• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Deklaration

Vanliga frågor

Var kan jag få tips eller hjälp med min deklaration?

Om du har sålt värdepapper på ett Aktie- & fondkonto men vill slippa sammanställa uppgifterna för hand så kan du skapa en K4-blankett baserat på alla försäljningar du utfört hos oss. Du kan antingen skriva av uppgifterna från blanketten om du deklarerar online eller skicka in den direkt till Skatteverket.

På vår blogg har vi sammanställt ett inlägg om tips inför deklarationen för varje kontotyp. Du hittar också bra information i Avanza Akademin gällande skatt och deklarationsfrågor.

Skatteverkets hemsida finns mycket deklarationsinformation och det är dit du får vända dig om du önskar få skatterådgivning, då Avanza inte erbjuder detta.

När behöver jag lämna in min deklaration år 2017?

För 2017 ska du lämna in din deklaration senast den 2 maj. Du kan börja deklarera via internet eller Skatteverkets app från och med den 21 mars.

Du hittar information och viktiga datum gällande 2017 års deklaration på Skatteverkets hemsida.

Vilka uppgifter rapporterar Avanza till Skatteverket?

Vi rapporterar olika uppgifter till Skatteverket beroende på vilket konto du har. Nedan hittar du de uppgifter vi rapporterar per konto.

Aktie- och fondkonto

 • Alla skattemässiga avyttringar
 • Reavinst och/eller reaförlust i fonder
 • Schablonskatt fonder
 • Ränteintäkter och ränteutgifter
 • Utdelningar
 • Erlagd preliminärskatt
 • Utländsk källskatt

Investeringssparkonto

 • Schablonintäkt
 • Utländsk källskatt

Kapitalförsäkring

 • Vi rapporterar ingenting till Skatteverket för Kapitalförsäkringar eftersom du inte är individuellt skatteskyldig för kontot.

Alla pensionskonton under utbetalning

 • Utbetalningar
 • Erlagd preliminärskatt

IPS och Pensionsförsäkring

 • Insättningar till kontot

Sparkonton

 • Räntor som överstiger 100 kr
 • Erlagd skatt
Vilka konton behöver jag deklarera för?

Deklaration för Aktie- och fondkonto
Om du har sålt värdepapper på ett Aktie-och fondkonto under året behöver du redovisa dina affärer till Skatteverket via en så kallad K4-blankett. Med vår K4-tjänst kan du få fram den automatiskt.
Skapa en K4-blankett

Deklaration för Investeringssparkonto
Du behöver inte deklarera själv för affärer du gör på ditt ISK. Vi rapporterar in din schablonintäkt som kommer förtryckt på din deklaration. Denna summa skattar du sedan 30 % på.
Se din schablonintäkt i ditt deklarationsunderlag.
Läs mer om hur beskattning av ISK fungerar.

Deklaration för Kapitalförsäkring
Du behöver inte deklarera själv för en Kapitalförsäkring utan vi drar summan som motsvarar avkastningsskatten direkt från Kapitalförsäkringen fyra gånger per år.
Läs mer om beskattning av Kapitalförsäkring

Vad är schablonmetoden och när används den?

Denna metod kan du använda när du inte känner till ditt inköpspris för ett värdepapper eller om du helt enkelt föredrar att använda denna metod för din deklaration.

Metoden innebär att du i din deklaration beräknar ditt omkostnadsbelopp/inköpspris enligt en schablon som är 20 procent av försäljningspriset i ett värdepapper (efter avdrag för courtage/försäljningsavgifter).

Jag har fört över värdepapper till min depå men anskaffningsvärdet
saknas, hur lägger jag till anskaffningsvärdet?

Har man fört över aktier från ett annat institut eller bank till oss så flyttas dessvärre inte anskaffningskostnaden med. Detta kan man däremot själv lägga till under "Ändra inköpskostnad".

Om du inte köpt aktierna, utan istället fått dem genom gåva, arv eller bodelning, så är det istället den förra ägarens omkostnadsbelopp/inköpskostnad som du ska använda.

Jag har uppgifter om tecknings-, inlösen- och uniträtter i deklarationen, men inte i Avanzas K4, varför?

Om du har teckningsrätter, inlösenrätter eller uniträtter som har förfallit kommer dessa synas i din deklaration, men inte i den K4 du skapar hos oss. Anledningen till att de inte finns med i vår K4 är att det inte är en försäljning.

Oavsett om du har blivit tilldelad rätterna och har sålt dessa, eller om de har förfallit, så ska du ange omkostnadsbelopp 0 kr för dessa i din deklaration.

Om du istället har köpt rätterna är omkostnadsbeloppet det belopp som du köpte dessa för. Om du säljer rätterna räknas mellanskillnaden mellan försäljningspris och omkostnadsbelopp som vinst eller förlust precis som en vanlig värdepappersaffär.

Vissa rätter behöver inte redovisas i deklarationen. Vilka det gäller ser du på Skatteverkets hemsida.

Kan jag ladda upp Avanzas K4-blankett hos Skatteverket när jag deklarerar elektroniskt?

K4-blanketten är skapad i filformatet PDF och dessvärre godkänner inte Skatteverket filformatet PDF för uppladdning av filer. Om du deklarerar elektroniskt behöver du istället själv skriva över uppgifterna i din deklaration.

Deklarerar du via post behöver du bara kontrollera att uppgifterna stämmer och skicka in den skapade K4:an tillsammans med din deklaration till Skatteverket.

Vad kostar det att skapa en K4 och hur sker debiteringen?

Priset för att skapa en K4-blankett är 0-99 kr och beror på din förmånsnivå. Se ditt pris för K4 här.

Kostnaden dras från ditt kontos saldo. Debiteringen sker för det år du skapat din K4 och per konto. Om du t.ex har skapat en K4 för 2016 så kan du skapa en ny K4 för samma år hur många gånger som helst utan att det sker en ny debitering.

Varför har min K4 inte skapats?

Kontrollera att det har gjorts minst en försäljning under året som du önskar skapa en K4 för. Om det inte har genomförts någon försäljning under det året kommer det inte skapas någon K4.

Om du har genomfört en försäljning under det året men ändå inte skapats någon K4 kan du pröva att skapa en på nytt någon timme senare. Observera att under deklarationstider kan det vara många som skapar en K4 samtidigt och då kan det ta några timmar innan den är klar.

Om du endast har förfallna TR så kommer inte heller någon blankett att skapas.

Vi har ett samägt konto, hur fungerar K4-blanketten då?

Det går utmärkt att använda vår K4-blankett även om ni har ett samägt konto. Ni behöver bara dividera uppgifterna i K4:an med antal delägare för att få fram rätt värde. 

Kan jag kvitta vinst mot förlust?

Om du har sålt värdepapper med vinst och under samma år sålt värdepapper med förlust så kan du kvitta vinst mot förlust på ett Aktie- och fondkonto. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten får resten av förlusten dras av med 70 %, även kallat "kvotering". Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Hur räknar jag ut anskaffningsvärdet på en inlösensaktie?

På din K4 justeras inköpskostnaden på inlösensaktien per automatik. För att räkna ut anskaffningsvärdet för hand, läs mer på Skatteverkets hemsida om allmänna råd avseende inlösen av aktier.

Hur deklarerar jag och söker avräkning för min utländska källskatt på mitt ISK?

Utländsk källskatt som man betalar för utdelningar i utländska bolag i en ISK kan man få avräkning för. Avräkningen görs automatiskt av Skatteverket och man behöver därför inte agera själv för att få tillbaka denna skatt. Du kan läsa mer om avräkning för utländsk källskatt i ISK på Skatteverkets hemsida

Utländsk källskatt som betalats under 2017 kommer med automatiskt i deklarationen för 2017, som man deklarerar för år 2018.

Hur söker jag avräkning för min utländska källskatt för min kapitalförsäkring?

Du kan själv inte söka avräkning för utländsk källskatt då en Kapitalförsäkring ägs av Avanza Pension. Vi söker därför avräkning åt våra kunder och skatt som är betald under 2016 kan vi söka avdrag mot den avkastningsskatt som betalats in 2017. Vi deklarerar denna sedan under 2018 och behöver sedan invänta på slutskattebeskedet. Förhoppningsvis så godkänns vår avräkning och vi kan då påbörja återbetalningen i början på 2019.

Hur deklarerar jag för ett dödsbo?

Vi skickar kontrolluppgifter för dödsboet till Skatteverket. Ett dödsbo deklarerar på samma blankett som privatpersoner där vissa uppgifter kommer förtryckta.

Hur redovisar jag en affär i en börshandlad fond/ETF?

Vi skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om hur stor vinsten eller förlusten på den börshandlade fonden är och den kommer därmed förtryckt i din deklaration.

Hur deklarerar jag de utdelningar jag har fått?

Du behöver inte själv deklarera för de flesta utdelningar du har fått, utan den informationen kommer förtryckt i din deklaration. Detta kan dock variera beroende på vilken lista bolaget handlas på. Du kan läsa mer om det på Skatteverkets hemsida.

För Aktie- och fondkonto dras det en preliminär skatt för utdelningen direkt vid inbokningen på kontot.

För Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring dras ingen skatt vid utdelning i svenska aktier. Om du har utländska aktier dras det utländsk källskatt direkt vid utdelningen.

Hur deklarerar jag om jag har varit involverad i en blankningsaffär?

På precis samma sätt som att du skulle ha sålt aktierna. Om du använder dig av vår K4-blankett kommer försäljningen automatiskt att tryckas på blanketten.

Läs mer om deklaration av blankningsaffärer på Skatteverkets sida