BAS

Ålderspension med återbetalningsskydd

 

Avanza tillhandahåller en depåförsäkring (traditionell försäkring med villkorad återbäring). Denna form av tjänstepension ger era anställda möjlighet att spara i fonder, svenska och utländska aktier samt andra värdepapper.

Era anställda väljer själva hur deras tjänstepensionssparande ska placeras.

Ålderspension med återbetalningsskydd enligt vårt paket Bas

  • Utbetalning från 65 års ålder
  • Utbetalningstiden är 15 år
  • Avanzas tjänstepension innehåller per automatik ett kostnadsfritt återbetalningsskydd. Det innebär att om en av era anställda med tjänstepension hos Avanza avlider, tillfaller det totala värdet av dennes tjänstepension en förmånstagare (en efterlevande till den avlidne).

Tjänstepensionssparandet sker via löpande månatliga insättningar och/eller engångsinsättningar.

Era anställda kan sedan placera sitt tjänstepensionssparande genom att logga in på avanza.se med deras BankID eller med de inloggningsuppgifter som vi på Avanza skickar till dem.

Välj det bästa sparandet

Till era anställda vill vi erbjuda det bästa sparandet, oavsett tidigare erfarenhet eller intresse av handel med finansiella instrument.

Alla premier som betalas in på en tjänstepensionsförsäkring placeras i Avanza Pensions entrélösning.

Den anställde kan alltid själv välja en annan placering.

För den mindre aktiva spararen erbjuder vi flera färdiga fondpaket.

För de som aktivt placerar sitt pensionssparande, erbjuder vi ett brett utbud av fonder och värdepapper, som till exempel över 1 200 fonder.

Vi vill att våra kunder ska få mer pengar över till sig själva. Därför tar vi inte ut några fasta avgifter. Kunderna betalar endast vid affär, det vill säga fondernas egna förvaltningsavgifter och courtage vid aktiehandel. Spara helt gratis med Avanza Zero-fonden utan avgifter.

 

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.