Skapa blankett för Bas

Här hjälper vi dig att komma igång med företagets tjänstepension. Fyll i uppgifterna nedan för att skapa en färdigifylld blankett. 

Uppgifter om företaget

Kontaktperson på företaget
ååååmmdd-xxxx
Kontaktperson är huvudadministratör
Företagswebben
Företagswebben ger dig möjlighet att administrera era tjänstepensioner via nätet.

Uppgifter om huvudadministratör för företagswebben
Personnummer
Personnummer
Uppgift om personnummer behövs för att sända ut inloggningsuppgifter till vår företagswebb. Uppgiften kommer inte sparas om kontaktpersonen för tjänstepension inte är huvudadministratör för företagswebben.


Startdatum för tjänstepensionen
Tjänstepensionen gäller från

Avbryt