• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Blankning

Vanliga frågor

Vad krävs för att kunna blanka?

Du kan blanka aktier på ett Aktie- och fondkonto hos Avanza. Övriga konton kan man inte blanka på.

För att kunna blanka måste du skicka in följande avtal: 

Avtal som behövs för att blanka

Vad innebär det att blanka?

Genom att blanka en aktie, eller att ”ligga kort” som det också kallas, får du möjlighet att tjäna pengar även när börsen går ned. Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du lånar alltså aktier och avyttrar sedan dessa för att du tror att aktiekursen ska falla. Detta med förhoppning om att kunna köpa tillbaka dem till en lägre kurs vid ett senare tillfälle. Om återköpspriset (inkl. kostnaderna) är lägre än försäljningspriset har du gjort en vinst när du lämnar tillbaka de aktier du har lånat. En blankning är med andra ord raka motsatsen till ett vanligt aktieköp där du köper aktier i hopp om att kursen ska stiga.

Blankning innebär som sagt att du säljer aktier som du inte äger. För att kunna göra detta behöver du först låna aktierna. Om du inte reglerar lånet samma dag, utan ligger kort i aktien över natten, så lånar Avanza Bank automatiskt upp aktierna på marknaden åt dig.

Själva aktielånet är då en helt egen transaktion skild från själva blankningstransaktionen och har sin egen kostnad. Aktielånet redovisas därför också på en egen avräkningsnota. Kostnaden för att ta upp ett aktielån är 199 kronor i administrationsavgift samt minst 1,50 % på lånat belopp i OMXS30-aktier och minst 3 % i övriga blankningsbara aktier. Det lånade beloppet följer aktiernas marknadsvärde och förändras således från dag till dag. Premien debiteras månadsvis per kalendermånad.

Hur blankar jag en aktie?

En blankning behandlas precis som en vanlig säljorder på börsen och när du sedan vill köpa tillbaka aktier gör du det precis som ett vanligt köp.

När du vill blanka en aktie klickar du på säljknappen och bekräftar sedan ordern. När du sedan vill återköpa aktierna för att stänga positionen klickar du på köpknappen bredvid aktien och köper då tillbaka lika många aktier som du avyttrade.

En blankning presenteras på din kontoöversikt som ett negativt innehav genom att värdepappret får ett minustecken framför antalet. 

Vad kostar det att blanka?

Du betalar courtage precis som vid vanlig handel när du köper och säljer.

Om du utför både blankning och återköp samma börsdag tillkommer inga andra kostnader.

Om du däremot ligger kvar med din korta position (dvs med ett negativt antal aktier) över natten betalar du även för ett så kallat aktielån. Kostnaden för att ta upp ett aktielån är 199 kronor i administrationsavgift samt minst 1,50 % på lånat belopp i OMXS30-aktier och minst 3 % i övriga blankningsbara aktier.

Vilka aktier kan jag blanka?

Vilka aktier som går att låna förändras löpande och påverkas av flera olika faktorer som efterfrågan och pris. Denna lista visar blankningsbara aktier. Att aktier finns med på listan innebär dock aldrig någon garanti för att aktielån kan tas upp då möjligheten att blanka en viss aktie kan variera snabbt under perioder.

Om du har önskemål om att blanka en specifik aktie som inte finns med på listan för blankningsbara aktier kan du kontakta vårt mäkleri på telefon 08-562 250 00 för att se om det finns någon möjlighet att blanka aktien.

Vad innebär säkerhetskrav?

Blankning fungerar på samma sätt som belåning fast omvänt. Har du 100 000 kronor i belopp disponibelt för köp kan du med till exempel Ericsson B, som har 130% i säkerhetskrav, ta en negativ position på 333 333 kronor. Vid orderläggning tar systemet hänsyn till inkommande försäljningslikvid på samma sätt som inkommande belåningsvärde vid utnyttjande av kredit. I exemplet behöver du alltid ha minst 30% av marknadsvärdet i säkerhet. Säkerhetskravet följer marknadsvärdet på de lånade aktierna och förändras således löpande.

Vad finns det för risker med blankning?

Det är viktigt att påpeka att blankning är förenat med stor risk. Vid belåning för vanliga aktieköp finns alltid ett förlusttak. En placering blir aldrig värd mindre än noll kronor. Vid blankning däremot kan en aktie i princip stiga hur mycket som helst. Händelser på marknaden kan leda till oväntade kursuppgångar, t.ex. bud. Det är därför viktigt att du sätter dig in i vad detta kan komma att innebära för dina tilltänkta investeringar.

Blankning och utdelning
Det är också viktigt att känna till att den som lånar ut sina aktier alltid har rätt att återkalla lånet varpå man då får stänga positionen.

Ägaren till de utlånade aktierna äger hela tiden rätten till aktierna och avkastningen från dem. Det innebär i praktiken också att en aktieutdelning tillfaller ägaren och inte den som lånat aktierna, vilket i sin tur innebär att den som blankar aktier över avstämningsdagen för utdelning i en given aktie blir tvungen att betala utdelningen till utlånaren av aktierna som blankats. Men den som blankat behöver inte aktivt göra något själv utan det dras automatiskt från kontot.  

Kan man kombinera blankning och Stop loss?

Ja det kan man göra. I samband med att du lägger en Stop loss-order som är en säljorder får du då upp frågan om du vill att din order skall gå till marknaden även om det skulle innebära att du blankar aktierna.

Exempel: Du har 1 000 Ericsson B. Du lägger en Stop loss-order att sälja dessa samtidigt som du lägger en vanlig säljorder. Går båda dessa ordrar till avslut blir resultatet att du har sålt 2 000 stycken, dvs. du har har blankat 1 000 stycken. Väljer du att bara den vanliga ordern skall gå till marknaden stoppas den order som triggas av Stop loss-tjänsten av valideringen.

Blankning i kombination med Stop loss innebär många möjligheter, men det är också förenat med risker och det är därför något vi enbart rekommenderar för mycket vana investerare. Det är mycket viktigt att du är extra noggrann vid all orderläggning av den här typen så att oönskade positioner inte uppstår på ditt konto.