• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Bolån+

Vanliga frågor

Vad är Bolån+?

Bolån+ är ett bolån som vi tagit fram i samarbete med Stabelo, och som riktar sig till alla som lånar upp till 60 % av marknadsvärdet på sin bostad. Vi har tagit bort onödiga avgifter, förhandlingar och helkundskrav och erbjuder samma låga ränta till alla. Prutat och klart!

Vilka är Stabelo och varför samarbetar ni med dem?

Stabelo är ett nytt, oberoende bolåneinstitut som startats av personer med lång erfarenhet inom finansbranschen. De vill, precis som vi, utmana branschen och skapa mervärde genom sänkta priser. En perfekt partner för oss med andra ord! Stabelo är utgivare av Bolån+, medan vi är distributörer. Deras finansieringsmodell är väl beprövad i andra länder i Europa och består av en bolånefond, där institutionella investerare såsom pensionsbolag och försäkringsbolag investerar kapital. Här hittar du Stabelos hemsida

När kan jag ansöka om Bolån+?

Vi kommer att lansera Bolån+ i början av 2018, men du kan redan nu anmäla ditt intresse för att bli en av de första att veta när du kan ansöka! Anmäl ditt intresse här.

Varför kan vissa ansöka om Bolån+ redan nu men inte jag?

Vi vill initialt testa erbjudandet mot en mindre skara kunder för att säkerställa att vi når upp till vår ambition om smidig digital ansökan och snabb handläggning. Med mindre volymer har vi möjlighet att ta tillvara på kunders feedback på ett väldigt kvalitativt sätt och göra eventuella finjusteringar inför att vi breddar erbjudandet mot alla kunder som uppfyller kraven. Dessutom känns det förstås oerhört roligt att kunna kontakta de kunder som vi vet har efterfrågat bolån och ge dem möjlighet att vara först ut!

Vilket är minsta och högsta lånebelopp?

Du kan låna minst 500 000 kr och max 10 miljoner.

Kan jag flytta en del av mitt lån till er och ha kvar resten på min andra bank?

Nej det går tyvärr inte, Stabelo måste ha fullständig och odelad rätt till panten. 

Vilka fastighetstyper går att belåna?

Du kan belåna villor/småhus med skattekod 220 och bostadsrätter inom Sverige. Till en början kan du bara flytta hit ditt befintliga bolån eller ansöka om ett nytt lån för den bostad du (eller eventuell medsökande) är folkbokförd på. I början av nästa år kommer det även gå att låna vid köp av en ny bostad.

Vad händer om värdet på bostaden går ner så jag hamnar på en belåningsgrad över 60 %?

Om värdet på bostaden sjunker och belåningsgraden hamnar över 60 % händer ingenting. Kravet på max 60 % i belåningsgrad är vid ansökningstillfället, så vi kommer inte höja räntan eller kräva höjd amortering eller liknande. 

Går det att få lånelöfte inför kommande köp?

Inte just nu, men så småningom kommer vi göra det möjligt att ansöka om lånelöfte och lån vid köp av en ny bostad. 

Kan jag binda räntan?

Ja, du kan välja mellan att ha ett rörligt lån på 3 månader eller ett bundet på 3 år, 5 år eller 10 år. Det går även utmärkt att dela upp lånet i flera dellån med olika bindningstider.

Kommer ränterabatten vara densamma även om genomsnittsräntan stiger?

Stabelos ränta sätts genom att rabattera från genomsnittsräntan för de 6 största svenska bolåneaktörerna. Om räntan ökar generellt så kommer också genomsnittsräntan att öka, och därmed också den ränta som Stabelo erbjuder. Stabelos ränta kommer dock fortfarande vara lägre än den genomsnittsränta som jämförelsebankerna erbjuder.

Kommer ni att kunna erbjuda bolån med högre belåningsgrad än 60 % längre fram?

Tillsammans med Stabelo strävar vi efter att erbjuda ett konkurrenskraftigt och schysst bolån som är billigare, bättre och enklare. Vi vill förstås kunna erbjuda bolån till så många som möjligt, men om detta kommer att innebära att höja den tillåtna belåningsgraden får framtiden utvisa.