• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Utlandshandel

Vanliga frågor

Hur handlar jag med utländska aktier?

Som kund hos oss kan du handla nordiska, amerikanska & kanadensiska, tyska, franska, italienska, holländska, belgiska & portugisiska aktier direkt på sajten och i appen. Aktier i resten av Europa handlar du via vårt mäkleri på 08-562 250 00.

Orderläggningen går till på samma sätt som med svenska aktier. På amerikanska, kanadensiska och europeiska aktier kan du däremot inte lägga en avancerad order eller stop loss.

Vilka avtal behöver jag för att få handla med nordiska och europeiska aktier?

För att handla med nordiska och europeiska aktier behöver du inga speciella avtal för utlandshandel utan det räcker att du har signerat de avtal som krävs för öppna ett konto hos oss.

Vilka avtal behöver jag för att få handla med aktier från USA & Kanada?

Du hittar de avtal du behöver fylla i under Mina sidor > Profil > Avtal för utlandshandel.

Hur fyller jag i avtalen för handel med amerikanska aktier?

Här hittar du en en video som visar hur du signerar de avtal du behöver för att handla amerikanska värdepapper.

Här hittar du en kort video som visar hur du signerar de avtal du behöver för att handla amerikanska värdepapper.
Vad kostar det att handla med utländska aktier?

Det är annorlunda courtage för handel med utländska aktier än exempelvis med svenska aktier, se vår prislista för mer information.

Det tillkommer även en växlingsspread på ungefär 0,5% då vi automatiskt växlar valuta för våra kunders räkning. Spreaden är skillnaden mellan köpkursen och säljkursen, det tas alltså ut 0,25% per riktning om du köper en utländsk aktie och sedan säljer den. Som ett alternativ till detta kan du lägga till manuell valutaväxling till ett aktie- och fondkonto där du själv kan välja när du vill växla.

Vilken kurs sker valutaväxlingen till?

Växlingen sker efter att den lokala marknaden har stängt, vilket innebär att du inte vet vilken växlingskurs du får när du handlar i en utländsk aktie. Vid orderläggningen ser du dock en preliminär växlingskurs och därmed en ungefärlig summa för ordern exklusive courtage.

Du ser vilken växlingskurs du har fått inklusive spread i din nota under Mina sidor > Kontoöversikt > Transaktioner. Liksom vid handel med svenska aktier så dras courtaget först efter börsens stängning.

Vad är utländsk källskatt och när betalar jag det?

Vid utdelning från en utländsk aktie så debiteras utländsk källskatt. På ett Aktie-och fondkonto debiteras som vanligt 30% av utdelningen i skatt. Vanligtvis innebär detta 15% preliminärskatt och 15% utländsk källskatt, det beror dock på hur stor den utländska källskatten är. Är till exempel den utländska källskatten 28% så är preliminärskatten 2%.

Vid utdelningar för aktier som du äger på ett ISK eller KF dras endast utländsk källskatt, dvs ingen preliminärskatt. Det finns dock möjlighet att söka avräkning för den utländska källskatten.

 

 

 

Hur söker jag avräkning för utländsk källskatt på en kapitalförsäkring?

Du kan själv inte söka avräkning för utländsk källskatt då en kapitalförsäkring ägs av Avanza Pension. Vi söker därför avräkning åt våra kunder och skatt som är betald under 2014 kan vi söka avdrag mot den avkastningsskatt som betalats in 2015. Vi deklarerar denna sedan under 2016 och behöver sedan invänta på slutskattebeskedet. Förhoppningsvis så godkänns vår avräkning och vi kan då påbörja återbetalningen i början på 2017.

 

Hur deklarerar jag utländsk källskatt för mitt ISK?

Utländsk källskatt som man betalar för utdelningar i utländska bolag i en ISK kan man söka avräkning för. Avräkningen görs automatiskt av Skatteverket och man behöver därför inte agera själv för att få tillbaka denna skatt. 

Utländsk källskatt som betalats under 2016 kommer med automatiskt i deklarationen för 2016, som man deklarerar för år 2017.

 

Hur fungerar handel med kanadensiska värdepapper?

Vid orderläggning anger du kursen i CAD med två decimaler. En order som läggs i Kanada är, om inget annat anges, giltig i en dag. Det kan i vissa fall gå att lägga flerdagarsorder, men då endast via mäklare. Du kan endast lägga order med limit, d.v.s. att du anger en bestämd kurs. Aktier på den kanadensiska börsen handlas normalt i börsposter om 100, 500 eller 1 000 aktier beroende på aktiekursen.

Innehav som inte är jämn börspost hanteras separat av dedikerade ”odd lot dealers” vars uppgift är att hjälpa till med likviditet på småpostmarknaden. Detta innebär att avslut kan göras på order i samma riktning, köp eller sälj, vid enstaka tillfällen i samma riktning. Vid upprepade köp eller sälj i samma vp i samma riktning kan ”odd lot dealer” begära hos TMX att samtliga avslut makuleras. Ex: Om du vill sälja 1347 aktier i ett bolag och posten är 500 så går 1000 till börsen medan 347 går till en ”odd lot dealer” .Detta för att öka chansen att få alla gjorda.Du kan däremot inte dela upp ditt innehav i t.ex. 9 småposter som alla går till avslut hos en ”odd lot dealer”. Om alla dessa order kommer från samma slutkund riskerar alltså alla att makuleras.

Antalet aktier per order via sajten är begränsat till 250 000 st. Vid större volymer än så kan orderläggning ske via mäkleriet på telefon: 08-562 250 00. Alternativet är att dela upp ordervolymen i delar som understiger 250 000 aktier. Man kan kan inte lägga stop loss-order eller blanka aktier i Kanada.

Kurs (CAD)
Börspost
$ 1 och högre
100 aktier
$ 0,10 - $ 0,99
500 aktier
Lägre än $ 0,10
1 000 aktier

Hur fungerar handel med finska värdepapper?

Finska värdepapper handlas på HEX, Helsinki Stock Exchange. Aktierna finns listade på Large Cap, Mid Cap och Small Cap och visas i kurslistorna. Handel i finska värdepapper sker i Euro och växlas sedan automatiskt till kronor av Avanza.

När du lägger en order på Helsingforsbörsen läggs kursen med handelsintervallet 1 eurocent oberoende av vilken kursnivå där du lägger din order. Dessa intervall är de intervall du sedan ser i orderdjupet.

Kurs (EUR)
Intervall
0,00 - 0,499
0,001
0,50 - 0,995
0,005
1,00 -
0,01

Hur fungerar handel med norska värdepapper?

Norska värdepapper handlas på OSE, Oslo Stock Exchange. Aktierna finns listade på OBX, OB Match, OB Standard, OB Nye samt OB Grunnfondsbevis och visas i kurslistorna. Handel i norska värdepapper sker i NOK och växlas sedan automatiskt av Avanza till svenska kronor.

När du lägger en order på Oslobörsen läggs kursen med olika antal decimaler beroende på den kursnivå där du lägger din order. Här nedan anges de intervall som får användas vid orderläggning för angivna kurser. Dessa intervall är de intervall du sedan ser i orderdjupet.

Oslo Börs har sedan 16/6 2014 infört schemalagda intradagsauktioner på två av sina listor: OBST och OAX. Intradagsauktionen kommer att hålla på mellan 13:30- 13:35 och kommer att fungera på liknande sätt som för Stockholmsbörsen. Läs om Stockholmsbörsens intradagsauktioner här.

Kurs (NOK)
Intervall OBX
Intervall övriga
0 - 9,99
1 öre
1 öre
10 - 14,99
1 öre
5 öre
15 - 49,95
5 öre
10 öre
50 - 99,90
10 öre
25 öre
100 - 249,75
25 öre
50 öre
250 - 499,50
50 öre
1 krone
500 -
1 krone
1 krone

Relaterat