Skapa blankett för Spara Bas

Här hjälper vi dig att komma igång med företagets tjänstepension. Fyll i uppgifterna nedan för att skapa en färdigifylld blankett. 

 

Uppgifter om anställdTa bort
ååååmmdd-xxxx
Gäller från
Anställning
Fullt arbetsför
Hur ska premien betalas?
kr/månad

Du kan lägga till max 6 personer samtidigt. Vill du lägga till fler anställda kan du göra det
senare när du har loggat in på Avanzas företagswebb.
Avbryt