Certifikat

Vanliga frågor

Vad är ett certifikat?

Ett certifikat är ett finansiellt instrument som handlas över börsen precis som vanliga aktier. Det följer utvecklingen på en underliggande tillgång exempelvis en aktie, index, råvara, valuta mm.

Genom att köpa ett certifikat kan du på ett enkelt sätt investera i råvaror, valutor och utländska index som annars kan vara svåråtkomliga. Certifikat handlas både med och utan hävstång och de kurssätts och handlas i realtid över börsen mellan kl. 09.00 - 17.25 i kontinuerlig handel utan stängningscall.

Lär dig mer om certifikat.

I vilka konton kan jag handla certifikat?

Du kan handla certifikat via ett aktie-och fondkonto, i en kapitalförsäkring samt i ett investeringssparkonto.

Vad kostar det att handla certifikat?

Vid handel med certifikat betalar man courtage. Se prislistan för närmare information.

Värt att tänka på är att det även tas ut en årlig administrativ avgift. Detta är en avgift som tas ut av emittenten. Den delas upp över året och räknas av från kursen med en liten del varje dag på samma sätt som en förvaltningsavgift räknas av från en vanlig fond.

Vad är skillnaden mellan ett certifikat och en ETF?

Både certifikat och ETF:er är marknadsnoterade värdepapper som erbjuder en möjlighet att investera i en underliggande tillgång. Det finns dock vissa skillnader. Certifikat har oftast friare placeringsregler än ETF:er, och kan uteslutande handla i endast en typ av underliggande tillgång. Du kan ofta få en högre hävstång i certifikat. En annan skillnad är motpartsrisken. En ETF har sina tillgångar avskilda från fondbolaget och drabbas inte om fondbolaget till exempel går i konkurs. Om emittenten du köpt ditt certifikat av däremot går i konkurs är du inte skyddad på samma sätt och inte garanterad att få dina pengar tillbaka.

Hur hittar jag olika certifikat?

Om du klickar på Investera > Börshandlade produkter > Certifikat > Certifikatlistan kan du där söka upp önskade certifikat enligt valda tillgångsklasser och kategorier. Om du exempelvis letar efter certifikat som följer olja kan du välja Råvaror under tillgångsklass, Energi under kategori och därefter Råolja som underkategori.

Givetvis kan du även använda sökfunktionen högst upp till höger på sajten oavsett var du är, förutsatt att du vet vad certifikatet heter.

Vad är Bull & Bear-certifikat?

Lång/Bull
Om du investerar i ett certifikat som benämns som "lång", eller kallas "Bull", innebär det att du tjänar på att marknaden, ett visst index eller de underliggande värdepappren stiger i värde.


Kort/Bear
Om du investerar i ett certifikat som benämns som "kort", eller kallas "Bear", innebär det att du tjänar på att marknaden, ett visst index eller de underliggande värdepappren sjunker i värde.

Lär dig mer om Bull & Bear-certifikat. 

Vad är ett certifikat med hävstång?

Hävstång
Ett certifikat följer en underliggande tillgång och har vanligtvis en inbyggd hävstång i investeringen. Att det finns en hävstång i ett värdepapper innebär att du får en extra utväxling på alla kursrörelser. Denna utväxling gör att du tjänar eller förlorar mer än den underliggande kursrörelsen. Vilken hävstång ett certifikat har framgår alltid i prospektet.

Ponera att vi köper ett Bull-certifikat som följer OMXS30 med en hävstång på 4. Det innebär att om underliggande index går upp 1% under dagen kommer vår investering att gå upp 4%. Det fungerar även på samma sätt om investeringen går åt motsatt håll. Faller underliggande med 1% kommer vår investering att falla med 4%.

Värt att tänka på är att hävstången beräknas på den dagliga utvecklingen. En daglig hävstång innebär att avkastningen över en längre period inte kommer att vara densamma som underliggande tillgångs avkastning för perioden, multiplicerad med hävstången. Rör sig den underliggande marknaden i en och samma riktning kommer avkastningen att bli högre än hävstångsfaktorn. Du får med andra ord en så kallad ränta-på-ränta effekt. I en volatil marknad, dvs om det svänger mycket upp och ner, kommer dock den daglit avräknade hävstången att gröpa ur avkastningen på sikt.

Här kan du läsa mer om vad hävstång innebär

Vilka är riskerna med certifikat?

Alla placeringar är förenade med risker. Nedan är några exempel på de risker du behöver känna till om du vill handla med certifikat.

Marknadsrisk innebär att om underliggande tillgång rör sig åt ”fel håll” kan din investering snabbt tappa i värde och till och med bli värdelös. Ju högre hävstång ju högre är risken.

Valutarisk existerar i de certifikat där underliggande tillgång handlas i en annan utländsk valuta kan certifikatets värde påverkas av valutakursförändringar mellan SEK och den utländska valutan.

Motpartsrisk handlar om kreditrisk på emittenten. Certifikaten ges ut av en emittent. Därför innebär ett köp av ett certifikat alltid en kreditrisk på emittenten. Om emittenten skulle gå i konkurs kan ditt investerade kapital gå förlorat.

Likviditetsrisk, under normala marknadsförhållanden ställer emittenten köp/säljkurser löpande i förhållande till hur underliggande rör sig. Det kan dock uppstå vissa perioder då det kan vara svårt att handla i certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid bristande likviditet i marknaden. Även tekniska problem kan störa handelsmöjligheterna tillfälligt.

Här kan du läsa mer om riskerna med certifikat.