2020 Bulkers 19 Varför nedgång? 21-12-03 19:59 24SevenOffice Sc. 197 SHB fonder & Humle fonder 21-12-05 09:35 24Storage 35 Shurgard kan inte komma med något nytt bud, >90% har redan ovillkorat accepterat nuvarande. 21-12-03 11:50 2cureX 1489 Disc 21-11-30 12:25