Cookies

Det här är alla cookies som förmedlarwebben använder. Samtliga cookies behövs för att förmedlarwebben ska fungera korrekt. Det innebär att de behövs för grundläggande funktioner, som t.ex. inloggning.

JSESSIONID
Används för https-sessionen

AZAPERSISTENCE
Används av lastbalanseraren

AZAFMDRPERSISTENCE
Används av lastbalanseraren

AZACOOKIECONSENT
Information om användarens medgivande till användning av cookies