GDPR

- General Data Protection Regulation

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg hos oss och att du vet att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi vill därför också vara öppna med hur vi behandlar denna typ av uppgifter och vad vi använder dem till.

Den 25 maj träder en ny EU-lag in som kallas GDPR. Det står för General Data Protection Regulation och den ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL. Av denna anledning har vi också uppdaterat vår information om hur vi behandlar personuppgifter.

Den nya lagen är en förbättring för dig och ger dig främst fler rättigheter mot bolag som hanterar dina personuppgifter. En sak som är helt ny är att du kan begära att få en kopia på de personuppgifter du själv har gett oss. Hos oss kan du själv skriva ut detta via hemsidan i inloggat läge.

Enligt GDPR har du rätt att få personuppgifter som är fel rättade och du har rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs. För oss som bank och pensionsbolag finns det dock i vissa fall annan lagstiftning som gör att vi inte alltid får radera dina personuppgifter direkt. Vi är skyldiga att spara en del av dina personuppgifter under viss tid för att kunna uppfylla exempelvis bokföring, motverkande av penningtvätt m.m.

På samma sätt som innan har du rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har om dig (registerutdrag) och för detta krävs inte längre en skriftlig begäran.

På grund av GDPR har vi även ändrat inloggningen för de som loggar in med användarnamn och lösenord. Vilket gör att man från och med den 25 maj kommer behöva ange användarnamn, lösenord och en engångskod när man loggar in. En så kallad tvåfaktorsinloggning. Aktivera tvåfaktorsinloggning

För detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter se gärna vår informationstext här nedan.