Bygg din börsskärm! Se vår instruktionsfilm här!

Lägg till innehåll

 • OMX Stockholm 30 - Idag

  Idag
  -0,19 %
  Senast
  2 322,20
  Det går inte att visa information för den valda tidsperioden.
  Grafen med dagens kursutveckling visas när börsen öppnat.
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Världsindex

  Index +/- % Senast Tid
  DJ World Index

  Dow Jones World Index

  Dow Jones World Index ger en indikation över hur världens marknader har utvecklats under det senaste dygnet.

  0,01 565,92 11:46:23
  OMX Nordic PI

  OMX Nordic PI

  Alla aktier som handlas på de nordiska börserna.

  0,01 566,12 11:46:17
  OMX Nordic 40

  OMX Nordic 40

  De 40 största och mest omsatta aktierna på de nordiska börserna.

  -0,05 2 383,74 11:46:20
  OMX Stockholm All-Share Cap GI

  OMX Stockholm All-Share Cap GI

  Indexets målsättning är att avspegla utvecklingen hela Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar). Indexet har en begränsning att inget bolag får utgöra mer än 10% utav indexvikten, samt att bolag som väger 5% eller mer, inte får väga mer än 40% tillsammans.

  -0,07 430,50 11:46:17
  OMX Stockholm 30 GI

  OMX Stockholm 30 GI

  Avspeglar utvecklingen på de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar).

  -0,19 413,50 11:46:19
  OMX Stockholm 30

  OMX Stockholm 30 - Stockholmsbörsen

  Index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

  -0,19 2 322,20 11:46:19
  OMX Stockholm PI

  OMX Stockholm PI

  Kallas även Stockholm all-share. Detta index väger samman värdet på alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Ger en helhetsbild av utvecklingen på börsen.

  -0,07 964,60 11:46:17
  OMX Helsinki 25

  OMX Helsinki 25

  Ett marknadsvärdeindex som består av de 25 mest omsatta bolagen.

  -0,23 5 460,83 11:46:14
  OMX Copenhagen 20

  OMX Copenhagen 20

  De 20 mest aktivt handlade aktierna på den nordiska börsen i Köpenhamn.

  0,21 1 792,20 11:46:24
  OSEBX Oslo

  OSEBX Oslo

  De 25 mest omsatta aktierna på Oslo Börs.

  0,18 1 209,30 11:46:21
  Dow Jones

  Dow Jones

  Prisviktat index som omfattar 30 av de största bolagen listade på New York Stock Exchange. Dessa bolag ska avspegla den amerikanska ekonomin.

  0,56 35 457,31 23:05:15
  NASDAQ

  NASDAQ

  Beskriver den genomsnittliga utvecklingen för alla aktier som är noterade på Nasdaq. Tar hänsyn till det totala börsvärdet av de bolag som inkluderas och inte bara dess aktiekurser.

  0,71 15 129,09 23:45:00
  DJ USA

  DJ USA

  Dow Jones US Market Index är ett värdeviktat marknadsindex som representerar 95% av den amerikanska aktiemarknaden. Indexet visas med 15 minuters fördröjning.

  0,71 1 136,51 22:03:50
  NASDAQ 100

  NASDAQ 100

  0,72 15 410,72 23:45:00
  DJ Canada

  Dow Jones Canada Index

  Dow Jones Canada Index svarar för cirka 95 % av börsvärdet i Kanada. Det är ett marknadsviktat index, det vill säga att varje aktie påverkar indexet i förhållande till dess storlek på börsen.

  0,00 702,78 11:46:15
  DAX

  DAX

  Omfattar 40 ledande tyska bolag. Aktierna väljs ut utifrån marknadsvärde, handelsvolym och bransch.

  0,05 15 523,52 11:46:20
  DJ UK

  DJ UK

  Index för DJ UK

  -0,11 323,36 11:46:11
  Nikkei

  Nikkei

  Nikkei innefattar 225 av de största aktierna på Tokyobörsen. Företagen har handplockats av Japans största affärstidning.

  0,14 29 255,55 09:20:06
  Hang Seng

  Hang Seng

  Hang Seng omfattar 33 aktier som ska representera Hong Kong-marknaden.

  1,35 26 136,02 10:12:05
  OMX Stockholm GI

  OMX Stockholm GI

  Avspeglar utvecklingen på hela Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar).

  -0,07 439,53 11:46:17
  DJ France

  DJ France

  -0,27 468,51 11:46:16
  DJ Italy

  DJ Italy

  0,30 201,74 11:46:21
  DJ Portugal

  DJ Portugal

  1,61 152,29 11:46:26
  DJ Spain

  DJ Spain

  0,14 343,69 11:46:16
  DJ Russia GDR

  DJ Russia GDR

  Index för DJ Russia GDR

  -0,27 90,97 11:45:53
  DJ Netherlands

  DJ Netherlands

  -0,08 922,64 11:46:15
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Vinnare - Idag

  Köp/Sälj Aktie + % Senast
  Zaplox 27,15 0,4075
  Invent Medic 17,65 2,40
  We aRe Spin Dye 17,02 11,00
  EcoRub B 15,34 0,436
  Transiro Holding 12,84 0,290
  ADDvise Group A 12,45 14,45
  PolarCool 12,29 3,38
  Elos Medtech B 11,61 346,00
  Gold Town Games 11,49 3,30
  Emplicure 11,46 4,96
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • OMX Stockholm 30 - i år

  i år
  23,87 %
  Senast
  2 322,20
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Förlorare - Idag

  Köp/Sälj Aktie - % Senast
  Rolling Optics Holding -43,91 1,422
  Clean Motion -29,85 1,880
  Preservia Hyresfastigheter B -18,11 0,606
  Samtrygg Group B -17,89 3,12
  Nelly Group -15,60 31,10
  WilLak -10,71 0,250
  AegirBio -9,51 51,40
  GomSpace Group -8,50 13,34
  Cantargia -8,29 18,47
  Taurus Energy B -8,26 0,100
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Nyheter

  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Räntor

  Index +/- % Senast
  3-mån

  3-mån ränta

  Svensk 3-månaders statsskuldväxel.

  0,00 -0,23
  6-mån

  5-mån ränta

  Svensk 5-månaders obligation (rullande).

  0,00 -0,25
  5-års

  5-års ränta

  Svensk 5-års obligation (rullande).

  -37,50 0,05
  10-års

  10-års ränta

  Svensk 10-års obligation (rullande).

  -7,50 0,37
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Branschindex

  Index +/- % Senast Tid
  Energi

  Energi

  Företag vars verksamhet domineras av uppförande eller försäljning av oljeriggar, borrutrustning och andra energirelaterade tjänster och utrustning, inklusive insamling av seismiska data. Även företag som sysslar med prospektering, produktion, försäljning, raffinering och/eller transport av olje- och gasprodukter, kol och andra förbrukningsbara bränslen.

  -0,46 2 165,91 11:46:17
  Finans&Fastighet

  Finans&Fastighet

  Företag som ägnar sig åt bankverksamhet, hypoteksfinansiering, finanstjänster till privatkunder, specialiserade finanstjänster, investment banking och mäkleriverksamhet, tillgångsförvaltning och depåverksamhet, företagslån, försäkring, finansiella investeringar och fastigheter inklusive fastighetsfonder.

  -0,18 3 193,50 11:46:17
  Fordon och reservdelar

  Fordon och reservdelar

  Fordon och reservdelar

  -1,28 2 054,25 11:46:17
  Hälsovård

  Hälsovård

  Företag som tillverkar vårdutrustning och produkter eller erbjuder vårdrelaterade tjänster, distributörer av vårdprodukter, leverantörer av grundläggande vårdtjänster samt ägare till och operativt ansvariga för vårdanläggningar och organisationer. Även företag som huvudsakligen ägnar sig åt forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel och bioteknikprodukter.

  1,20 3 781,10 11:46:17
  Industrivaror

  Industrivaror

  Företag inom tillverkning och distribution av kapitalvaror, inklusive flyg- och försvarsindustri, byggnadsprodukter, projektering och konstruktion i byggindustrin, elutrustning och maskinell utrustning till industrin. Kommersiella tjänster och produkter innefattar tryckning, bemanning, miljöservice, kontorstjänster. Transport innefattar flygbolag, fraktbolag, rederier, väg- och järnvägstransport samt infrastruktur för transporter.

  -0,01 3 199,74 11:46:17
  Kraftförsörjning

  Kraftförsörjning

  Kraftförsörjning omfattar företag inom el-, gas- eller vattenförsörjning samt företag som arb etar med energiproduktion och/eller energidistribution.

  3,34 497,67 11:36:17
  Livsmedel

  Livsmedel

  Livsmedel

  0,41 3 347,91 11:46:17
  Material

  Material

  Råvarurelaterade tillverkningsindustrier; företag som tillverkar kemikalier, byggnadsmaterial, glas, papper, skogsindustriprodukter och förpackningsprodukter samt metaller, mineraler och gruvdrift inklusive stålproducenter.

  -0,70 2 497,66 11:46:17
  Resor och Fritid

  Resor och fritid

  Resor och fritid

  0,19 9 823,02 11:46:17
  Teknologi

  Teknologi

  Teknologi omfattar följande övergripande områden: IT-program och IT-tjänster, inklusive företag som i första hand utvecklar program inom områden såsom Internet, tillämpningar, system, databashantering och/eller hemunderhållning samt företag som tillhandahåller IT-konsulttjänster och andra tjänster, och databearbetning och outsourcade tjänster; maskinvara och utrustning, inklusive tillverkare och distributörer av kommunikationsutrustning, datorer och kringutrustning, elektronisk utrustning och likartade instrument samt halvledare och halvledarutrustning.

  0,43 2 584,87 11:46:17
  Telekom

  Telekom

  Telekomoperatörer innefattar företag som tillhandahåller kommunikationstjänster huvudsakligen via fast lina, mobilnätverk, trådlösa nätverk, bredbandsnätverk eller fiberoptiska nätverk.

  -0,07 956,23 11:46:17
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Råvaror

  Index +/- % Senast
  Aluminium

  Aluminium 3M

  Aluminiumtermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

  -0,16 3 195,00
  Bly

  Lead 3M USD

  Blytermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

  0,63 2 388,00
  Guld

  Guld

  Visar priset på Guld OTC-spot USD/oz. Ett troy oz är cirka 31,1 gram.

  0,50 1 778,10
  Koppar

  Koppar 3M

  Koppartermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

  -0,05 10 270,00
  Nickel

  Nickel 3M USD

  Nickeltermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

  1,36 20 450,00
  Olja

  Olja

  Visar realtidspriset på Brent Crude OTC-spot USD per fat.

  -1,06 84,20
  Silver

  Silver USD/Oz

  Visar priset på Silver OTC-spot USD/Oz. Ett troy oz är cirka 31,1 gram.

  1,18 23,92
  Zink

  Zink 3M Off USD

  Zink termin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

  -1,80 3 685,50
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Valutor

  Index +/- % Senast
  AUD/SEK

  AUD/SEK

  Utveckling Australiensisk Dollar - Svenska Kronor

  0,17 6,4535
  AUD/USD

  AUD/USD

  Utveckling Australiensisk Dollar - Amerikansk Dollar

  0,15 0,7487
  CAD/SEK

  CAD/SEK

  Utveckling Kanadensisk Dollar - Svenska Kronor

  0,07 6,9772
  CHF/SEK

  CHF/SEK

  Utveckling Schweiziska Franc - Svenska Kronor

  -0,07 9,3318
  DKK/SEK

  DKK/SEK

  Beskrivning Danska Kronor - Svenska Kronor

  -0,04 1,3473
  EUR/CHF

  EUR/CHF

  Utveckling Euro - Schweiziska Franc

  0,05 1,0743
  EUR/GBP

  EUR/GBP

  Utveckling Euro - Brittiska Pund

  0,04 0,8440
  EUR/NOK

  EUR/NOK

  Utveckling Euro - Norska Kronor

  0,51 9,7691
  EUR/SEK

  EUR/SEK

  Utveckling Euro - Svenska Kronor

  -0,05 10,0248
  EUR/USD

  EUR/USD

  Utveckling Euro - Amerikansk Dollar

  -0,08 1,1627
  GBP/SEK

  GBP/SEK

  Utveckling Brittiska Pund - Svenska Kronor

  -0,15 11,8770
  GBP/USD

  GBP/USD

  Utveckling Brittiska Pund - Amerikansk Dollar

  -0,12 1,3775
  JPY/SEK

  JPY/SEK

  Utveckling Japansk Yen - Svenska Kronor

  -0,13 0,0753
  NOK/SEK

  NOK/SEK

  Utveckling Norska Kronor - Svenska Kronor

  -0,55 1,0262
  USD/CAD

  USD/CAD

  Utveckling Amerikansk Dollar - Kanadensisk Dollar

  -0,06 1,2361
  USD/CHF

  USD/CHF

  0,14 0,9241
  USD/DKK

  USD/DKK

  Utveckling Amerikansk Dollar - Danska Kronor

  0,09 6,3997
  USD/JPY

  USD/JPY

  Utveckling Amerikansk Dollar - Japansk Yen

  0,09 114,4450
  USD/NOK

  USD/NOK

  Utveckling Amerikansk Dollar - Norska Kronor

  0,58 8,4027
  USD/SEK

  USD/SEK

  Utveckling Amerikansk Dollar - Svenska Kronor

  0,03 8,6225
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Avanza Bank Holding - Idag

  Avanza Bank Holding
  Idag
  2,57 %
  Senast
  342,60
  {point.key}
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Avanza Zero - i år

  Avanza Zero
  Idag
  0,65 %
  Senast
  348,95
  {point.key}
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Hennes & Mauritz B - Idag

  Hennes & Mauritz B
  Idag
  -1,88 %
  Senast
  168,30
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Orderdjup - Avanza Bank Holding

  Antal Pris Köp Sälj Pris Antal
  324 342,40
  342,60 293

  För att se fler orderdjup måste du logga in.

  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Ericsson B - Idag

  Ericsson B
  Idag
  0,31 %
  Senast
  102,56
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.
 • Avslut - Avanza Bank Holding

  Köpare Säljare Antal Betalt Tid
  - - 50 342,60 11:46:18
  - - 75 342,40 11:46:02
  - - 75 342,40 11:46:02
  AVA - 240 342,40 11:46:02
  AVA - 52 342,40 11:46:02
  - - 78 342,40 11:45:25
  AVA - 1 342,40 11:45:25
  AVA - 3 342,40 11:45:25
  Inga avslut matchade ditt val.
  Omsättning SEK: 60 156 754
  Volymvägt snittpris: 339,31
  För att spara ändringar och skapa fler börsskärmar måste du logga in.

Du har inte den senaste versionen av börsskärmen, klicka på OK för att ladda om.