Courtage och handelsavgifter

Vanliga frågor

Hur vet jag vilken courtageklass jag ska ha?

En bra tumregel är att titta på sina tidigare affärer eller göra en uppskattning på hur stora kommande affärer kommer att vara. Du hittar dina affärer under fliken Transaktioner på din Kontoöversikt. Du kan byta courtageklass en gång i månaden. 

Start
Om du har under 50 000 kr i samlat sparande och oftast gör affärer på Stockholmsbörsen lönar det sig att ha Start.

Gör du oftast affärer på First North, NGM & Nordic MTF och handlar över 15 600 kr per order är Small bättre. Gör du oftast affärer på Aktietorget och handlar över 23 600 kr per order lönar det sig också att ha Small.

Mini 
Om du gör de flesta av dina affärer under 15 600 kronor lönar det sig att ha courtageklass Mini.

Small 
Om du gör de flesta av affärer mellan 15 600 och 46 000 kronor lönar det sig att ha courtageklass Small.

Medium 
Om du gör de flesta av dina affärer mellan 46 000 och 143 500 kronor lönar det sig att ha courtageklass Medium.

Fast Pris 
Om du gör de flesta av dina affärer över 143 500 kronor lönar det sig att ha Fast Pris som courtageklass.

Observera att brytgränserna för Mini, Small, Medium och Fast Prisgäller för priser på aktiehandel på Stockholmsbörsen, First North, NGM och Nordic MTF. Se fullständig prislista här.

Courtageklass
Lägsta courtage
Rörligt courtage
Start*
0 kr**
0 %**
Mini
1 kr
0,25 %
Small
39 kr
0,15 %
Medium
69 kr
0,069%
Fast pris
99 kr
Inget rörligt courtage

* Courtageklass Start kan du som aldrig haft mer än 50 000 kr i samlat sparande på Avanza välja. När du uppnått 50 000 kr eller gjort mer än 500 affärer på 12 månader placeras du automatiskt om till courtageklass Mini och kan inte välja Start igen.

** 0 kr i courtage gäller courtageklass Start, vid handel på Stockholmsbörsen. För övriga priser se prislistan.

Hur mycket betalar jag i courtage?

Hur mycket du betalar i courtage beror på vilken courtageklass du valt. Nedan kan du se hur stort lägsta och rörligt courtage respektive courtageklass har. Observera att nedanstående gäller för handel på Stockholmsbörsen (för Mini, Small och Fast Pris gäller det även för First North). Se fullständig prislista här.

Du hittar information om vilken courtageklass du tillhör under Mina sidor > Profil > Courtageklasser. Det är möjligt att byta courtageklass en gång i månaden.
 
Courtageklass
Lägsta courtage
Rörligt courtage
Start*
0 kr**
0 %**
Mini
1 kr
0,25 %
Small
39 kr
0,15 %
Medium
69 kr
0,069%
Fast pris
99 kr
Inget rörligt courtage

 

* Courtageklass Start kan du som aldrig haft mer än 50 000 kr i samlat sparande på Avanza välja. När du uppnått 50 000 kr eller gjort mer än 500 affärer på 12 månader placeras du automatiskt om till courtageklass Mini och kan inte välja Start igen.

** 0 kr i courtage gäller courtageklass Start, vid handel på Stockholmsbörsen. För övriga priser se prislistan.

Var går brytgränsen mellan lägsta courtage och rörligt courtage på min order?
 • Med courtageklass Start handlar du aktier för 0 kr per order på Stockholmsbörsen, oavsett hur stor ordern är. För handel på övriga listor gäller priser enligt courtageklass Mini.
 • Med courtageklass Mini handlar du aktier för endast 1 kr per order upp till 400 kr. För affärer över 400 kr betalar du istället ett rörligt courtage på 0,25 %.

  Om din order understiger 15 600 kr är courtageklass Mini den courtageklass som är mest fördelaktig för dig som kund.  
 • Med courtageklass Small handlar du aktier för endast 39 kr per order upp till 26 000 kr. För affärer över 26 000 kr betalar du istället ett rörligt courtage på 0,15 %.

  Om din order ligger mellan 15 600 kr och 46 000 kr är courtageklass Small mest fördelaktig för dig som kund.
 • Med courtageklass Medium handlar du aktier för endast 69 kr per order upp till 100 000 kr. För affärer över 100 000 kr betalar du istället ett rörligt courtage på 0,069 %.

  Om din order ligger mellan 46 000 kr och 143 500 kr är courtageklass Medium mest fördelaktig för dig som kund.
 • Med courtageklass Fast Pris behöver du aldrig betala mer än 99 kr per affär.

  Om din order överstiger 143 500 kr är courtageklass Fast Pris mest fördelaktig för dig som kund.

Observera att ovanstående brytgränser gäller för Stockholmsbörsen och First North. För övriga priser se prislistan.

Hur många courtage får jag om min order leder till flera delavslut?

Avanza tillämpar nota per order vilket innebär att när du lägger en order kan du ändra den oändligt antal gånger under en börsdag och få hur många delavslut du vill, utan att betala flera courtage. Du kan även få avslut på oändligt antal kursnivåer, utan att behöva betala flera courtage.

Om du däremot lägger en helt ny order och får avslut även på den, handlar i ett nytt papper, i en ny handelsriktning (köp/sälj) eller får delavslut under en annan dag genereras en ny avräkningsnota och nytt courtage debiteras. Detsamma gäller om man lägger en långtidsorder som leder till delavslut under olika dagar.

När dras courtaget?

Courtaget räknas ut och dras först efter börsdagens slut. När du köper värdepapper läggs det på köpesumman/anskaffningskostnaden och när du säljer värdepapper dras courtaget ifrån försäljningslikviden.

Varför har min inköpskurs ökat under natten?

När du handlar med aktier betalar du courtage. Courtaget dras först efter börsens stängning och räknas då in i din anskaffningskostnad. När anskaffningskostnaden sedan slås ut per aktie så höjer denna alltså den kurs som du betalat för aktierna. Detta görs för att du ska få ett rättvist värde på vad du faktiskt betalat för ditt aktieköp och på så vis kan beräkna vinst eller förlust. Det courtage och kurs du betalat finner du på dina notor. Dessa hittar du som pdf:er under rubriken Mina Sidor > Kontoöversikt > Transaktioner.

Var kan jag se vad jag betalat i courtage?

Den kurs samt courtage du betalat för en affär finner du på din nota. Du finner dina notor under Mina Sidor > Kontoöversikt > Transaktioner.

Courtage

När du köper och säljer värdepapper så betalar du courtage. Courtaget räknas ut automatiskt och dras först efter börsdagens slut. När du köper värdepapper läggs det på köpesumman/anskaffningskostnaden och när du säljer värdepapper dras courtaget ifrån försäljningslikviden.

Avanza tillämpar nota per order vilket innebär att när du lägger en order kan du ändra den oändligt antal gånger under en börsdag och få hur många delavslut du vill, utan att betala flera courtage. Du kan även få avslut på oändligt antal kursnivåer, utan att behöva betala flera courtage. Om du däremot lägger en helt ny order och får avslut skapas en ny avräkningsnota, vilket medför ett nytt courtage. Detta gäller även om du tar bort din order och lägger en ny.

Exempel: Du lägger en köporder på 10 000 aktier i Ericsson och får avslut på fem kursnivåer med elva delavslut. Sedan ändrar du din order och får ytterligare fyra avslut på sju kursnivåer. Dessa avslut kommer endast att generera en avräkningsnota och därmed ge ett courtage, förutsatt att avsluten har skett inom en handelsdag, i ett papper och i en handelsriktning (dvs köp eller sälj). Gör du ett köp och en försäljning skapas en köpnota och en säljnota vilket innebär att du betalar två courtage. Observera att för våra PRO och PB kunder gäller andra villkor.

Likviddagar, Preliminärt & definitivt saldo

På affärsdagen dras likviden preliminärt för ditt köp från ditt konto, och samtidigt bokförs det köpta värdepappret på ditt konto så att du kan se det på din kontoöversikt. Stockholmsbörsen tillämpar två likviddagar vid aktietransaktioner vilket innebär att pengarna du får vid en försäljning egentligen inte bokförs på ditt konto förrän två bankdagar efter affärsdagen. Avanza har dock en service där du kan utnyttja ett preliminärt saldo för att kunna sälja och köpa aktier direkt efter en försäljning på affärsdagen utan att betala någon ränta eftersom likviddagarna tar ut varandra. Detta gör att du som kund inte behöver invänta dessa två dagar likviddagar och på så vis riskera att gå miste om bra investeringar. Har du täckning på ditt konto för att genomföra det nya köpet, utan att använda likviden från försäljningen, görs köpet naturligtvis för dessa pengar istället.

Att ta ut pengar från en aktieförsäljning på själva affärsdagen leder till att depån belastas med ränta för den period det är ett underskott på depån, eftersom det innebär att du lånar pengar till dess att pengarna bokförs på likviddagen. Vilken dag som pengarna bokförs finner du på notan för affären. Man ska även vara observant om man säljer en aktie och köper en fond för pengarna direkt. Eftersom fonder ofta har färre likviddagar så innebär det även i ett sådant scenario att man i praktiken ligger med ett underskott på kontot och får betala skuldränta för dessa dagar.

Vilken dag som pengarna bokförs finner du på notan för affären. Skuldräntan dras automatiskt från ditt saldo i slutet av månaden, förutsatt att den överstiger en krona. Räntan motsvarar den kredit vi erbjuder dig enligt vår prislista.

För dig som handlar både på den europeiska och nordamerikanska marknaden är det viktigt att ha i åtanke att USA och Kanada tillämpar tre likviddagar, vilket kan leda till att du drabbas av skuldränta i samband med dina affärer.

Exempel:

1. Du säljer en amerikansk aktie på måndagen för 50 000 kr. Du ser pengarna från försäljningen direkt, men i praktiken bokas pengarna in först på torsdagen.

2. Du använder pengarna från försäljningen till att köpa en svensk aktie för 50 000 kr på måndagen. Du ser inte längre pengarna på ditt konto men pengarna dras i praktiken på onsdagen.

3. Eftersom det är olika likviddagar kommer pengarna för köpet att dras en dag tidigare än pengarna som inkommer från försäljningen. Det innebär i praktiken att ditt konto ligger minus 50 000 kr mellan onsdagen och torsdagen och du får då betala skuldränta på beloppet för en dag. Som exempel skulle en Brons-kund betala 7,92 kr i ränta i ovanstående scenario (Räknat på aktuell årsränta på 5,70 % - 2016-10-06).

Eventuell utlåningsränta, ränta på pengar som du utnyttjar för kredit, beräknas från och med likviddagen. Mer om ränta och belåning finner du här.

Valuta och Växlingsavgifter

Vid handel med aktier eller fonder som är noterade i utländsk valuta tillkommer en växlingsspread på cirka 0,25 %. Önskar man lägre växlingsspread erbjuder vi tilläggstjänsten manuell valutaväxling där du som kund själv växlar till önskad valuta, läs mer här.

Relaterat