• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Bitcoin XBT & Ethereum XBT

Vanliga frågor

Vad är Bitcoin XBT och Ethereum XBT?

Bitcoin XBT och Ethereum XBT är certifikat som har som målsättning att följa utvecklingen av priset på Bitcoin/Ethereum. Certifikatet handlas på Stockholmsbörsen First North. och ges ut av XBT Provider

Innebär ett köp i XBTs certifikat att man äger Bitcoin eller Ethereum?

Nej. Äger man Bitcoin XBT eller Ethereum XBT så äger man inte Bitcoin/Ethereum direkt utan istället ett certifikat som har exponering mot Bitcoin-priset eller Ethereum-priset. 

Genom att du äger ett certifikat och inte den underliggande tillgången så tillkommer även risker som du måste känna till innan du handlar. Dessa är i huvudsak valutarisk, kreditrisk, likviditetsrisk och marknadsrisk. 

Läs mer om vad dessa risker innebär i detalj här: Avanza Akademin

Vem är utfärdare av certifikatet?

XBT Provider är utfärdare av certifikaten. Garant är Global Advisor (Jersey) Limited. Du kan läsa mer om XBT Provider på deras hemsida.

Vilka risker bör man som investerare känna till vid certifikathandel?

Det finns i huvudsak fyra risker som är viktiga att känna till när man handlar med certifikat. Dessa är Valutarisk, Kreditrisk, Likviditetsrisk och Marknadsrisk. Det är viktigt att du i detalj förstår dessa risker innan du handlar i certifikatet.

Läs mer om vad dessa risker innebär här: Avanza Akademin

Vem är Market Maker i produkten?

Mangold Fondkommission är marknadsgarant, de förser instrumentet med likviditet dvs köp samt säljkurser. De är även market maker i produkten men emittenten har ålagt Timber Hill att sköta den dagliga market makingen.

Under vilka tider handlas certifikaten?

Till skillnad från riktiga Bitcoin och Ethereum som handlas dygnet runt så handlas certifikaten endast under Stockholmsbörsens öppettider (mån - fre 09.00 - 17.25). 

Hur fungerar certifikat i allmänhet?

Läs gärna mer om hur certifikat och andra börshandlade produkter fungerar i Avanza Akademin.

Vad kostar det att handla certifiaktet?

Förutom courtage så har certifikaten även en årlig administrativ avgift om 2.5%. Denna avgift dras dagligen från certifikatets pris. Läs mer om avgifterna på XBT Providers hemsida. 

Hur räknar jag ut vilket pris som är teoretiskt rätt i certifikatet?

XBT hämtar bitcoinpris från tre olika marknadsplatser, de beräknar sedan ett genomsnittspris samt tar därefter bland annat hänsyn till nuvarande valutakurs. Det går att se hela beräkningen på deras hemsida: XBT Calculation

Går det att korta/blanka Bitcoin via Avanza?

Nej, inte i dagsläget. Handeln med Bitcoin-terminer har precis påbörjats hos den amerikanska aktören CBOE, senare under månaden kommer även CME Group att lansera Bitcoin-terminer. Det kommer sannolikt innebära att det går att emittera både långa och korta produkter med Bitcoin som underliggande. Vi undersöker just nu möjligheten för Avanza Markets att emittera sådana produkter i framtiden.