Fördjupad information KAP-KL

Fördjupad information
KAP-KL

Detaljerad information

Vad är Avtalspension KAP-KL?

KAP- KL är en tjänstepension som gäller för dig som är anställd inom kommun och landsting. Det är din arbetsgivare som betalar in premien till din KAP-KL och du väljer själv hur du vill att den ska placeras. Du börjar tjäna in till din KAP-KL från 21 års ålder och din arbetsgivare betalar in motsvarande 4,5 % av din lön.

Tillåten placering

Tillåten placering Placering kan göras i de fonder som ingår i Avanzas fondlista för KAP-KL. Om en fond i fondutbudet för KAP-KL upphör har Avanza Pension rätt att istället placera värdet i en kort räntefond: Danske Invest Sverige Kort Ränta.

Återbetalningsskydd

Beroende på din familjesituation har du möjlighet att välja om din KAP-KL ska omfatta ett återbetalningsskydd eller ej. Din KAP-KL hos oss tecknas automatiskt med ett återbetalningsskydd. Logga in på din Kontoöversikt eller fyll i blanketten Ändring av återbetalningsskydd KAP-KL om du vill ändra ditt återbetalningsskydd.
KAP-KL med återbetalningsskydd
Skulle du avlida innan försäkringen börjat betalas ut, sker utbetalning av försäkringsvärdet till dina förmånstagare under 5 år. Skulle du avlida efter det att utbetalningarna påbörjats fortsätter utbetalningarna till dina förmånstagare med samma andel som skulle ha utbetalats till dig under den avtalade utbetalningstiden. Om du valt livsvarig utbetalningstid betalas återbetalningsskyddet ut till dina förmånstagare till dess att 20 års sammanlagd utbetalningstid uppnåtts.
KAP-KL utan återbetalningsskydd
Försäkringar utan återbetalningsskydd tilldelas varje månad en arvsvinst. Den ökar pensionskapitalet, hur mycket det blir beror bland annat på den försäkrades ålder och försäkringskapitalets storlek. Arvsvinst är en kompensation för att den försäkrade riskerar att hela försäkringskapitalet tillfaller Avanza Pension i händelse av att den försäkrade avlider. En pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd innebär alltså att de efterlevande inte får någon utbetalning vid den försäkrades bortgång.

Förmånstagare

En förmånstagare är den person som försäkringsbeloppet utbetalas till vid den försäkrades död, om försäkringen är tecknad med återbetalningsskydd.

Förmånstagare till en avtalspension kan endast väljas ur en begränsad krets enligt inkomstskattelagen.

Generellt förmånstagarförordnande
Om du inte gjort något särskilt förordnande om förmånstagare, går utbetalning i första hand till din maka/make/registrerad partner/sambo och i andra hand till dina barn. Finns flera barn fördelas beloppet lika mellan dem. Du kan alltid ändra ditt förordnande om förmånstagare. Denna ändring gör du du på blanketten Ändring av förmånstagarförordnande.
Tillåtna förmånstagare

Skatt

Avkastningsskatt
Sparandet i en avtalspension är belastat med en skatt som kallas avkastningsskatt. Avkastningsskatten dras i förskott i början av varje år och baseras på pensionskapitalets värde den 1 januari. 2020 är skatten 0,075% av värdet den 1 januari 2020. Innan avgiften för skatten dras skickar vi ett meddelande och talar om när det kommer dras och vilket belopp det blir.
Inkomstskatt
Inkomstskatt dras vid utbetalning.

Utbetalning

För att påbörja utbetalning måste du lägga upp en utbetalningsplan. I regel påbörjas utbetalning av KAP-KL då du uppnår pensionsåldern 65 år och pågår så länge du lever, om inget annat avtalats. Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 55 år och utbetalningstiden måste vara minst fem år. Storleken på pensionsutbetalningen beror på försäkringens värde. Försäkringsvärdet fördelas över utbetalningstid enligt den utbetalningsplan som du väljer. Utbetalningsplan lägger du upp genom att logga in på din kontoöversikt eller fylla i blanketten Utbetalningsplan KAP-KL.

Regler & Priser

Avgifter i vår KAP-KL
Insättningsavgift
0 SEK
Kapitalavgift
0 SEK
Fast avgift
0 SEK
Flyttavgift vid flytt från Avanza
0 SEK
Avgift för avkastningsskatt
Avgift för avkastningsskatt dras i förskott i början av varje år och baseras på försäkringens värde den 1 januari.
Så räknar du ut avkastningsskatten

Räkneexempel för avkastningsskatt på en avtalspension år 2020:
Försäkringskapitalet den 1 januari 2020 är 200 000 kr.
Den genomsnittliga statslåneräntan var 0,03%* år 2019.
Skattesatsen är 15%.
Avkastningsskatten blir då 200 000 * 0,50% * 15% = 150 kr, det vill säga cirka 0,075 % av försäkringens värde.

*Sedan år 2017 finns ett golv för skatteunderlaget på 0,5%. 

Fondhandel
Kontoavgift
0 SEK
Fonder
0 SEK, endast fondernas förvaltningsavgifter tillkommer. I fondlistan hittar du fondernas avgifter.
Regler
Utbetalningsålder
55 - 99 år
Utbetalningstid
5 - 20 år eller livet ut
Tillåten placering

Placering kan göras i de fonder som ingår i Avanzas fondlista för KAP-KL.

Om premieplacering inte aktivt valts placeras den i vår entrélösning för KAP-KL. De fonder som ingår i entrélösningen är:

  • Handelsbanken Global Index Criteria (25 %)
  • Danske Invest Global Index (25 %)
  • Avanza Zero (16 %)
  • Danske Invest Sverige Kort Ränta (13 %)
  • Swedbank Robur Access Asien (6 %)
  • Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (15 %)

Om en fond i fondutbudet för KAP-KL upphör har Avanza Pension rätt att istället placera värdet i en kort räntefond: Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SA.

Villkor & Blanketter

Information och villkor
Här har vi samlat relevant information och våra villkor för Avtalspension KAP-KL.
Tillägg och förändringar
De flesta ändringar gör du enklast genom att logga in på din kontoöversikt, men det går även att använda blanketterna nedan.