• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Skatt

Vanliga frågor

Vilka uppgifter rapporterar Avanza till Skatteverket?

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift när du sålt aktier. Du är skyldig att rapportera dina aktieaffärer du har gjort på ditt AF konto till Skatteverket i din deklaration.

På kontrolluppgiften får du information om aktieslag, försäljningspris och hur många aktier du sålt. Det är dessa uppgifter du själv ska redovisa på Skatteverkets K4:a blankett tillsammans med din deklaration. Vi hjälper gärna våra kunder med deras deklaration och K4:a. Läs mer om vår K4:a tjänst här

I din K4:a ska du ta upp försäljningspriset, detta belopp framgår av avräkningsnotan och kontrolluppgiften. I din deklaration anger du också vad du betalat för aktierna, det vill säga omkostnadsbeloppet/inköpskostnaden för att på så vis beräkna eventuell vinst eller förlust. Hur mycket du betalat för en affär framgår av avräkningsnotan för inköpet- du finner dina notor i dina transaktioner under Mina sidor.

Vinst och förlust på utländska aktier beräknas på samma sätt som för svenska aktier.

Hur beskattas mitt Aktie- & fondkonto?

Läs mer om vad du betalar i skatt på ditt Aktie- och fondkonto. 

Använd dig av vår K4:a-tjänst så sammanställer vi dina affärer och beräknar vinst och förlust åt dig. 

Har du funderingar om beskattning av ett ISK eller en Kapitalförsäkring? Se gärna frågorna nedan.

Hur beskattas ett ISK?

Har du funderingar kring hur skatten på ett ISK räknas ut? Här lär du dig allt om beskattning av ISK.

Hur beräknas skatten på en Kapitalförsäkring?

Har du funderingar kring hur skatten fungerar på en Kapitalförsäkring? Här lär du dig allt om beskattning av Kapitalförsäkring

Betalar jag skatt för den ränta jag får på mina sparkonton?

Om räntan som utbetalats till ditt sparkonto överstiger 100 kr drar vi 30% i preliminärskatt på ränteutbetalningen med automatik. Därför tillkommer det inte skatt för ränteintäkter för dina konton hos oss i din deklaration.

Ingår min belåning i mitt underlag för skatt på min Kapitalförsäkring?

Ja, avkastningskatten baseras på kapitalförsäkringens värde den 1/1 varje år (värdet av dina likvider och värdepapper inklusive din kredit som är överförd till din kapitalförsäkring). I underlaget för skatt beräknas även 100% av de insättningarna du gör första halvåret och 50% av insättningarna andra halvåret, ett exempel på hur skatten räknas ut hittar du här.

Avanza kommer inför varje årsskifte att göra en automatisk reglering av den nyttjade krediten på kreditkontot, givet att det finns motsvarande saldo på kapitalförsäkringen. Det innebär att om du vid årsskiftet har ett saldo på kapitalförsäkringen samtidigt som du har en skuld på kreditkontot kommer vi att flytta över den del av saldot som motsvarar skulden på kreditkontot.

Om du känner dig osäker på hur vår kreditlösning fungerar så läs gärna mer här.

Hur söker jag avräkning för min utländska källskatt på min Kapitalförsäkring?

Du kan själv inte söka avräkning för utländsk källskatt då en kapitalförsäkring ägs av Avanza Pension. Vi söker därför avräkning åt våra kunder och skatt som är betald under 2016 kan vi söka avdrag mot den avkastningsskatt som betalats in 2017. Vi deklarerar sedan denna under 2018 och behöver sedan invänta på slutskattebeskedet. Förhoppningsvis så godkänns vår avräkning och vi kan då påbörja återbetalningen i början på 2019.

Hur söker jag avräkning för min utländska källskatt på mitt ISK?

Utländsk källskatt som man betalar för utdelningar i utländska bolag i en ISK kan man få avräkning för. Avräkningen görs automatiskt av Skatteverket och man behöver därför inte agera själv för att få tillbaka denna skatt. Du kan läsa mer om avräkning för utländsk källskatt i ISK på Skatteverkets hemsida

Utländsk källskatt som betalats under 2016 kommer med automatiskt i deklarationen för 2016, som man deklarerar för år 2017.

Finns det några begränsningar i avräkningen för utländsk källskatt i ISK?

Du får automatiskt avräkning för den utländska källskatt du har betalt under året, där maximalt 15% kan avräknas. De år du har underskott av kapital kan du maximalt få avräkning med 500 kr, vilket motsvarar utländska utdelningar på 3 333 kr. Läs mer om automatisk avräkning och begränsningen på Skatteverkets hemsida.

Hur beskattas min utdelning på mitt Aktie- och fondkonto?

Utdelning på ett Aktie-och fondkonto beskattas med 30% och denna skatt dras direkt vid utdelningstillfället i form av preliminärskatt.

Betalar jag skatt på utdelning på ett ISK eller en Kapitalförsäkring?

Utdelningar som man får på ett ISK eller en Kapitalförsäkring beskattas inte som de gör på ett aktie-och fondkonto då dessa konton schablonbeskattas. Utdelningen beskattas heller inte som en insättning till kontot (insättningar på dessa kontoformer beskattas).

Om du har utländska aktier dras det utländsk källskatt direkt vid utdelningen.

Relaterat