Utlandshandel

Vanliga frågor

Vilka avtal behöver jag för att få handla med utländska aktier?

För att handla med nordiska aktier behöver du inga speciella avtal för utlandshandel utan det räcker att du har signerat de avtal som krävs för öppna ett konto hos oss. 

Har du ett aktivt konto kan du alltså lägga order på alla marknader utom amerikanska och kanadensiska. För att få handla på dessa marknader behöver du komplettera din ansökan med att godkänna de avtal som du som privatperson finner under Mina sidor > Profil > Avtal för utlandshandel.

För handel med amerikanska aktier behöver du godkänna avtal för Nasdaq, NYSE och W-8BEN eller för företag Nasdaq, NYSE och LOB. 

LOB-avtalet kan man som företagare inte godkänna på sajten utan vi behöver få vi avtalet in via post. 

För handel med kanadensiska värdepapper behöver man godkänna avtalet för CEG som du också finner under Mina sidor > Profil > Avtal för utlandshandel.

 

Vad kostar det att handla med utländska aktier?

Det är annorlunda courtage för handel med utländska aktier än exempelvis med svenska aktier, se vår prislista för mer information. Det tillkommer även en växlingsspread på ungefär 0,5% då vi automatiskt växlar valuta för våra kunders räkning. Spreaden är skillnaden mellan köpkursen och säljkursen, det tas alltså ut 0,25% per riktning om du köper en utländsk aktie och sedan säljer den. Som ett alternativ till detta kan du lägga till manuell valutaväxling till ett aktie- och fondkonto där du själv kan välja när i tiden du vill växla.

Hur fyller jag i avtalen för handel med amerikanska aktier?

NYSE
Du behöver bocka i confirm-rutan under punkt åtta, fylla i dina uppgifter under punkt elva samt bocka i confirm-rutan under punkt tolv. Utöver detta behöver du även bocka i confirm-rutan längst ned på sidan och sedan kan du klicka på den gröna knappen "Accept" för att signera avtalet.

Nasdaq
I detta avtal behöver du ange "yes" eller "no" under rubriken "Signature Section". Ditt namn, signatur och aktuellt datum kommer att vara förifyllt och går inte att fylla i själv. Du klickar sedan på den gröna knappen "signature confirmed" och signerar avtalet i samband med detta.

W-8BEN
Den amerikanska skattemyndigheten IRS kräver att du godkänner din skatterättsliga hemvist och att det är du som är den slutliga ägaren av de amerikanska värdepapper som vid var tid innehas av Avanza. Detta görs i W-8BEN.

Observera att du behöver fylla i alla tre avtal för att kunna handla med amerikanska aktier.

Hur handlar jag med utländska aktier?

Orderläggningen går till på samma sätt som med svenska aktier. På amerikanska och kanadensiska aktier kan du däremot inte lägga en avancerad order eller stop loss. Innan du lägger din order i en amerikansk eller kanadensisk aktie behöver du ha godkänt avtalen som krävs.

Vad är utländsk källskatt och när betalar jag det?

Vid utdelning från en utländsk aktie så debiteras utländsk källskatt. På ett aktie-och fondkonto debiteras som vanligt 30% i skatt, vanligtvis 15% preliminärskatt och 15% utländsk källskatt men detta beror på hur stor den utländska källskatten är. Är till exempel den utländska källskatten 28% så är preliminärskatten 2%.

På ett ISK eller en kapitalförsäkring dras endast utländsk källskatt, alltså ingen preliminärskatt dock kan man söka avräkning för den utländska källskatten.

Hur söker jag avräkning för utländsk källskatt på en kapitalförsäkring?

Du kan själv inte söka avräkning för utländsk källskatt då en kapitalförsäkring ägs av Avanza Pension. Vi söker därför avräkning åt våra kunder och skatt som är betald under 2013 kan vi söka avdrag mot den avkastningsskatt som betalats in 2014. Vi deklarerar denna sedan under 2015 och behöver sedan invänta på slutskattebeskedet. Förhoppningsvis så godkänns vår avräkning och vi kan då påbörja återbetalningen i början på 2016.

Hur deklarerar jag utländsk källskatt för mitt ISK?

Utländsk källskatt som man betalar för utdelningar i utländska bolag i en ISK kan man söka avräkning för. Avräkningen görs automatiskt av Skatteverket och man behöver därför inte agera själv för att få tillbaka denna skatt. 

Utländsk källskatt som betalats under 2015 kommer med automatiskt i deklarationen för 2015, som man deklarerar för år 2016.

Handel med utländska värdepapper

Orderläggningen i utländska aktier går till på samma sätt som med svenska aktier. På amerikanska och kanadensiska aktier kan du däremot inte lägga en avancerad order eller stop loss och innan du lägger din order i en amerikansk eller kanadensisk aktie behöver du ha godkänt avtalen som krävs.

För att handla med nordiska aktier behöver du inga speciella avtal för utlandshandel utan det räcker att du har signerat de avtal som krävs för öppna ett konto hos oss. 

Har du ett aktivt konto kan du alltså lägga order på alla marknader utom amerikanska och kanadensiska. För att få handla på dessa marknader behöver du komplettera din ansökan med att godkänna de avtal som du som privatperson finner under Mina sidor > Profil > Avtal för utlandshandel.

För handel med amerikanska aktier behöver du godkänna avtal för Nasdaq, NYSE och W-8BEN eller för företag Nasdaq, NYSE och LOB. 

LOB-avtalet kan man som företagare inte godkänna på sajten utan vi behöver få vi avtalet in via post. 

För handel med kanadensiska värdepapper behöver man godkänna avtalet för CEG som du också finner under Mina sidor > Profil > Avtal för utlandshandel.

På vår sajt erbjuds handel i drygt 2500 av de största aktierna på NASDAQ och New York Stock Exchange. Vilka aktier du kan handla ser du direkt i kurslistorna. Handel i amerikanska värdepapper sker i USD och växlas sedan automatiskt av Avanza Bank.

För att du som kund ska kunna handla med USA-aktier krävs att du godkänner våra avtal för handel i USA.

Aktier på de amerikanska börserna handlas inte i börsposter utan i fria antal. Vid orderläggning anger du kursen i USD med två decimaler.

Order som läggs på NASDAQ och NYSE är giltig i en dag. Läggs en order efter börsens stängning är den giltig till och med nästa dag. Alla order är dessutom limitorder, dvs att du måste ange en bestämd kurs.

Avanza visar gratis realtidskurser i orderläggningsfönstret i samband med orderläggning för alla kunder. På övriga webbtjänsten kan man prenumerera på realtidskurser. I annat fall är kurserna fördröjda med 15 minuter för NASDAQ och 20 minuter för NYSE.

 

Avanza erbjuder handel i över 2500 kanadensiska värdepapper på Toronto Stock Exchange (TSX) och Toronto Venture Exchange (TSX-V) direkt på webben. För de kunder som föredrar att ringa in sina order går det självfallet också att kontakta våra mäklare på tel: 08-562 250 00. Via telefonmäkleriet kan du även handla på Canada's New Stock Exchange (CNSX) och småbolagslistan TSX NEX.

Handeln sker i kanadensiska dollar (CAD) och växlas av Avanza Bank innan värdepappret bokas in på ditt konto. Du behöver inte fylla i några särskilda avtal, utan kan handla i Kanada så fort du har ett konto. Observera dock att du kommer att behöva klicka i en medgivande-ruta den första gången du vill ta del av den kanadensiska kursinformationen.

För att komma kurslistan för kanadensiska aktier, klicka här!

Vid orderläggning anger du kursen i CAD med två decimaler. En order som läggs i Kanada är, om inget annat anges, giltig i en dag. Det kan i vissa fall gå att lägga flerdagarsorder, men då endast via mäklare. Du kan endast lägga order med limit, d.v.s. att du anger en bestämd kurs. Aktier på den kanadensiska börsen handlas normalt i börsposter om 100, 500 eller 1 000 aktier beroende på aktiekursen.

Antalet aktier per order via sajten är begränsat till 250 000 st. Vid större volymer än så kan orderläggning ske via mäkleriet på telefon: 08-562 250 00. Alternativet är att dela upp ordervolymen i delar som understiger 250 000 aktier. Man kan kan inte lägga stop loss-order eller blanka aktier i Kanada.

Kurs (CAD)
Börspost
$ 1 och högre
100 aktier
$ 0,10 - $ 0,99
500 aktier
Lägre än $ 0,10
1 000 aktier

Finska värdepapper handlas på HEX, Helsinki Stock Exchange. Aktierna finns listade på Large Cap, Mid Cap och Small Cap och visas i kurslistorna. Handel i finska värdepapper sker i euro och växlas sedan automatiskt till kronor av Avanza.

När du lägger en order på Helsingforsbörsen läggs kursen med handelsintervallet 1 eurocent oberoende av vilken kursnivå där du lägger din order. Dessa intervall är de intervall du sedan ser i orderdjupet.

Kurs (EUR)
Intervall
0,00 - 0,499
0,001
0,50 - 0,995
0,005
1,00 -
0,01

Norska värdepapper handlas på OSE, Oslo Stock Exchange. Aktierna finns listade på OBX, OB Match, OB Standard, OB Nye samt OB Grunnfondsbevis och visas i kurslistorna. Handel i norska värdepapper sker i NOK och växlas sedan automatiskt av Avanza till svenska kronor.

När du lägger en order på Oslobörsen läggs kursen med olika antal decimaler beroende på den kursnivå där du lägger din order. Här nedan anges de intervall som får användas vid orderläggning för angivna kurser. Dessa intervall är de intervall du sedan ser i orderdjupet.

Oslo Börs har sedan 16/6 2014 infört schemalagda intradagsauktioner på två av sina listor: OBST och OAX. Intradagsauktionen kommer att hålla på mellan 13:30- 13:35 och kommer att fungera på liknande sätt som för Stockholmsbörsen. Läs om Stockholmsbörsens intradagsauktioner här.
Kurs (NOK)
Intervall OBX
Intervall övriga
0 - 9,99
1 öre
1 öre
10 - 14,99
1 öre
5 öre
15 - 49,95
5 öre
10 öre
50 - 99,90
10 öre
25 öre
100 - 249,75
25 öre
50 öre
250 - 499,50
50 öre
1 krone
500 -
1 krone
1 krone

Danska värdepapper handlas på CSE, Copenhagen Stock Exchange. Aktierna finns listade på Large Cap, Mid Cap, Small Cap och First North och visas i kurslistorna. Handel i danska värdepapper sker i DKK och växlas sedan automatiskt av Avanza.

När du lägger en order på Köpenhamnsbörsen läggs kursen med olika antal decimaler beroende på den kursnivå där du lägger din order. Nedan anges de intervall som får användas vid orderläggning för angivna kurser. Det är dessa intervall du sedan ser i orderdjupet.

Handelsintervall, Aktier på OMXC20

Kurs (DKK)
Intervall
0 - 4,99
1 öre
5 - 9,95
5 öre
10 - 49,90
10 öre
50 - 249,75
25 öre
250 - 499,50
50 öre
500 - 4 999
1 krone

Handelsintervall, övriga aktier

Kurs (DKK)
Intervall
0 - 4,99
1 öre
5 - 9,95
5 öre
10 - 49,90
10 öre
50 - 499,50
50 öre
500 - 4 999
1 krone

Valutaväxling vid handel med utländska aktier

Vid handel med utländska värdepapper i utländsk valuta växlar Avanza Bank automatiskt aktuell valuta till SEK för din räkning. Vid växling av valuta tas det ut en spread på växlingskursen på 0,5% (alltså 0,25% i vardera riktning om du köper en utländsk aktie och sedan säljer, vilket innebär två växlingar). Då växling sker efter börsens stängning vet man inte vilken växlingskurs man får när du handlar i en utländsk aktie. Dock ser du en preliminär växlingskurs i orderläggningsfönstret så att du vet ungefär vad summan för ordern blir exkl. courtage. 

Den växlingskurs du sedan fått inkl. spread ser du sedan på din nota för affären som du finner under Mina sidor och transaktioner. Liksom vid handel med svenska aktier så dras courtaget först efter börsens stängning. 

För aktuella courtage och handelsavgifter se vår prislista. Courtaget är baserat på din kundkategori hos oss och du finner courtaget för respektive marknad under fliken Handel i prislistan. För att läsa mer om växlingsspreaden i prislistan så finner du denna information under fliken Administrativa avgifter.

Manuell valutaväxling
Som ett alternativ till detta kan du addera tilläggstjänsten manuell valutaväxling, där du själv kan välja när i tiden du vill växla till en annan valuta (gäller ej fonder).

Vid manuell växling är spreaden från 0,15 % och du kan se den aktuella spreaden direkt i växlingsfunktionen som redovisad köp- och säljkurs. Läs gärna mer om manuell valutaväxling.

Relaterat