Så har vi räknat - 1 miljard

Aktiehandel på Stockholmsbörsen från 1 kr i Avanza Mini, 324 miljoner i besparing/år

Hos de fyra storbankerna är lägstaavgiften för aktiehandel på Stockholmsbörsen i genomsnitt 91,50 kr (99 kr hos Handelsbanken, Nordea och Swedbank samt 69 kr hos SEB) utan krav på kapital, erlagt courtage eller andra engagemang från kunden.

Vi har jämfört hur mycket Avanza Mini-kunderna betalar i courtage per affär under den senaste 3 månadersperioden, 1 okt – 31 dec 2016.

Vi tar antalet affärer under tidsperioden, multiplicerar med hur mycket våra kunder sparar i snitt per affär och multiplicerar det med 4 kvartal (sparar per affär x affärer per kvartal x 4 kvartal = sparar totalt). I årstakt innebär detta en besparing på 323 764 934 kr/år, vilket avrundat till närmaste heltal blir 324 miljoner kronor.

Amerikansk aktiehandel från 1$ i Avanza Mini, 88 miljoner i besparing/år

Hos de fyra storbankerna är lägstaavgiften för aktiehandel på USA-börserna i genomsnitt 424,50 kr (400 kr hos Handelsbanken, 199 kr hos Nordea, 149 kr hos Swedbank och 950 kr hos SEB) utan krav på kapital, erlagt courtage eller andra engagemang från kunden.

Vi har jämfört hur mycket Avanza Mini-kunderna betalar i courtage per affär under den senaste 3 månadersperioden, 1 okt – 31 dec 2016 på New York-börsen och amerikanska NASDAQ - exklusive affärer genomförda vid specialkampanjer som Black Friday.

Vi tar antalet affärer under tidsperioden, multiplicerar med hur mycket våra kunder sparar i snitt per affär och multiplicerar det med 4 kvartal (sparar per affär x affärer per kvartal x 4 kvartal = sparar totalt).

I årstakt innebär detta en besparing på 87 583 438 kr/år, vilket avrundat till närmaste heltal blir 88 miljoner kronor.

Övrig courtagebelagd handel på börsen, 457 miljoner i besparing/år

Hos de fyra storbankerna är lägstaavgiften för svensk och nordisk börshandel i genomsnitt 91,50 kr (99 kr hos Handelsbanken, Nordea och Swedbank samt 69 kr hos SEB) utan krav på kapital, erlagt courtage eller andra engagemang från kunden.

Vi har jämfört hur mycket kunderna i Avanza Mini sparar per affär på andra aktiemarknader än Stockholms- och USA-börsen samt i handel med andra instrument som warranter, mini futures, certifikat, teckningsrätter, konvertibler, teckningsoptioner. Vi har även räknat på hur mycket våra kunder i andra courtageklasser sparar per affär på courtagebelagd handel på börsen. Exklusive affärer genomförda utan courtage inom Avanza Markets, vår Black Friday-kampanj eller andra specialkampanjer. Jämförelsen är gjord baserat på handeln under den senaste 3 månadersperioden, 1 okt – 31 dec 2016. Vi tar antalet affärer under tidsperioden, multiplicerar med hur mycket våra kunder sparar i snitt per affär och multiplicerar det med 4 kvartal (sparar per affär x affärer per kvartal x 4 kvartal = sparar totalt).

I årstakt innebär detta en besparing på 457 457 325 kr per år, vilket avrundat till närmaste heltal blir 457 miljoner kronor.

Avanza Zero, 62 miljoner i besparingar/år

Jämförelsen är gjord 2017-01-11 mot Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbanks svenska indexfonder nedan:
Bank/Fond
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Sverigefond Index
0,65%
Nordea Indexfond Sverige
0,40%
SEB Sverigefond Index
0,40%
Swedbank Robur Access Sverige
0,20%
I snitt blir det en förvaltningsavgift om 0,41%. Avanza Zeros totala fondförmögenhet är 15 057 320 000 kr per den 31 december 2016. Avanza Zero har ingen avgift, vilket innebär att våra kunder sparar 62 111 445 kr per år (15 057 320 000 x 0,41%). Avrundat blir det 62 miljoner kr per år.

Sparkonto+, 17 miljoner i besparingar/år

Jämförelsen är gjord 2017-01-11 mot storbankernas sparkonton med rörlig ränta, fria uttag eller andra krav på engangemang. Storbankerna har flera olika typer av sparkonton, men de har inget som erbjuder en ränta över 0%. Exempel på sådana konton är:
Bank/Sparkonto
Ränta
Handelsbanken e-Kapitalkonto
0,00%
Nordea förmånskonto
0,00%
SEB Enkla Sparkonto
0,00%
Swedbank e-sparkonto
0,00%
Vi har jämfört hur mycket våra kunder har i snittränta (viktat efter hur mycket kapital som är placerat per aktör) på våra Sparkonto+ konton med rörlig ränta. Vi multiplicerar det med hur mycket kapital som är placerat på kontona och exkluderat sparkonton med bunden ränta. Det innebär att kunderna exklusive skatteeffekter sparar 16 975 786 kr per år eller 17 miljoner per år om vi avrundar.

Avanza Markets, 187 miljoner i besparingar/år

I Avanza Markets handlar du mini futures och bull & bear-certifkat courtagefritt om du lägger en order på över eller lika med 1 000 SEK. Hos de fyra storbankerna är lägstaavgiften precis som för aktiehandel i snitt 91,50 kr (99 kr hos Handelsbanken, Nordea och Swedbank samt 69 kr hos SEB) utan krav på kapital, erlagt courtage eller andra engagemang från kunden.

Vi har jämfört kollat på hur mycket affärer som genomförts i Avanza Markets handeln under den senaste 3 månadersperioden, 1 okt – 31 dec 2016. (exklusive affärer under 1 000 kr).

Vi tar antalet affärer under tidsperioden, multiplicerar med hur mycket våra kunder sparar per affär och multiplicerar det med 4 kvartal (sparar per affär x affärer per kvartal x 4 kvartal = sparar totalt).

I årstakt innebär detta en besparing på 187 314 042 kr, vilket om vi avrundar blir 187 miljoner kronor per år.

Kapitalförsäkring, 216 miljoner i besparingar/år

Jämförelsen är gjord 2017-01-11. Vi har inga egna fasta- eller rörliga avgifter* för kapitalförsäkringar. Och inte några avgifter för återköp eller andra krav på kapital eller engagemang för att öppna ett konto. Storbankerna erbjuder olika typer av kapitalförsäkringar med varierande avgifter och krav beroende på val av kapitalförsäkring. När produkterna inte helt efterliknar varandra och kraven hos storbankerna kan vara högre är det svårt att göra en helt rättvis jämförelse. Vi har jämfört med nedanstående alternativ:
Bank & Produkt
Avgift i % av kapitalet
Årlig fast kontoavgift
Handelsbanken Kapitalspar depå
0,35%
0 kr
Nordea Framtidskapital Privat
0,00%
0 kr
SEB Kapitalförsäkring
0,65%
292 kr
Swedbank Kapitalspar depå
0,40%
0 kr

Vi har sedan jämfört hur mycket kapital som ligger placerat på våra kunders kapitalförsäkringskonton, multiplicerat det med 0,35 %. Sedan multipliceras den fasta årsavgiften 73 kr med antal kapitalförsäkringskonton.

Totalt innebär det att kunderna sparar 216 022 373 kr i årstakt. Om vi avrundar blir det totalt 216 miljoner.

*Det finns en riskkostnad för att täcka återbetalningsskyddet som är 1 % utöver värdet i det fall du avlider betalar du en avgift.

Tjänstepension, 93 miljoner i besparingar/år

Jämförelsen är gjord 2017-01-11. Vi har inga fasta- eller rörliga avgifter för tjänstepensionskonton. Nedan är storbankernas avgifter för Tjänstepension.
Bank
Avgift i % av kapitalet
Årlig fast kontoavgift
Handelsbanken
0,65%
120 kr
Nordea
0,75%
141 kr
SEB
0,65%
292 kr
Swedbank
0,65%
240 kr

I snitt är den rörliga försäkringsavgiften 0,68 % hos storbankerna och den fasta avgiften är 198 kr i snitt.

Vi har sedan jämfört hur mycket kapital som ligger placerat på våra kunders tjänstepensionskonton, multiplicerat det med 0,68 %. Sedan multipliceras den fasta årsavgiften 198 kr med antal konton.

Totalt innebär det att kunderna sparar 93 004 576 kr per i år. Om vi avrundar blir det 93 miljoner per år.

Privat pensionsförsäkring, 11 miljoner i besparingar/år

Jämförelsen är gjord 2017-01-11. Vi har inga fasta- eller rörliga avgifter för privata pensionsförsäkringar. Storbankerna har flera olika upplägg och avgifter för privata pensionsförsäkringar. Vi har jämfört med nedanstående alternativ.
Bank & Produkt
Avgift i % av kapitalet
Årlig fast kontoavgift
Handelsbanken Liv, Privat försäkring fond
0,75%
60 kr
Nordea Liv & pension, Ålderspension fondförvaltning
0,55%
141 kr
SEB Trygg pension
0,40%
292 kr
Swedbank försäkring/pensionförsäkring fond
0,65%
240 kr

I snitt är den procentuella försäkringsavgiften 0,59 % hos storbankerna och den fasta avgiften 183 kr.

Vi har sedan jämfört hur mycket kapital som ligger placerat på våra kunders privata pensionsförsäkrings-konton, multiplicerat det med 0,59 %. Sedan multipliceras den fasta årsavgiften 183 kr med antal konton.

Totalt innebär det att kunderna sparar 10 942 277 kr per år. Om vi avrundar blir det 11 miljoner per år.

Individuellt pensionssparande (IPS), 5 miljoner i besparingar/år

Jämförelsen är gjord 2017-01-11. Vi har inga fasta- eller rörliga avgifter för IPS-konton. Nedan är storbankernas avgifter för IPS.
Bank & Produkt
Årlig avgift per konto
Handelsbanken Liv, Privat försäkring fond
2% av kapitalet- högst 125 kr
Nordea Liv & pension, Ålderspension fondförvaltning
140 kr
SEB-fond
150 kr
Swedbank försäkring/pensionförsäkring fond
2% av kapitalet- högst 125 kr

Vi har räknat på en årlig snittavgift på 135 kr per konto, då en klar majoritet av våra kunder med IPS har över 6 250 kr på kontot (125 / 2% = 6 250).

Vi har sedan multipliceras antal IPS-konton med den fasta årsavgiften 135 kr.

För våra kunder innebär det en besparing på 4 860 135 kr eller 5 miljoner per år om vi avrundar.