Värdepapperskredit


Öka din hävstång med vår värdepapperskredit
Låna pengar med dina värdepapper som säkerhet och få ökad hävstång på dina investeringar. Självklart helt utan bindningstid eller uppläggningsavgifter. Uppfyller du villkoren för Superlånet lånar du till den låga ränta vi valt att kalla Superlåneräntan. Namnet säger allt!
  • Hävstång på dina investeringar

    Hävstång på dina investeringar

  • 1,75 %* i ränta

    1,75 %* i ränta

  • Utan bindningstid och uppläggningsavgifter

    Utan bindningstid och uppläggningsavgifter

Så här fungerar vår värdepapperskredit

Vår värdepapperskredit är enkel. Vi har delat upp den i två nivåer - Superlånet och Ordinarie utlåningsränta. Beroende på vad du för tillfället har för innehav på ditt konto och hur mycket du lånar hamnar du automatiskt i någon av dessa nivåer. Om ditt innehav uppfyller kraven för Superlånet kan du låna upp till 35 % av marknadsvärdet på ditt godkända innehav till en rabatterad ränta. Självklart betalar du bara ränta om du utnyttjar lånet och du binder inte upp dig på någonting. Vill du låna mer än vad Superlånet tillåter gäller istället Ordinarie utlåningsränta för hela ditt lån. Hur mycket du då kan låna bestäms av belåningsvärdet på innehavet på det aktuella kontot samt din kreditlimit. Handel med kredit innebär en ökad risk eftersom hävstången ger såväl möjlighet till högre avkastning som risk till större förlust.

Läs mer om riskerna med handel med kredit

Belåningsvärdet anger hur stor del av värdepapprets aktuella marknadsvärde som går att belåna. Det är bland annat volatiliteten och likviditeten i ett värdepapper som avgör vilket belåningsvärde det får.
Kreditlimiten är ditt absoluta lånetak. Även om belåningsvärdet på ditt innehav är högre än din kreditlimit är limiten det belopp som du maximalt kan låna av oss.

Hur får jag kredit?

Du kan ansöka om kredit direkt här på sajten. Här kan du ansöka.

Du kan ha kredit på ditt Aktie- och fondkonto, ISK och Kapitalförsäkring. Det kostar dig självklart ingenting att ansöka om kredit och du betalar bara ränta för de dagar du lånar pengar. Lånar du ingenting betalar du ingen ränta.

Om du inte redan har ett konto hos oss kan du enkelt bli kund på bara några minuter.

Observera att värdepapperskrediten är en fortlöpande kredit vars syfte är finansiering av värdepappersköp hos oss. Kredittagaren har inte rätt att använda krediten för andra ändamål.

Läs mer

Mer om Superlånet
Mer om Superlånet
För att kunna låna till Superlåneräntan finns några villkor som ditt innehav behöver uppfylla. Om du uppfyller dessa villkor går ditt lån automatiskt över till Superlånet, det är alltså inget du själv behöver ha koll på.
Om ditt innehav inte längre uppfyller villkoren för Superlånet kommer hela lånet att övergå till Ordinarie utlåningsränta. Du kan med andra ord inte låna både till Superlåneränta och Ordinarie utlåningsränta.

Räkneexempel Superlånet

Lånebelopp
Ränta (Platina)
Effektiv årsränta
100 000 kr
1,74 %
1,75 %*
Årlig räntekostnad
1 750 kr

Exemplet ovan avser ett lånebelopp på 100 000 kr och ränta enligt förmånsnivå Platina. Med en rörlig årsränta på 1,74 % blir den effektiva årsräntan 1,75 %. Vi tar inte betalt för någon uppläggningsavgift eller årsavgift.

Totalt belopp att återbetala blir efter 1 år 101 750 kr under förutsättning att räntan förblir oförändrad under perioden.

Vid utnyttjande av kredit i en vecka blir räntan att betala: ((100 000 x 1,74 %) / 360) x 7 = 34 kr.

Läs mer om Ordinarie utlåningsränta
Läs mer om Ordinarie utlåningsränta

Till vår ordinarie utlåningsränta kan du använda alla dina värdepapper med belåningsvärde som säkerhet för ditt lån. Inom ramen för din kreditlimit har du alltså möjlighet att belåna ditt konto upp till belåningsvärdet. Det är bland annat volatiliteten och likviditeten i ett värdepapper som avgör vilket belåningsvärde det får. På översiktssidan för värdepappret ser du vilket belåningsvärde respektive värdepapper har. Den infon, samt ditt totala belåningsvärde, hittar du även på din kontoöversikt.

Om ditt innehav uppfyller villkoren för Superlånet går ditt lån automatiskt över till Superlåneräntan.

Räkneexempel Ordinarie utlåningsränta

Lånebelopp
Ränta (Platina)
Effektiv årsränta
100 000 kr
5,40 %
5,54 %*
Årlig räntekostnad
5 540 kr

Exemplet ovan avser ett lånebelopp på 100 000 kr och ränta enligt förmånsnivå Platina. Med en rörlig årsränta på 5,40 % blir den effektiva årsräntan 5,54 %. Vi tar inte betalt för varken uppläggningsavgift eller årsavgift.

Totalt belopp att återbetala blir efter 1 år 105 540 kr under förutsättning att räntan förblir oförändrad under perioden.

Vid utnyttjande av kredit i en vecka blir räntan att betala: ((100 000 x 5,40 %) / 360) x 7 = 105 kr.

Jämför Superlånet med Ordinarie utlåningsränta

Superlånet
Ordinarie utlåningsränta
Effektiv ränta
1,75 %*
5,54 %**
Belåningsgrad
Upp till 35 %
Upp till 90 %***
Antal godkända värdepapper
≈ 300 st
≈ 1 800 st
Superlånet
Ordinarie utlåningsränta
Effektiv ränta
1,75 %*
5,54 %**
Belåningsgrad
Upp till 35 %
Upp till 90 %***
Antal godkända värdepapper
≈ 300 st
≈ 1 800 st

*1,75 % effektiv ränta per 2016-04-27, gäller förmånsnivå Platina. Du kan se räntan för våra andra förmånsnivåer samt Private Banking och Pro.
**5,54 % effektiv ränta per 2016-04-27, gäller förmånsnivå Platina. Du kan se räntan för våra andra förmånsnivåer samt Private Banking och Pro.
***Läs mer om belåning och belåningsgrader i våra frågor och svar.

Listor över förändrade belåningsvärden: svenska aktier, nordiska aktier

Godkända värdepapper för Superlånet
Godkända värdepapper för Superlånet
Nedan finner du de värdepapper som är godkända för Superlånet. Dessa är även markerade med ett grönt ”S” på din kontoöversikt. Det går även att filtrera fram aktierna i aktielistan.

Viktigt att tänka på vid handel med kredit

Att handla med kredit innebär en ökad risk. Det kan vara bra att tänka på följande punkter:

De vanligaste frågorna om handel med kredit

Vad händer om jag blir överbelånad?

När du är överbelånad lånar du mer än du får. Blir du överbelånad behöver du själv reglera detta genom att antingen sätta in mer pengar eller sälja delar av ditt innehav.

Vi försöker i den mån det går att informera våra kunder när de blir överbelånade. Det gör vi genom att skicka ett meddelande till ditt konto tillsammans med en avisering till din privata mailadress om att det finns ett meddelande att läsa hos oss. Se därför till att du har en aktuell mailadress registrerad för att undvika att gå miste om viktig information.

Även om Avanza i möjligaste mån försöker att hålla dig uppdaterad, så har vi inte någon informationsskyldighet rörande överbelåning. Vid överbelåning har vi enligt kreditavtalet rätt att sälja av innehav för att reglera din skuld. Detta kan vi göra utan att skicka ett meddelande i förväg och du har då ingen möjlighet att påverka vad som säljs. Därför är det viktigt att du alltid har goda marginaler när du handlar med belåning och att du löpande följer utvecklingen på ditt konto så att du aldrig riskerar att bli överbelånad.

Hur fungerar kreditlösningen för ISK och Kapitalförsäkring?

När det gäller belåning på ISK och Kapitalförsäkringar har vi ett speciellt upplägg.

Blir din kredit godkänd öppnar vi upp ett separat kreditkonto som ligger kopplat till det konto du har sökt krediten för. Innehaven på ditt ISK eller din Kapitalförsäkring fungerar som säkerhet och ger dig ett kreditutrymme som baseras på dina värdepappers belåningsgrad.

När du utnyttjar krediten sker en insättning från kreditkontot till ditt ISK eller Kapitalförsäkring. Kreditkontot regleras inte automatiskt efter handelsdagens slut. Eftersom insättningar beskattas kan det leda till att samma pengar beskattas flera gånger på ett år.

En insättning från kreditkontot sker bara automatiskt om det inte finns tillräckligt med likvida medel på investeringssparkontot eller kapitalförsäkringen. En överföring till kreditkontot sker inte automatiskt förutom vid årsskiftet, då vi gör en automatisk reglering av krediten i en Kapitalförsäkring.

Likvider som ligger kvar på investeringssparkontot eller kapitalförsäkringen löper med samma ränta som motsvarande belopp på kreditkontot för att det inte ska uppstå någon extra kostnad för dig.

Avanza Akademin - Lär dig allt om handel med kredit

Avanza Akademin

- Lär dig allt om handel med kredit