Skatt

Vanliga frågor

Vilka uppgifter rapporterar Avanza till Skatteverket?

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift när du sålt aktier och du har som skyldighet att för Skatteverket redovisa dina aktieaffärer som du gör på ett Aktie-och fondkonto under året i din deklaration.

På kontrolluppgiften får du information om aktieslag, försäljningspris och hur många aktier du sålt. Det är dessa uppgifter du sedan även själv ska redovisa på blanketten som kallas K4:a och lämna in till Skatteverket tillsammans med din deklaration. Vi hjälper gärna våra kunder med deras deklaration och K4:a, Läs mer om vår K4:a tjänst här.

I din K4:a ska du ta upp försäljningspriset, detta belopp framgår av avräkningsnotan och kontrolluppgiften. I din deklaration anger du också vad du betalat för aktierna, det vill säga omkostnadsbeloppet/inköpskostnaden för att på så vis beräkna eventuell vinst eller förlust. Hur mycket du betalat för en affär framgår av avräkningsnotan för inköpet- du finner dina notor i dina transaktioner under Mina sidor.

Vinst och förlust på utländska aktier beräknas på samma sätt som för svenska aktier.

Hur mycket skatt betalar jag för de vinster jag gör?

När du köper och säljer aktier så behöver du deklarera dina värdepappersaffärer om du gör dina affärer på ett aktie-och fondkonto. Detta gör du genom att skicka in en K4:a blankett till Skatteverket.

Har du då gjort en vinst under året så beskattas vinsten med 30% i din deklaration. Har du även gjort förlustaffärer så kan du kvitta vinst mot förlust i din deklaration. 

Har du gjort alla dina värdepappersaffärer via Avanza så kan du använda dig av vår förtryckta K4:a och vi sammanställer då dina affärer och beräknar vinst och förlust åt dig. Denna tjänst kan du läsa mer om här. 

Gör du dina värdepappersaffärer på ett ISK eller en Kapitalförsäkring se gärna frågorna nedan.

Betalar jag skatt för den ränta jag får på mina konton?

Om räntan som utbetalats till ditt konto överstiger 100 kr drar vi preliminärskatt på ränteutbetalningen med automatik. Ränteintäkter beskattas med 30% i preliminärskatt i deklarationen. Då vi generellt sett dragit denna i samband med ränteutbetalningen medför detta att det inte, i sådana fall tillkommer skatt för ränteintäkter för dina konton hos oss i din deklaration.

Hur beräknas skatten på en Kapitalförsäkring?

På en kapitalförsäkring betalar du avkastningsskatt. Den beräknas på kontots värde per den 1/1 samt de insättningar som man gör till kontot under året. Insättningar under första halvåret räknas med till 100 % medan insättningar under andra halvåret endast räknas till 50 %. Summan man får fram kallas för kapitalunderlag och ska multipliceras med statslåneräntan per den 30 november året före + 0,75 procent (det finns dock ett golv som säger att denna siffra inte får bli lägre än 1,25 %). Det beloppet beskattas sedan med 30 procent vilket blir avkastningsskatten. Avgift för avkastningskatt tas ut kvartalsvis i april, juli, oktober samt januari året efter.

År 2017 är statslåneräntan 0,27 %. Detta ger en schablonintäkt på 0,27 + 0,75 =1,02 %. Eftersom det finns ett skattegolv på 1,25 % blir dock schablonintäkten år 2017 1,25 %.

1,25 % x 30 % = 0,375 % i schablonskatt år 2017.

Räkneexempel:

  • Ditt ingående värde på försäkringen den 1 januari 2017: 200 000 kr
  • Insättning under kvartal 1: 50 000 kr
  • Insättning under kvartal 3: 50 000 kr
  • Schablonintäkt 1,25%
  • Skattesats 30%
  • Insättningar gjorda efter 30 juni tas bara upp till 50 %.

Det totala kontovärdet och insättningarna uppgår till: (200 000 + 50 000 + 1⁄2(50 000)= 275 000 kronor.

Avkastningsskatten blir då: 275 000 x 1,25 % x 30 % = 1 031 kronor.

Skatten blev 1 031 kr, det vill säga 0,375 % av 275 000 kronor.

Ingår min belåning i mitt underlag för skatt på min Kapitalförsäkring?

Ja, avkastningskatten baseras på kapitalförsäkringens värde den 1/1 varje år (värdet av dina likvider och värdepapper inklusive din kredit som är överförd till din kapitalförsäkring). I underlaget för skatt beräknas även 100% av de insättningarna du gör första halvåret och 50% av insättningarna andra halvåret, ett exempel på hur skatten räknas ut hittar du här.

Avanza kommer inför varje årsskifte att göra en automatisk reglering av den nyttjade krediten på kreditkontot, givet att det finns motsvarande saldo på kapitalförsäkringen. Det innebär att om du vid årsskiftet har ett saldo på kapitalförsäkringen samtidigt som du har en skuld på kreditkontot kommer vi att flytta över den del av saldot som motsvarar skulden på kreditkontot.

Om du känner dig osäker på hur vår kreditlösning fungerar så läs gärna mer här.

Hur söker jag avräkning för min utländska källskatt för min Kapitalförsäkring?

Du kan själv inte söka avräkning för utländsk källskatt då en kapitalförsäkring ägs av Avanza Pension. Vi söker därför avräkning åt våra kunder och skatt som är betald under 2015 kan vi söka avdrag mot den avkastningsskatt som betalats in 2016. Vi deklarerar denna sedan under 2017 och behöver sedan invänta på slutskattebeskedet. Förhoppningsvis så godkänns vår avräkning och vi kan då påbörja återbetalningen i början på 2018.

Hur söker jag avräkning för min utländska källskatt på mitt ISK?

Utländsk källskatt som man betalar för utdelningar i utländska bolag i en ISK kan man få avräkning för. Avräkningen görs automatiskt av Skatteverket och man behöver därför inte agera själv för att få tillbaka denna skatt. Du kan läsa mer om avräkning för utländsk källskatt i ISK på Skatteverkets hemsida

Utländsk källskatt som betalats under 2014 kommer med automatiskt i deklarationen för 2014, som man deklarerar för år 2015.

Finns det några begränsningar i avräkningen för utländsk källskatt i ISK?

Du får automatiskt avräkning för den utländska källskatt du har betalt under året, där maximalt 15% kan avräknas. De år du har underskott av kapital kan du maximalt få avräkning med 500 kr, vilket motsvarar utländska utdelningar på 3 333 kr. Läs mer om automatisk avräkning och begränsningen på Skatteverkets hemsida.

Hur beräknas schablonskatten på ett ISK?

Skatten som du betalar för ett visst år i ett ISK utgår från ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för:

  • Värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal.
  • Insättningar till kontot under året
  • Värdet av överföringar av värdepapper.

Summan av ovanstående variabler ska alltså delas på 4 för att få ett genomsnittligt värde på kontot under året. Detta genomsnittliga värde kallas för kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan per 30 november året före beskattningsåret (0,27% för år 2016), ökad med 0,75 procentenheter (dock lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget), vilket ger den s.k. schablonintäkten. Vilket år 2017 blir 0,27 + 0,75 = 1,02%, alltså höjs schablonintäkten automatisk upp till lägstanivån 1,25%.

Schablonintäkten kommer förtryckt i din deklaration och kommer automatiskt att beskattas med 30 %. Du behöver alltså inte göra någonting själv, förutom att betala din skatt förstås.

Hur beskattas min utdelning på mitt Aktie- och fondkonto?

Utdelning på ett Aktie-och fondkonto beskattas med 30% och denna skatt dras direkt vid utdelningstillfället i form av preliminärskatt.

Betalar jag skatt på utdelning på ett ISK eller en Kapitalförsäkring?

Utdelningar som man får på ett ISK eller en Kapitalförsäkring beskattas inte som de annars gör på ett aktie-och fondkonto då dessa konton schablonbeskattas. Utdelningen beskattas heller inte som en insättning till kontot (insättningar på dessa kontoformer beskattas).

Om du har utländska aktier dras det utländsk källskatt direkt vid utdelningen.

Relaterat