Emissioner och övriga företagshändelser

Vanliga frågor

Vad är en nyemission och vad är syftet?

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Oftast är syftet med detta att få in nya pengar till företaget, till exempel för att finansiera en expansion såsom en utlandsetablering eller inköp av någon väsentlig utrustning. Ibland görs en nyemission i syfte att rädda företaget undan en knivig ekonomisk sits eller konkurs.

Hur kan jag delta i en nyemission?

För att få delta i en nyemission måste du vara registrerad som ägare på avstämningsdagen. Eftersom Stockholmsbörsen tillämpar två likviddagar måste du köpa aktien senast två bankdagar före avstämningsdagen för att äga aktien på avstämningsdagen och kunna delta i nyemissionen. Vilken dag som är avstämningsdag finner du i regel i bolagets pressmeddelanden. 

Om du har rätt att delta i emissionen kommer du få teckningsrätter (TR) inbokade till din depå. Dessa bokas in till dig för att du som aktieägare i ett bolag ska kunna delta i erbjudandet, och man behöver ett specifikt antal teckningsrätter för att få teckna en ny aktie. Hur många teckningsrätter du får inbokade till din depå beror på hur många teckningsrätter man tilldelas per aktie, vilket framgår i erbjudandet. 

När teckningstiden börjar kommer Avanza att meddela er som är ägare av aktierna/teckningsrätterna via ett meddelande på vår sajt att ni har ett erbjudande att ta ställning till. Man kan då anmäla sig för emissionen direkt under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner, och sedan sköter vi resten.

Observera att när du köper till extra teckningsrätter behöver du svara på erbjudandet igen för att det ska uppdateras med de nya teckningsrätterna, annars riskerar de nya teckningsrätterna att förfalla värdelösa. Du svarar på erbjudandet under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner

När du har anmält dig för en emission med företräde så är det viktigt att du behåller dina teckningsrätter på din depå. Dessa förkortas även som TR t.ex. Volvo TR. När sista anmälningsdag för erbjudandet passerat kommer vi automatiskt boka ut dina teckningsrätter från din depå och boka in så kallade BTA.

BTA står för betald tecknad aktie och dessa bokas automatiskt om till den vanliga stamaktien så snart aktiekapitalhöjningen är klar hos Bolagsverket. Till dess att BTA:n har omvandlats kan man handla med denna på börsen som om det vore en vanlig aktie. Handeln brukar pågå i ca 2 – 4 veckor beroende på hur snabbt bolaget får aktiekapitalet registrerat hos Bolagsverket.

För att delta i en emission utan företräde, det vill säga en emission där du inte sedan tidigare är aktieägare i bolaget, kan du anmäla dig via Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner. Där du kan se en lista med aktuella erbjudanden, samt svara på dessa. Finns inte aktuellt erbjudande listat där kan du skicka ett meddelande till oss där du anger hur många aktier du vill teckna, i vilket bolag och på vilket konto. Lägg det i mailboxen "Företagshändelser/emissioner".

Vid teckning utan företräde är det vanligt att man får förtur vid tilldelning av nya aktier om man samtidigt har tecknat aktier med företrädesrätt eller om man redan har haft aktier i bolaget på avstämningsdagen. För att ha möjlighet att kunna ta del av denna förtur är det viktigt att din anmälan för teckning utan företräde sker på samma konto som du har tecknat med företräde/har haft aktierna på avstämningsdagen. Om du anmäler teckning på något annat konto kan du inte ta del av förturen.

Hur vet jag att jag svarat som önskat i ett emissionserbjudande?

Under Mina Sidor > Nyintroduktioner & Emissioner kan du se och ändra ditt svar fram till sista svarsdagen. Under "Aktuella erbjudanden som du har besvarat" på ovanstående sida klickar du på Visa/Ändra svar för att kontrollera att du svarat som önskat.

Om svarstiden för ett erbjudande har löpt ut hittar du ditt svar under Mina Sidor > Nyintroduktioner & Emissioner > Historik.

Vad är en split/omvänd split?

En Split innebär att man delar upp en aktie i flera. En split 10:1 innebär att en aktie blir tio nya. Om aktien kostade 1 000 kronor före spliten kostar den nu 100 kronor. En split görs när aktien fått så hög kurs att den blir krånglig att handla med.

En omvänd Split är motsatsen till en Split. Antalet aktier i ett bolag minskar och får därigenom en högre kurs. En omvänd split 1:10 innebär att tio gamla aktier blir en. Om aktien kostade 20 kronor innan spliten kostar den nu 200 kronor.

För att få delta vid en split/omvänd split i ett bolag måste du vara registrerad som ägare på avstämningsdagen.  Vi bokar sedan spliten/omvänd spliten automatiskt till dig.

Varför görs en split/omvänd split?

En split görs när aktien fått så hög kurs att den blir svårare att handla med.

Om bolaget gör en omvänd split så ökar man värdet per aktie vilket kan göra att bolagets aktievärde går att överblicka på ett tydligare sätt och likviditeten i aktien kan därmed öka.

Vad är en nyintroduktion?

En nyintroduktion är när företaget gör aktierna i ett aktiebolag tillgängliga för handel på en marknadsplats där aktien även noteras.

Hur anmäler jag intresse för att teckna mig i en nyintroduktion?

Om vi är emissionsinstitut i nyintroduktionen lägger vi upp ett erbjudande under Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner. Du anmäler ditt intresse genom att svara på erbjudandet för det specifika företaget.

Om vi inte är emissionsinstitut går du istället till Mina sidor > Nyintroduktioner & Emissioner, där du kan se en lista med externa erbjudanden. Du anmäler ditt intresse genom att svara på erbjudandet för det specifika företaget. Om du vill anmäla dig på ditt aktie- och fondkonto har du även möjligheten att fylla i en anmälningssedel och skicka den till emissionsinstitutet. Om du vill anmäla dig på övriga kontotyper måste du dock svara på erbjudandet via vår hemsida, då behöver du ha pengar på kontot senast sista svarsdag för att inte gå miste om tilldelning.