Årets julkalender

Här kommer en lucka öppnas varje vardag fram till julafton. Kom i julstämning med oss!
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Inslaget innehåller ej och ska inte tolkas som investeringsråd eller investeringsrekommendation eller anses innehålla bedömning av relevant marknadspris, riktkurs eller köp- eller säljrekommendation. Avanza tar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på informationen i inslaget eller för eventuella följer detta kan få.