörerna ej valt att delge oss. Dessutom är de amerikanska ETFerna inte inriktade mot retail, sk. icke professionella kunder, vilket vi behöver ta i beaktning med tanke på vår kundgrupp.

Med nya regler så behöver vi även tillhandahålla ett sk. KID (Key Information Document) i samband med att våra kunder fattar sina investeringsbeslut i nämnda instrument. De amerikanska ETF-aktörerna har kommunicerat att de tyvärr inte kommer att producera dessa dokument vilket i förlängningen skapar stora svårigheter för oss att leva upp till de nya regelverken.

De regelverk som är aktuella är bland annat MiFID2 och PRIIP

Kommer ni stänga köp av amerikanska ETF:er för all framtid?

Vi agerar utifrån de regler som kommer att implementeras till 2018. Om exempelvis amerikanska ETFer kommer att inkludera den dokumentation samt information som vi behöver för att kunna erbjuda dem så kommer vi självklart att försöka lösa det i framtiden. 

Påverkar de här förändringarna alla banker?

Ja, samma regelverk är aktuellt för alla banker och det är tyvärr inte något som vi kan påverka. 

Kommer jag fortfarande se aktuella kurser för de ETF:er som jag äger?

Ja, vi kommer fortfarande att ha kursdata på sajten samt information om historik för de allra flesta ETFerna. 

Kommer vi att ersätta de ETF:er som inte kommer gå att handla med en liknande produkt?

Vi undersöker möjligheten att inom den närmaste framtiden erbjuda likvärdiga produkter

Kan jag istället köpa de låsta ETF:erna via Avanzas mäklarbord?

Nej, det kommer tyvärr bara vara möjligt att sälja – även via mäklarbordet. Du når mäklarbordet på tel. 08-562 250 00.